HealthPro - Terveyden edistämisen oppimisympäristö

Terveys elämän voimavarana vaihtelee elämän eri vaiheissa. Terveys on pääomaa, joka kasvaa yksilöiden ja yhteisöjen elämänhallinnan vahvistuessa. Terveyden edistämisellä tuetaan yksilöiden ja yhteisöjen mahdollisuuksia hallita terveyttään ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Terveyden edistäminen on kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten tehtävä. Terveydenhuoltolaki (2011) nostaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeiseksi painopistealueeksi. HealthProssa kehitetään yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistämisen koulutusta ja osaamista kaikissa Terveys- ja hoitoalan tutkinnoissa.

HealthPron tavoitteena on tuottaa asiantuntijuuden kehittymistä tukevia opintosisältöjä, materiaaleja ja pedagogisia ratkaisuja. Näissä kuvataan terveyden edistämisen oppimistavoitteet ja -sisällöt sekä hyödynnetään myös muita Teho Pro -hankkeen oppimisympäristöjä. HealthPron keskeisimmät tuotokset ovat verkko-oppimisympäristö (Moodle), oppimispelit, digitaali- ja simulaatiomenetelmien sovellukset sekä fyysiset terveyden edistämisen tilat.

  • Lisää voimavaroja
  • Enemmän yhdessä tekemistä
  • Uusia luovia ratkaisuja
  • Parempaa terveysosaamista