Metropolia työnantajana

Henkilöstömme arvostaa tutkitusti sitä, että työllämme on merkitystä.  Metropolialaisten intohimona on nähdä kehitys jokaisessa ihmisessä ja  saada aikaan tuloksia, joilla on yhteiskunnallista arvoa ja vaikutusta.
Metropolia työnantajana


Meillä ollaan ylpeitä Metropolian luotettavuudesta ja tunnettuudesta työnantajana. Työnantajana Metropolia on haluttu: julkisessa haussa oli vuoden aikana 78 työpaikkaa, joihin saimme 3 758 hakemusta, keskimäärin 48 hakemusta paikkaa kohden.

Meillä on osaajia vastavalmistuneista työelämän kokeneisiin konkareihin. Henkilöstömme on sitoutunutta ja vaihtuvuus on vähäistä. Päätoimista henkilöstöä meillä on noin 1100. Lisäksi meillä työskentelee vuoden aikana satoja osaajia sivutoimisina opettajina tai luennoitsijoina.

Hyvää meininkiä ja kestävää kehitystä

Olemme yhteisesti luvanneet tulla tunnetuksi hyvästä meiningistä. Yhteisöllisyys on toimintaa ohjaava arvomme ja voimavaramme. Panostamme koko korkeakouluyhteisömme yhteisen Metropolian meiningin rakentamiseen.

Haluamme olla aktiivisessa yhteistyössä myös ympäristömme kanssa verkostoitumalla, hakemalla uusia yhteistyötahoja ja toimimalla yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Meillä on laajat ja monipuoliset kumppaniverkostot niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Kansainvälisyytemme näkyy myös muuten: opetussuunnitelmissa, englanninkielisessä opetuksessa, erilaisissa projekteissa sekä opettaja- ja opiskelijaliikkuvuutena.

Meille kestävä kehitys merkitsee toimintaa, joka on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää ja vastuullista. Metropolia kantaa vastuuta yhteiskunnan ja ympäristön tulevaisuudesta olemalla sitoutunut vähentämään ympäristökuormitusta ja noudattamalla WWF:n Green Office -ympäristöohjelmaa.

Osaamista ja työn sujuvuutta

Henkilöstömme hyvinvointi on yksi strategisista tavoitteistamme. Olemme sitoutuneet työhyvinvoinnin jatkuvaan kehittämiseen ja mittaamme sitä säännöllisesti. Tahdomme kaikin mahdollisin tavoin edistää työnteon sujuvuutta.

Meillä on hyvät mahdollisuudet kehittyä työssä. Haluamme edistää yksilöllisten urapolkujen rakentamista ja sujuvaa liikkumista tehtävästä toiseen. Meillä työnteko saa olla hauskaa ja uusien ideoiden ja toimintatapojen kehittämiseen kannustetaan.

Asiantuntijuus on yksi arvoistamme. Panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen. Kokoamme vuosittain metropolialaisia yhteen Metropolia Akatemia -valmennusohjelmissa, jotka ovat tärkeä osa metropolialaista kehityspolkua.

Haluamme kannustaa työn ja muun elämän tasapainottamiseen. Työaikojen joustot ovat meillä mahdollisia ja niitä arvostetaan. Opettajan työstä osa on ajasta ja paikasta riippumatonta. Opetusta tukevalla henkilöstöllä on liukuva työaika.

Lisätietoja

Metropolian henkilöstöön liittyviä tilastotietoja vuosikertomuksessa

Avoimet työpaikat