HYKS Syöpäkeskus

Asiakas: HYKS Syöpäkeskus

Koulutusmalli

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä luodun sairaanhoitajien ammattiuramalli AURA:n pohjalta luotiin yhteistyössä Metropolian kanssa uudenlainen EmCaN® -koulutuskokonaisuus.

Täydennyskoulutusmallin tavoitteena on vahvistaa hoitotyön profiilia, lisätä työtyytyväisyyttä, ylläpitää ammattitaitoa ja vahvistaa sitä läpi työuran sekä antaa johdolle työkalu strategian jalkauttamiseen ja tukemiseen.

Taitava syöpähoitaja -koulutuksen ensimmäinen hoitajaryhmä valmistui 30.10.2015. HYKS Syöpäkeskuksen Heta Siranko kehitti ainutlaatuisen NET-hoitajien internet-sivuston koulutuksen lopputuotoksena, joka on herättänyt kysyntää myös kansainvälisesti.

HUS:lla ja Metropolialla on pitkät perinteet yhteistyöstä. EmCaNiin® sisältyvät yhteistyöohjelmat Sairaanhoitaja osaamisen näytön arvioijana -koulutus ja Pätevä tason -koulutus alkavat seuraavaksi.

Euroopan syöpäinstituuttien organisaatio OECI on arvioinut syöpäkeskuksen osaamisen korkeimmalle mahdolliselle eurooppalaiselle tasolle myöntämällä sille Comprehensive Cancer Center -statuksen.

 

Lisätietoja

Taru Ruotsalainen
taru.ruotsalainen metropolia fi