Yhdenvertainen Metropolia

Yhdenvertainen Metropolia - yhdenvertaisuusohjelma opiskelijoille, henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille sekä hakijoille tukee opiskelua, työn tekoa ja yhteistyötä kumppaneiden kanssa. Yhdenvertaisuusohjelman taustalla on humanistinen ihmiskäsitys. Tällä tarkoitetaan, että ihminen on itsessään arvokas ja yksilöllinen.

Yhdenvertaisuusohjelman lähtökohtana on ihmisten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon käsitteet ovat samansuuntaisia. Yhdenvertaisuusohjelman lähtökohtana on, että Metropolian opiskelijat, henkilöstö ja yhteistyökumppanit sekä opiskelijaksi hakijat toimivat ominaisuuksistaan riippumatta yhdenvertaisesti. Tavoitteena on, että Metropoliassa opiskellaan ja työskennellään turvallisessa, välittävässä, yhteisöllisessä ja esteettömässä toimintakulttuurissa.

Yhdenvertaisuusohjelman teemoina ovat

  • ikä
  • elämänkatsomus
  • vakaumus ja mielipide
  • etninen tausta
  • kansallisuus ja kieli
  • sukupuolen moninaisuus
  • seksuaalinen suuntautuminen
  • vammaisuus ja terveydentila.

Metropolian yhdenvertaisuusohjelma on hyväksytty 18.5.2010. Ohjelmassa on myös suosituksia yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi. Suositusten käynnistäminen on alkanut.

Metropolian yhdenvertaisuusohjelma (pdf)

Fyysinen esteettömyys Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Metropolia on vuokralla 22 toimipisteessä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien alueilla. Kiinteistöjen rakennusaika vaihtelee 1800-luvun lopusta 2000-luvun alkuun. Vanhimmat kiinteistöt sijaitsevat Helsingin alueella. Erityisesti iäkkäämmissä kiinteistöissä kulkemisen vaivattomuus voi vaihdella huomattavasti. Liikuntarajoitteisten henkilöiden esteetön kulku saattaa edellyttää kiertoreittien käyttöä.

Toimipisteiden vahtimestareilta saa tarkempia tietoja kulkureiteistä, parkkipaikoista ja sisällä liikkumisesta. Vahtimestarien yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta (toimipisteet -> valitse opetuspaikka).

Tilojensa vastuullisena vuokralaisena Metropolia kehittää toimipisteidensä esteettömyyttä yhteistyössä kiinteistöjen omistajien kanssa. Esteettömyyden toteutumista ammattikorkeakoulun toimipisteissä tuetaan yhdessä Invalidiliiton ja Nurkka ry:n kaltaisten kansallisten toimijoiden kanssa toteutettavilla esteettömyyskartoituksilla. Metropolian omat opiskelijat toimivat kartoitusten toteuttajina yhteistyössä sidosryhmien edustajien kanssa. Esteettömyyskartoitusten tuloksia ja kehitysehdotuksia käytetään tiloja koskevan päätöksenteon ja jatkotoimenpiteiden tukena.

Jos opiskelija tai Metropolian työntekijä tarvitsee liikkumiseen tai muihin toimintoihin lisäjärjestelyjä jossain toimipisteessä, hän voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluun.