OsKu – osaamista kuntoutukseen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu käynnistivät yhteisen kuntoutusalan osaamiskeskittymän vuoden 2017 alusta. Osaamiskeskittymän tavoitteena on seuraavan neljän vuoden aikana uudistaa, vahvistaa ja kehittää kuntoutuksen koulutusta kuntoutujien parhaaksi. Osaamiskeskittymää rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kuntoutusalan osaamiskeskittymä uudistaa alan koulutusta

Osaamiskeskittymä on tarkoitus kasvattaa kuntoutusalan koulutuksesta vastaavien korkeakoulujen yhteistyöverkostoksi, joka huolehtii yhdessä alan osaamistarpeesta valtakunnallisesti. Koulutuksen laatua varmistetaan luomalla yhteisiä kuntoutuksen koulutuksen laatutyön käytänteitä sekä levittämällä hyviä käytänteitä.

Osaamiskeskittymä tekee tiivistä kansallista yhteistyötä toisen asteen koulutuksen ja yliopistokoulutuksen kanssa.

Kuntoutusalan osaamiskeskittymässä tähdätään kansainvälisen koulutusyhteistyön laajenemiseen. Vieraskielistä opetustarjontaa ja kaksoistutkintoja lisätään mm. vahvistamalla yhteistyössä suunniteltavia verkko-opintojaksoja. Suunnitelmissa on myös rakentaa kansallinen kuntoutusalan koulutusvientikonsortio.

Kuntoutusala uudistuu toimintaympäristönsä mukana

Osaamiskeskittymä toimii myös kuntoutusalan tutkimus- ja kehityskeskuksena. Sen ympärille luodaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden yhteistyöverkosto, joka tuottaa kuntoutujan toimintakykyä ja osallisuutta tukevia ratkaisuja.

Verkostotyön keskiössä on kuntoutuksen

  • toimintamallien uudistaminen
  • ennaltaehkäisy
  • kuntoutus monitoimijaisena prosessina sekä
  • digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen tuottaminen.

Verkosto osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun kuntoutuksen aseman vahvistamiseksi sote-uudistuksessa ja eri koulutusasteiden koulutustoiminnassa.

 

Vastaa opiskelijakyselyyn!

Kuntoutusalan osaamiskeskittymäverkosto toteuttaa tänä syksynä valtakunnallisen opiskelijakyselyn aiheella ”Minkälaisia toiveita opiskelijoilla on liittyen uudenlaisen osaamisen saavuttamiseen kuntoutusalan opinnoissa sekä joustavaan opintojen suorittamiseen ammattikorkeakoulujen välillä”. Vastaamalla lyhyeen kyselyyn tuot verkoston tietoisuuteen opiskelijoiden näkökulmaa kuntoutusalan opintojen kehittämiseen ja mahdollistat opiskelijoiden toiveiden kuulemisen koko Suomen mittakaavassa.

Mitä: Tuo toiveesi ja ajatuksesi kuntoutusalan opintojen tulevaisuudesta esille opiskelijakyselyn avulla

Miten: Lyhyeen kyselylomakkeeseen vastaaminen vie 10-20 minuuttia ja vastaaminen on mahdollista puhelimella ja tabletilla tietokoneen lisäksi

Milloin: Vastausaika 24.10.-8.11.2017

Kenelle: Kysely lähetetään valtakunnallisesti, mutta kohdennetusti kuntoutusalan kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijoille (Apuvälinetekniikka, Fysioterapia, Jalkaterapia, Kuntoutuksenohjaus, Naprapatia, Osteopatia sekä Toimintaterapia). Myös kuntoutusalan alumneilla on mahdollisuus vastata kyselyyn.

 Kyselylomakkeen linkki:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuh_c442M_9vY31wErhI_O9wUFio0_Af8Fv8DvMhY9OK8r3g/viewform?usp=sf_link

Yhteistyötä kuntoutujan parhaaksi

"Tulevaisuuden vaatimuksena on rakentaa entistä enemmän kuntoutusta ja siihen liittyviä toimenpiteitä kuntoutujan omaan arkiympäristöön. Tämä haastaa kuntoutuksen ammattilaiset toimimaan myös muiden sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden yhdessä kuntoutujan parhaaksi”, kertoo Johanna Holvikivi, osaamiskeskittymän kehityspäällikkö Metropoliasta.

Toimijat

Jyväskylän ja Metropolia ammattikorkeakouluissa on maan monipuolisin kuntoutusalan koulutustarjonta sekä laaja joukko alan opettajia että kehittäjiä. Osaamiskeskittymä tuo yhteen myös jo nyt käynnissä olevan kuntoutusalan hanketoiminnan ja mahdollistaa uudet yhteistyöavaukset.

Katso kuntoutukseen liittyvät muut hankkeet

Kattava verkosto

Kuntoutusalan osaamiskeskittymän työskentelyyn osallistuu 14 ammattikorkeakoulun kuntoutuksen ammattilaisia, laaja joukko opettajia ja kehittäjiä. Uusi osaamiskeskittymä kokoaa yhteen maan monipuolisimman kuntoutusalan koulutustarjonnan yhdistettynä vahvaa osaamista niin lasten, aikuisten kuin ikääntyvän väestön kuntoutuksessa. Osaaminen kohdistuu laaja-alaisesti toiminta- ja työkykyyn edistäen kuntoutujan omaa osallisuutta.

Kuntoutuksen koulutus

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ- ja toimintakyvyn, osallisuuden ja toimijuuden edistäminen. Ammattikorkeakoulut kouluttavat osaajia edistämään ihmisen toimintakykyä ja hyvinvointia seuraavissa tutkinto-ohjelmissa:

.

Ota yhteyttä:

 

Johanna Holvikivi
Kehityspäällikkö
Kuntoutusalan osaamiskeskittymä
johanna.holvikivi metropolia fi
P. 050 345 6151

 

 

 

Mirja Immonen
Koulutuspäällikkö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
mirja.immonen jamk fi
p. 040 547 8949