Johto ja organisaatio

Johtajisto

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Johtoryhmä


Lataa kuvatiedosto
(jpg)
kuvaaja Markku Lempinen

Toimitusjohtaja-rehtori

Riitta Konkola, KL
puh. 09 7424 5003 tai
050 548 6069
Twitter @RiittaKonkola

sihteeri Minna Holm
puh. 09 7424 5007

 


Lataa kuvatiedosto (jpg)
kuvaaja Teemu Hartikainen 

Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja

Simo Mustila, KTM, MBA
puh. 044 220 3300

sihteeri Minna Holm
puh. 09 7424 5007

 


Lataa kuvatiedosto
(jpg)
Kuvaaja Taavi Tihkan

Liiketoimintajohtaja

Katri Luukka, FT
puh. 040 573 6728
Twitter @katriluukka

sihteeri Kati Mailander
puh. 050 573 6282


Lataa kuvatiedosto
(jpg)
Kuvaaja Taavi Tihkan

Oppimisjohtaja

Tapani Martti, DI
puh. 040 771 9160

sihteeri Kati Mailander
puh. 050 573 6282


Lataa kuvatiedosto (jpg)
Kuvaaja Lauri Mannermaa

Kehitysjohtaja

Pekka Korhonen, FL
puh. 050 341 2527

sihteeri Minna Holm
puh. 09 7424 5007

Korhonen sijaistaa Eeva Viitasta.

 


Lataa kuvatiedosto
(jpg)
Kuvaaja Taavi Tihkan

TKI-johtaja

Anna-Maria Vilkuna, FT
puh. 040 334 7929

sihteeri Minna Holm
puh. 09 7424 5007

Muu johtajisto

Palvelujohtaja

Tehtävä on auki

Lataa kuvatiedosto (jpg)
kuvaaja Teemu Hartikainen

Johtaja, yhteiskuntasuhteet

Tuire Ranta-Meyer, FT, MuM, dosentti
puh. 050 526 2002
Twitter @RantaMeyer

Tuomo Rintamäki

Tietohallintojohtaja

Tuomo Rintamäki, VTM
puh. 09 7424 5010

sihteeri Ritva Suojärvi-Mäkinen
puh. 09 7424 5190

Projektijohtaja

Simo Hoikkala, DI
puh. 050 366 0545

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Hallituksen kokoonpano 10.5.2017 alkaen

 • hallituksen puheenjohtaja: OTK Henri Kuitunen, Helsinki
 • 1. varapuheenjohtaja, sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä, Espoo
 • 2. varapuheenjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen, Vantaa
 • apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth, Vantaa
 • professori Kalevi Ekman, Espoo
 • rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, Helsinki
 • johdon asiantuntija, Ritva Viljanen, Helsinki
 • yliopettaja Jarno Varteva, Metropolian henkilökunnan edustaja
 • Jemi Heinilä, Metropolian opiskelijoiden edustaja

Hallituksen toimikausi alkoi 10.5.2017 ja jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Advisory Board

Advisory Boardin ensimmäisessä tapaamisessa 3.5.2017 keskustelut käytiin epämuodollisessa ja innostavassa hengessä.

Advisory Board on ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva neuvonantajaryhmä, joka antaa Metropolialle näkemystä tulevaisuuden työelämästä ja sen ilmiöistä ohjaten korkeakoulua kohti entistä parempaa, kansainvälisempää ja  yhteiskunnallisesti vaikuttavampaa toimintaa.

Kokoonpano 2017

 • Kari Kallonen, teollisuusneuvos
 • Mervi Karikorpi, varajohtaja (Teknologiateollisuus ry.)
 • Liisa Kivelä, viestintäjohtaja (Kone Oyj)
 • Tatu Laurila, yhteiskuntasuhdejohtaja (Novartis Oyj)
 • Reino Tammela, aluejohtaja (Nokia Networks Oy)
 • Mikko Leppänen, tekninen johtaja (Ramboll Oy)
 • Piia Sormunen, toimialajohtaja (Granlund Oy)
 • Mikael Jungner, toimitusjohtaja (Kreab Oy)
 • Siri Kolu, kirjailija, rehtori (Vantaan sanataidekoulu)
 • Markku Oksanen, johtaja (Pöyry Finland Oyj)
 • Erik Söderblom, teatteri- ja oopperaohjaaja
 • Tiina Immonen, rehtori (Mercuria)

Toimintaa koordinoivat toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Tuire Ranta-Meyer. Tapaamisiin kutsutaan Metropoliasta asiantuntijoita ja keskustelijoita teemakohtaisesti.

Neuvottelukunnat

Tutkinto-ohjelmilla on neuvottelukunnat, joissa on henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien lisäksi edustajia työelämästä. Yksi neuvottelukuntien tehtävistä onkin luoda ja kehittää tutkinto-ohjelmien yhteyksiä elinkeinoelämään.

Neuvottelukuntien tehtävänä on

 • toimia asiantuntijana opetussuunnitelmien, opetuksen ja muiden tutkinto-ohjelmiin liittyvien tehtävien ja toimintojen kehittämisessä
 • luoda ja kehittää yhteyksiä elinkeino- ja työelämään
 • antaa tarvittaessa lausuntoja tutkinto-ohjelmia sekä tutkinto-ohjelmien keskeisiä henkilövalintoja ja hankintoja koskevissa kysymyksissä
 • tehdä aloitteita tutkinto-ohjelmien alaan liittyvän toiminnan kehittämisestä.

Neuvottelukunnille voidaan antaa myös muita tehtäviä. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta.