Open Cinema Agora - hanke

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi kansalaisyhteiskuntaa vahvistava toimintamalli, jossa työttömien maahanmuuttajataustaisten ja paikallisten suomalaisten kohtaamisia fasilitoidaan yhteisten elokuvaklubien puitteissa.

Yhteiskehittely ja pilotointi

Open Cinema Agora pyrkii kehittämään ja löytämään uusia ratkaisuja työttömien maahanmuuttajataustaisten ja Helsingin itäisen kantakaupungin työttömien nuorten sosiaalisen ja yhteiskunnallisen toimintakyvyn lisäämiseksi. Hanke kohdistuu erityisesti oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden ja työttömien paikallisten ryhmiin, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuna.

Open Cinema Agora -hankkeessa yhteiskehitetään uusi fasilitointimenetelmä maahanmuuttajataustaisille kohderyhmille sekä pilotoidaan Englannissa toimivaksi osoittautunut Open Cinema yhteisöllinen elokuvaklubi -konsepti, joka elokuvan keinoin voimistaa haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Konseptia pilotoidaan maahanmuuttajien kahdensuuntaisen kotoutumisen, sosiaalisen eheyden sekä työelämään suuntautuvien tavoitteiden edistämiseksi. Open Cinema Agora- hankkeessa luodaan pilotin kokemuspohjaan kiinnittyvä malli uuden fasilitointimenetelmän ja Open Cinema -konseptin hyödyntämisestä maahanmuuttajien kotouttamistyössä.

Kumppanit

Kumppanuusverkostossa yhdistyy Metropolian vahva hanketoiminta ja fasilitointiasiantuntemus, Open Cinema Finland ry:n Englannissa testattu ja menestykselliseksi todettu Open Cinema yhteisöllinen elokuvaklubi-konsepti, helsinkiläisiä aktivoiva Artova ry ja pilotin alueella asuvia oleskeluluvan saaneita edustava Turvapaikanhakijoiden Tuki eli Tutu ry sekä työllistymispolkua tukeva Ohjaamo Helsinki. Konsortio edustaa yhdessä vahvaa hankehallintoa, uutta toimintamallia, yhteislöllisyyden kehittämistä sekä kohderyhmiä.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Johanna Wartio
P. 040 159 7785 
S-posti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi