Reaaliaikaisen qPCR:n perusteet teoriassa ja käytännössä

Asiakas: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

MCreO koulutti THL:n henkilöstöä Reaaliaikaisen qPCR:n perusteisiin teoriassa ja käytännössä

Osallistujien kommentteja koulutuksen hyödyistä

”Koin kouluttajat asiansa osaaviksi niin kouluttamisen kuin kurssin sisällönkin suhteen.”

”Monipuoliset, selkeät, havainnolliset materiaalit.”

”Kouluttajat olivat päteviä, innostuneita ja hyvin valmistautuneita.”

”Koulutuksen taso oli laadukasta ja selkeää.”

 THL on kansallinen terveys- ja hyvinvointialan asiantuntijalaitos www.thl.fi