Akkukennojen ja akkujen palotutkimus

Sähkö- ja hybridikäyttöiset autot ovat yleistymässä ja sähköauton akun käyttäytyminen ajoneuvopaloissa tulee huomioida. Energiavarastoina käytettävien akkujen oikosulku- ja paloriskeihin on myös syytä varautua.

Akkukennojen ja akkujen palotutkimus tehdään yhteistyössä Pelastusopiston, Työterveyslaitoksen, Suomen Palopäällystöliiton ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa. Hankkeessa saadaan tietoja akkupalojen riskitekijöistä, jolloin voidaan arvioida tarvitaanko uusia henkilökohtaisia välineitä ja varusteita ja/tai uusia työskentelyn toimintaohjeita. Hankkeessa tuotetaan kuvamateriaalia, -aineistoa pelastajakoulutukseen ja alalla toimivien täydennyskoulutukseen.

Näytteitä savukaasuista ja tietoa sammutustekniikoista

Akkukennojen palotutkimusosuuden palokokeet tehdään Kuopiossa Pelastusopiston harjoitusalueen monipalosimulaattorissa. Kokeissa kerätään näytteitä savukaasuista niiden myöhempää analysointia varten. Lisäksi pyritään selvittämään erilaisten sammutustekniikoiden tehokkuutta ja vaikutuksia savukaasujen koostumukseen.

Savukaasujen koostumuksen selvittäminen on oleellista muun muassa pelastushenkilöstön työturvallisuuden kannalta ja arvioitaessa nykyisten henkilökohtaisten suojavälineiden riittävyyttä.

Akkukennopaloista on tarkoitus jatkaa akkupakettien palotutkimuksiin. Nämä tehdään Pelastusopiston harjoitusalueen kentällä. Tämän tutkimusosuuden tavoitteita ovat akkupaketin syttymismekanismin, palokäyttäytymisen ja palokuorman selvittäminen.

Metropolian tavoitteiden mukaisesti hanke on liitetty mukaan osaksi opintoja ja autosähkötekniikan opiskelijat tekevät hankkeen koejärjestelyistä ja ensimmäisistä palotutkimuksista innovaatioprojektin.

Tutkimusasetelmaa haettiin usealla ennakoivalla kennon koepoltolla, joista yksi on nähtävillä oheisella videolla.

Hankkeen osarahoittajana on Palosuojelurahasto.

Lisätietoja:

Lehtori, Projektipäällikkö Markku Haikonen
P. +358 50 344 4540
S-posti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Katso video kennon koepoltosta

Ajoneuvo- ja konetekniikan osaamisalue