Futurex - Future Experts 2010-2013

Futurex-projekti tarkastelee korkeakoulututkinnon jälkeisten koulutusmallien toimivuutta, kriittisiä menestystekijöitä sekä etsii toimivia käytäntöjä niiden toteuttamiseen.

Futurex-projekti toteuttaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmaa, ja sitä rahoittaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Projektia koordinoi Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea. Metropolia Ammattikorkeakoulu on yhtenä toimijana mukana hankkeessa.

Futurex-projekti kuvana

Lue lisää Futurex-projektista Turun yliopiston sivuilta.