AirSens - sisäilman laadun parantaminen älykkäällä ilmanvaihtoventtiilillä

Ihminen viettää keskimäärin 90% ajastaan sisätiloissa. Hyvällä sisäilmalla on merkittävä vaikutus ihmisten viihtymiseen, tuottavuuteen sekä myös rakennusten kunnossa pysymiseen.

Projektin tavoitteena on tutkia Metropoliassa kehitetyn älykkään ilmanvaihtoventtiilin soveltuvuutta energiansäästöön ja terveellisen sisäilman tuottamiseen toimistorakennuksissa. AirSens -projektissa tutkitaan mahdollisuutta synnyttää uusi liiketoimintakonsepti, jonka keskiössä on älykkääseen ilmastointiin keskittyvä anturointi- ja automaatioratkaisu. Hankkeessa tutkitaan tausta-aineistona olevan Terveellinen Rakennus - projektin tulosten ja teknologian hyödyntämistä älykkään, huonekohtaisen ilmastointiratkaisun toteuttamiseksi. Projektissa tehdyn kattavan asiakas- ja markkina-selvityksen pohjalta toteutetaan proof-of-concept testi, jossa haetaan käytännön kokemuksia ja asiakaspalautetta ratkaisun toiminnasta.

Projektin tuloksena syntyy selvitys konseptin toteutettavuudesta, tarpeista ja vaatimuksista, autenttisessa ympäristössä validoitu prototyyppi sekä markkina- ja käyttäjätutkimuksiin perustuva kaupallistamissuunnitelma.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Jarmo Tuppurainen
P. +358 40 834 9891
S-posti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Sensible Vents -blogi