Neuvottelukunnat

Metropoliassa jokaisella koulutusohjelmalla on neuvottelukunta, jossa on henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien lisäksi edustajia työelämästä. Yksi neuvottelukuntien tehtävistä onkin luoda ja kehittää koulutusohjelmien yhteyksiä elinkeinoelämään.

Neuvottelukuntien tehtävänä on

  • toimia asiantuntijana opetussuunnitelmien, opetuksen ja muiden koulutusohjelmiin liittyvien tehtävien ja toimintojen kehittämisessä
  • luoda ja kehittää yhteyksiä elinkeino- ja työelämään
  • antaa tarvittaessa lausuntoja koulutusohjelmia sekä koulutusohjelmien keskeisiä henkilövalintoja ja hankintoja koskevissa kysymyksissä
  • tehdä aloitteita koulutusohjelmien alaan liittyvän toiminnan kehittämisestä.

Neuvottelukunnille voidaan antaa myös muita tehtäviä. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta.