Hae ja/tai suodata

79 tulosta:
 
 
Hankkeen nimi
Kesto ja kuvaus
Ala/rahoittaja/Metropolian painoala
 
Kesto ja kuvaus:
1.1.2017 - 31.12.2018

Hankkeen tavoitteena on kehittää Arabian aluetta luovan alan yrittäjyys- ja osaamiskeskittymänä.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala Helsingin kaupungin innovaatiorahasto , Kulttuuri , Aktiivinen kaupunkiyhteisö
 
 
Kesto ja kuvaus:
1.9.2017 - 31.8.2019

Nopeiden kokeilujen, datan louhimisen ja visualisoinnin avulla luodaan tuotteita ja palveluita olemassa oleviin yrityksiin ja luodaan uusia mahdollisuuksia avoimen datan startupeille.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala EU EAKR , Tekniikka , Digitaaliset toimintakonseptit
 
 
Kesto ja kuvaus:
1.8.2016 - 31.12.2017
Hanke vahvistaa yritysten innovaatiotoimintaa hyödyntämällä data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua. Hankkeessa kehitettävää innovaatioalustaa hyödynnetään tietopohjaisten palvelujen kehittämiseen ja seniorien palveluasumiseen.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala EU EAKR , Tekniikka , Digitaaliset toimintakonseptit , Vanhenevan väestön hyvinvointi
 
 
Kesto ja kuvaus: 1.9.2014-31.8.2017

The project is specially designed to address the increasingly sophisticated cyber attacks.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala EU ERASMUS+ , Tekniikka , Digitaaliset toimintakonseptit
 
 
Kesto ja kuvaus:
1.3.2015 - 31.5.2017

Projektissa kootaan suomalaisista digitaalisen tulostuksen parissa toimivista pk-yrityksistä toimijaverkosto, joka suunnittelee ja toteuttaa yhdessä kustomoitavia tuote- ja palvelukonsepteja kuluttajamarkkinoille.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala Tekes , Kulttuuri , Digitaaliset toimintakonseptit
 
 
Kesto ja kuvaus:
1.3.2016-28.2.2018

Hankkeessa luodaan verkosto, joka selvittää digitaalisen kansalaisuuden mahdollisuuksia ja kehittää niiden ympärille kansainvälisiä hankkeita.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala Muut rahoittajat , Digitaaliset toimintakonseptit
 
 
Kesto ja kuvaus:
1.1.2017-31.12.2019

Hanke luo ja kehittää ammattikorkeakoulujen musiikin, tanssin ja esittävän taiteen digitaalisesti toteutettavia yhteisiä
oppimiskokonaisuuksia.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala Kulttuuri , Muut rahoittajat , Aktiivinen kaupunkiyhteisö
 
 
Kesto ja kuvaus:
1.9.2017 - 31.12.2018

Koulutushanke edistää tekstiili- ja vaatetusalan ammatillisten opettajien osaamista alalle keskeisen digitaalisen oppimateriaalin valmistuksessa sekä verkkotyökalujen käytössä.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala Kulttuuri , Tekniikka , Muut rahoittajat , Digitaaliset toimintakonseptit
 
 
Kesto ja kuvaus:
1.8.2016-21.7.2017

Hanke vahvistaa digitaalisen nuorisotyön osaamista Suomessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pyritään saamaan yhä useampi nuorisotyöntekijä opiskelemaan digitaalisen nuorisotyön sisältöjä cMOOC-kursseilla.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala Viestintä , Muut rahoittajat , Digitaaliset toimintakonseptit
 
 
Kesto ja kuvaus:
1.5.2017 - 31.12.2019

eAMK-hanke luo kaikkien amkien yhteisen digi-opintotarjonnan. Tuloksena opiskelijan mahdollisuudet ristiinopiskeluun ja oman osaamisprofiilin luomiseen lisääntyvät.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala Muut rahoittajat , Digitaaliset toimintakonseptit
 
Hakutulokset 11 - 20 Tuloksia yhteensä 79