Metropolia — turvallinen opiskelu- ja työpaikka

Opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointi on Metropolialle tärkeää. Haluamme tarjota opiskelijoillemme ja henkilöstöllemme turvallisen ja viihtyisän opiskelu- ja työskentely-ympäristön. Teemme laaja-alaista ja ennakoivaa turvallisuustyötä tavoitteen saavuttamiseksi.

Tässä työssä jokaisen metropolialaisen panos on tärkeä. Turvallisuus on meidän yhteinen asiamme. Turvallisuustoiminnan johtamisesta vastaa rehtori apunaan turvallisuusjohto sekä turvallisuusvastaavista muodostuva turvallisuusryhmä. Meillä kaikilla on velvollisuus omalla toiminnallamme edesauttaa turvallisuuden säilymistä, ilmoittaa vaara-, uhka ja onnettomuustilanteista ja ryhtyä tarvittaessa kykyjemme mukaisiin torjunta- ja pelastustehtäviin.

Hätänumeroita

 • Yleinen hätänumero 112
 • Poliisi 112
 • Sairaanhoitoneuvonta 09 10023
 • Myrkytystietokeskus 09 471 977
 • Suomen Mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisipuhelin
  010 195 202 

Toimenpiteet onnettomuus- ja vaaratilanteessa

Yleisen turvallisuuden vuoksi jokaisen ammattikorkeakoulun henkilökuntaan kuuluvan ja opiskelijan tulee tietää, mitkä ovat hänen välittömät tehtävänsä onnettomuustilanteissa. Erilaisten onnettomuuksien varalta laadittujen toimintaohjeiden lisäksi jokaisessa Metropolian toimipisteessä noudatetaan erikoistumisala huomioon ottaen kiinteistön omia, turvallisuuteen liittyviä menettelyohjeita.

Ilmoita aina turvallisuutta vaarantavista tilanteista. Turvallisuusilmoituksen pääsee tekemään osoitteessa hd.metropolia.fi.

Hätäilmoitusohje

Mikäli havaitset vaaratilanteen, joka uhkaa henkeä, terveyttä, omaisuutta tai ympäristöä, soita yleiseen hätänumeroon 112 ja ilmoita asiasta välittömästi toimipisteen vahtimestareille tai muulle Metropolian henkilökuntaan kuuluvalle.

Kun soitat hätänumeroon 112

 • kerro kuka olet
 • mitä on tapahtunut
 • missä on tapahtunut
 • onko ihmisiä vaarassa
 • vastaa kysymyksiin
 • älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan.

Toimintaohje rakennuksesta poistumiseen hätätilanteessa

 • poistumista johtavat ja ohjaavat toimipisteeseen nimetyt turvallisuusvastaavat, turvallisuusvalvojat ja opettajat oman ryhmänsä osalta
 • mukaan otetaan tarvittava vaatetus
 • ikkunat, valot, ovet, ilmastointi ja sähkölaitteet suljettava
 • poistuminen tapahtuu merkittyjen varapoistumisteiden kautta osoitetulle kokoontumispaikalle
 • hissien käyttö on kielletty
 • kiinteistön turvallisuusvastaava poistuu viimeisenä

Toimintaohje tulipalotilanteessa

PELASTA

 • pelasta itsesi ja vaarassa olevat
 • varo hengittämästä savua (erittäin myrkyllistä)
 • ohjaa rakennuksessa olevat lähintä poistumistietä ulos
 • älä käytä hissiä tulipalon sattuessa
 • mene kokoontumispaikkaan

ILMOITA

 • soita yleiseen hätänumeroon 112
 • kerro kuka olet, missä palaa, osoite ja kerros, mikä palaa ja onko ihmisiä vaarassa
 • älä katkaise puhelua ilman lupaa
 • ilmoita myös vahtimestareille

SAMMUTA

 • ota lähin sammutin ja aloita sammutustyö heti (älä vaaranna henkeäsi)
 • ei vettä sähköjännitteisiin kohteisiin eikä nestepaloihin
 • aloita liekkien edestä, jatka taakse, alhaalta ylös ja (levitä aine edestakaisella liikkeellä
 • liekkien juureen
 • lopeta ruiskutus liekkien kadotessa

EHKÄISE

 • rajoita palon leviäminen sulkemalla ovet ja ikkunat
 • poista lähellä olevat tulenarat esineet, syttyvät aineet
 • suojaa arat ja tärkeät koneet ja laitteet vesi- yms. vaurioilta

OPASTA

 • järjestä palokunnan opastus paikalle
 • ole pyydettäessä palokunnan apuna

Jos rakennuksesta poistuminen ei ole mahdollista

 • soita hätänumeroon ja kerro kuka olet, missä olet ja mitä on tapahtunut
 • mene suojaisaan tilaan
 • sulje ovet ja ikkunat
 • tuki ovenraot esim. vaatteilla, jottei savu pääse sisään
 • haistaessasi savua hengitä kostean kankaan läpi, mikäli mahdollista

Toimintaohje tapaturman tai sairaskohtauksen sattuessa

TEE NOPEASTI TILANNEARVIO

 • selvitä mitä on tapahtunut
 • onko potilas hereillä
 • hengittääkö?

KÄYNNISTÄ POTILAAN ENSIAPU, SOITA HÄTÄNUMEROON 112.

Toimi näin

 • Älä sulje puhelinta,
  ennen kuin saat siihen luvan.
 • Järjestä opastus paikalle.
 • Älä jätä potilasta yksin.

HÄTÄILMOITUSTA TEHDESSÄ KERRO

 • mahdollisimman tarkkaan mitä on tapahtunut
 • osoite ja kerros
 • milloin
 • miten opastus tapahtuu
 • kuka olet

Toimintaohje uhkaavassa tilanteessa

Kohdatessasi uhkaavan henkilön

 • suojaa itsesi, kartoita tilanne
 • kutsu tarvittaessa apua, ole rauhallinen ja realistinen
 • jätä uhkaavalle tilaa ja säilytä hänen reviirinsä
 • puhu selkeästi, lyhyesti ja myötäile, vältä tuijottamista
 • pidä kädet näkyvissä
 • älä vähättele uhkaajaa tai tilannetta
 • ole mieluummin joustava kuin jyrkkä
 • älä käännä selkääsi
 • vältä äkkinäisiä liikkeitä
 • älä provosoidu äläkä provosoi
 • mikäli tilanne kiristyy väkivaltaiseksi, soita hätänumeroon 112, mahdollisesti pelasta vaarassa olevat, varoita muita ja suojaudu

Jos huomaat jonkun henkilön käyttäytyvän poikkeavalla tavalla, esimerkiksi uhkailevan väkivallalla, ihannoivan väkivaltaa tai aseita, puhuvan itsetuhosta, keskustele huomioistasi henkilökuntaan kuuluvan kanssa, esim. opintopsykologi, kuraattori, terveydenhuoltohenkilöstö, kiinteistösi turvallisuusvastaavat, turvallisuuspäällikkö. Mikäli saat uhkauksen suullisesti, kirjallisesti tai luet sellaisesta netistä, uhkaus voi olla henkilökohtainen tai kohdistua Metropoliaan, ota välittömästi yhteyttä koulun henkilökuntaan.

Toimintaohje varkaus- tai ryöstötilanteessa

 • pysy rauhallisena, älä vastusta ryöstäjää
 • älä leiki sankaria
 • paina ryöstäjän tuntomerkit mieleesi
 • kiinnitä huomiota pakotapaan ja mahdollisiin apureihin
 • hälytä apua heti kun se voi tapahtua turvallisesti

Toimintaohje sähkökatkon sattuessa

 • ilmoita vahtimestareille
 • pysy rauhallisena, varavalaistus jää palamaan
 • jos jäät hissiin, paina hississä olevaa hälytysnappia ja odota rauhallisena
 • kytke virta pois sellaisista laitteista, jotka voivat vahingoittua virran kytkeytyessä niihin uudelleen

Toimintaohje nesteen palamisen tai kaasuvuodon tapahduttua

 • ilmoita asia hätäkeskukseen puh. 112 ja / tai ota yhteys vahtimestareihin
 • älä käynnistä / sammuta sähkölaitteita vuotoalueella
 • sulje kaasun pääsulkuventtiilit mikäli mahdollista
 • estä ihmisten pääsy vuotoalueelle
 • kiellä tupakointi ym. tulen käsittely lähialueella
 • evakuoi tarvittaessa kiinteistössä olevat ihmiset
 • opasta palokunta kohteeseen

TOIMI NÄIN YLEISEN VAARAMERKIN KUULTUASI

 • siirry sisälle ja pysy siellä
 • sulje ovet , ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet
 • tiivistä läpiviennit, esim. muovikalvolla ja teipillä
 • avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita
 • vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu
 • älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehoitusta

Yleinen vaaramerkki

Erityistilanteissa ja poikkeusoloissa (suuronnettomuus, säteilyonnettomuudet) annettava hälytysmerkki. Merkki varoittaa väestöä uhkaavasta välittömästä vaarasta. Se on yhden minuutin mittainen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus. Sekä nousevan, että laskevan äänen pituus on 7 sekuntia. Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se ilmoittaa, että uhka tai vaara on ohi.

Yhteystiedot

Ari Hyvönen
turvallisuuspäällikkö
050 595 5300
ari.hyvonen metropolia fi

Riitta Konkola
toimitusjohtaja, rehtori
09 7424 5003
riitta.konkola metropolia fi

Metropolia Ammattikorkeakoulu
09 7424 5000 (vaihde)

Metropolian kiinteistöt

Metropolialla on 15 opetuspaikkaa pääkaupunkiseudulla eli Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.