TeiniMINNO
- moniammatillinen innovaatiokonsepti

Ajankohtaista:

Superteam Grande Finale

Teiniminnotalkoiden tuottama ensimmäinen  Superteam-turnauspilotti  huipentuu Espoon Isossa Omenassa avoimeen finaali-pitchaustapahtumaan

16.3.2017 klo 12.15-16.00

Tervetuloa!

Teiniminnotalkoissa eli missä?

Valmistuessaan ammattiin nuori opiskelija on vaiheessa, jossa tulisi löytää oma polku joko työelämään tai jatko-opintoihin. Aina polkua ei löydy ja siirtymä voi venyä pitkäksikin.  Teiniminnotalkoot –hankkeessa kehitetään monialaista ja moniasteista toimintamallia, jolla sujuvoitetaan toisen asteen opiskelijoiden siirtymiä työelämään tai korkea-asteen opintoihin. Siten vaikutetaan muun muassa nuoriso- ja koulutustakuun toteutumiseen.

Teiniminnotalkoot-malli on uudenlainen tapa oppia ja opettaa. Se toimii yhteistyössä työelämän kanssa ja sekoittaa rohkeasti eri alojen osaamista sekä eri asteista koulutusta keskenään. Päämääränä on opiskelijoiden innovaatiokompetenssien kehittyminen. Kompetensseja vahvistamalla ammatti tai jatko-opintopaikka omalta alalta voi löytyä valmistumisen jälkeen paremmin. Se voi löytyä myös alojen rajapinnoilta, kenties ammatista jota ei vielä edes ole olemassa. Prosessiin osallistuneet yritykset taas saavat uusia innovatiivisia ratkaisuja omaan toimintaansa antamalla oman haasteensa opiskelijatiimille ratkottavaksi. TeiniMINNOssa yritykset, oppilaitokset ja opiskelijat kohtaavat.

Teiniminnotalkoot-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Siihen osallistuu yhteensä 160 opiskelijaa vuoden 2017 aikana. Lisäksi hankkeeseen osallistuu useita eri alojen lehtoreita fasilitoiden opiskelijatiimejä ja kehittäen opettajayhteistyössä TeiniMINNOpedagogiikkaa. Hankkeen yhteydessä tehdään tutkimusta, jonka lopputuloksena julkaistaan Teiniminnotalkoot-malli vuonna 2018. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulu, Omnian ammattiopisto sekä Futuretournaments Oy. TeiniMINNO-kehittämisen taustalla ovat Metropolian MINNO®-konsepti, Futuretournaments Oy:n kehittämä Innovaatioturnaus ®-konsepti sekä Omnian pedagogisten innovaatioiden kokemukset.

Hankkeen wikisivustolle -->

Tutustu TeiniMINNO esiselvityshankkeeseen

Esiselvityshankkeen wikisivustolle -->

TeenMINNO shortly in english -->

Esiselvityshankkeen tulokset esiteltiin InnoFest-tapahtuman TeiniMINNOTeltassa 7.11.2014.

Lisätietoja:


Projektipäällikkö Laura-Maija Hero
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
p. 040 1791409

Projektituottaja Elina Ala-Nikkola
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
p. 050 401 3456

 

TeiniMINNO facebookissa