Hae ja/tai suodata

79 tulosta:
 
 
Hankkeen nimi
Kesto ja kuvaus
Ala/rahoittaja/Metropolian painoala
 
Kesto ja kuvaus:
3.11.2016 - 2.11.2019.

Uusien liikkumisratkaisujen saaminen kaikkien ulottuville edellyttää insinööritieteiden lisäksi tietoa ihmisten käyttäytymisestä ja yhteiskunnallisen muutoksen piirteistä.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala Muut rahoittajat , Aktiivinen kaupunkiyhteisö
 
 
Kesto ja kuvaus:
1.10.2015-31.3.2018
Live Baltic Campus -projektissa muotoiluajattelu ja -menetelmät valjastetaan kaupunkisuunnittelun käyttöön.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala EU Central Baltic , Aktiivinen kaupunkiyhteisö
 
 
Kesto ja kuvaus:
15.9.2014 - 30.10.2017
Hankkeessa tehdään systemaattinen kirjallisuushaku sekä tiedonkeruu vammaisilta lapsilta, lasten läheisiltä aikuisilta ja terapeuteilta. Hankkeessa luodaan uusia toiminnallisia tapoja osallistaa vammaiset lapset...

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala Sosiaali- ja terveysala , Muut rahoittajat
 
 
Kesto ja kuvaus:
1.9.2016 - 31.12.2018

Hankkeen päätavoitteena on kehittää voimavaraistavia sukupuolisensitiivisiä ohjausmalleja, joilla voidaan vähentää ylisukupolvista työttömyyden uhkaa ja edistää miesten kouluttautumista.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala Euroopan sosiaalirahasto , Hyvinvointi , Aktiivinen kaupunkiyhteisö
 
 
Kesto ja kuvaus:
1.8.2015 - 31.5.2018

Osallistavan musiikki- ja taidetoiminnan interventio sosiaalisen kuntoutuksen kontekstissa.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala Euroopan sosiaalirahasto , Sosiaali- ja terveysala , Kulttuuri , Aktiivinen kaupunkiyhteisö
 
MEDAIA 
Kesto ja kuvaus:
MEDAIA
1.9.2015 - 31.8.2017

Hankkeen tarkoituksena on uudenlaista liiketoimintaa synnyttävien media-alan avointen innovaatioalustojen kehittäminen ja verkostoiminen toisiinsa.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala Euroopan sosiaalirahasto , EU EAKR , Kulttuuri , Digitaaliset toimintakonseptit
 
 
Kesto ja kuvaus:
1.5.2013-1.4.2017
Kolmen kesän aikana nähdään yli sata esitystä, työpajoja ja keskustelutilaisuuksia ympäri Eurooppaa. Kiertueprojektin tarkoituksena on synnyttää kohtaamisia eri maiden, sukupolvien ja kielirajojen yli.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala Kulttuuri , Muut rahoittajat , Aktiivinen kaupunkiyhteisö
 
 
Kesto ja kuvaus:
14.10.2016 - 31.3.2017

Katsauksen tarkoituksena on selvittää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta saavien mielenterveyskuntoutujien yksilöllisen toimintaterapian vaikutuksia.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala Hyvinvointi , Muut rahoittajat
 
 
Kesto ja kuvaus:
1.12.2015-31.10.2017

MoDo -hanke edistää tyttöjen ja naisten asemaa Intiassa ja Suomessa
kerronnallisen ja journalistisin keinoin.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala Kulttuuri , Viestintä , Muut rahoittajat , Digitaaliset toimintakonseptit
 
 
Kesto ja kuvaus:
2017 - 2018

Neljä strukturoitua, kriteeriperustaista työkyvyn arviointimenetelmää muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla arvioidaan henkilön työkykyisyyttä.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala Hyvinvointi
 
Hakutulokset 41 - 50 Tuloksia yhteensä 79