Hae ja/tai suodata

79 tulosta:
 
 
Hankkeen nimi
Kesto ja kuvaus
Ala/rahoittaja/Metropolian painoala
 
Kesto ja kuvaus: 1.4.2017 - 30.6.2018

Hankkeen tavoitteena on luoda ja pilotoida toimintamalli korkeakouluopiskelijoiden ja yritysten palvelukehitysyhteistyöhön.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala Muut rahoittajat
 
 
Kesto ja kuvaus:
1.11.2016 - 31.10.2018

RANTA-hankkeen päätavoitteena on edistää rakennettuun kaupunkiympäristöön ja maamassojen hallintaan liittyviä kiertotalouden mahdollisuuksia kunnissa.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala EU EAKR , Tekniikka , Energia- ja materiaalitehokas tulevaisuus
 
 
Kesto ja kuvaus:
2017-2019

Socre- hankkeen päämääränä on kehittää käyttäjälähtöisen sosiaalisen kuntoutuksen koulutusta Venäjän ja Kosovon kumppaneiden kanssa yhteiskehittelyn menetelmiä hyödyntäen.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala EU ERASMUS+ , Hyvinvointi , Terveellinen kaupunkiympäristö
 
 
Kesto ja kuvaus:
1.6.2016-30.11.2016
Tässä hankkeessa luodaan edellytykset autonomiselle, sähköiselle, last mile -liikennöinnille osana kehittyvää päästötöntä kaupunkiympäristöämme.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala Tekes , Auto- ja konetekniikka , Energia- ja materiaalitehokas tulevaisuus
 
 
Kesto ja kuvaus:
1.6.2016-31.5.2018
Hankkeissa testataan ja kehitetään älykästä etävalvottua kuskitonta liikkumista osana oikeaa kaupunkiliikennettä.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala EU EAKR , Energia- ja materiaalitehokas tulevaisuus , Digitaaliset toimintakonseptit , Aktiivinen kaupunkiyhteisö , Terveellinen kaupunkiympäristö , Vanhenevan väestön hyvinvointi
 
 
Kesto ja kuvaus:
1.1.2016-31.12.2017
Soludus-hankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka rakennettua ympäristöä visuaalisesti pelillistämällä voidaan edistää energiansäästöä ja uusiutuvien energioiden käyttöönottoa sekä lisätä ympäristötietoisuutta.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala EU EAKR , Tekniikka , Digitaaliset toimintakonseptit , Aktiivinen kaupunkiyhteisö
 
 
Kesto ja kuvaus:
1.1.2017-31.12.2019

Hankkeessa kehitetään satelliittikoulutuskonsepti, joka vastaa muuttuviin työvoimatarpeisiin maakuntien sote-alueilla.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala Muut rahoittajat , Digitaaliset toimintakonseptit
 
 
Kesto ja kuvaus:
1.4.2017-31.12.2019


Hankkeessa luodaan mobiilipeliin pohjautuva uusi työkalu yläkoulujen opinto-ohjaukseen.

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala Euroopan sosiaalirahasto , Kulttuuri , Hyvinvointi , Digitaaliset toimintakonseptit
 
 
Kesto ja kuvaus:
1.6.2016-31.5.2018
Hankkeen tavoitteena on pilotoida ja juurruttaa ammattikorkeakouluihin sekä toisen asteen oppilaitoksiin yhteinen pedagoginen TeiniMINNOtalkoot -malli, jonka juurena on monialainen ja moniasteinen oppilaitosten ja työelämän välinnen...

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala Euroopan sosiaalirahasto , Aktiivinen kaupunkiyhteisö
 
 
Kesto ja kuvaus:
1.5.2017 - 31.12.2018

Hankkeessa koulutetaan monikulttuuristen valmentavien ja valmistavien luokkien opettajille konkreettisia, toiminnallisia menetelmiä (mm. kehollisuus, pelillisyys, tarinat, ryhmämetodit). Erityisesti keskitytään oppimaan...

Ala/Rahoittaja/Metropolian painoala Muut rahoittajat , Aktiivinen kaupunkiyhteisö
 
Hakutulokset 61 - 70 Tuloksia yhteensä 79