Open Cinema Agora

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi kansalaisyhteiskuntaa vahvistava toimintamalli, jossa työttömien maahanmuuttajataustaisten ja paikallisten suomalaisten kohtaamisia fasilitoidaan yhteisten elokuvaklubien puitteissa.

Hankkeessa pilotoidaan Open Cinema -konsepti

Open Cinema Agora pyrkii kehittämään ja löytämään uusia ratkaisuja työttömien maahanmuuttajataustaisten ja Helsingin itäisen kantakaupungin asukkaiden sosiaalisen ja yhteiskunnallisen toimintakyvyn lisäämiseksi. Hanke kohdistuu erityisesti oleskeluluvan saaneiden työttömien turvapaikanhakijoiden ja työttömien paikallisten asukkaiden ryhmiin, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuna.

Open Cinema Agora -hankkeessa pilotoidaan Englannissa toimivaksi osoittautunut Open Cinema yhteisöllinen elokuvaklubi, joka elokuvan keinoin voimistaa haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Mallia pilotoidaan maahanmuuttajien kahdensuuntaisen kotoutumisen ja alueen sosiaalisen eheyden tavoitteiden edistämiseksi. Open Cinema Agora- hankkeessa luodaan pilotin kokemuspohjaan kiinnittyvä malli Open Cinema -konseptin hyödyntämisestä maahanmuuttajien kotouttamistyössä.

Kumppanit

Kumppanuusverkostossa yhdistyy Metropolian vahva hanketoiminta, Open Cinema Finlandin Englannissa testattu ja menestykselliseksi todettu Open Cinema -konsepti sekä pilottialueen (Itäinen kantahelsinki) asukkaita aktivoiva Artova ry ja alueella asuvia oleskeluluvan saaneita edustava Turvapaikanhakijoiden Tuki ry.  Konsortio edustaa yhdessä vahvaa hankehallintoa, uutta toimintamallia sekä kohderyhmiä.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Johanna Wartio
P. 040 159 7785 
S-posti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi