ROKOKO - Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden käyttöönotto

Syksyllä 2015 kaikki ammattikorkeakoulut, jotka kouluttavat tulevia terveydenhoitajia, sairaanhoitajia tai kätilöitä voivat hyödyntää Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuutta ja sisällyttää koulutuksen tutkintoon johtaviin opetussuunnitelmiinsa.

Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus

Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden tarve on lähtenyt siitä, että rokottamiseen liittyvässä opetuksessa ei ole ollut yhtenäisiä sisältöjä eikä arviointimenetelmiä. Tartuntalainsäädännön muutokset ovat myös edessä. Tämä koulutuskokonaisuus vastaa osaltaan lainsäädännön uudistamisen mukana tarkentuviin vaatimuksiin, jotka liittyvät rokotusten järjestämiseen ja rokottamiseen.

Uusi rokotusosaamisen koulutus antaa opiskelijalle kattavat tiedot rokotteista, rokottamisesta ja rokotuksin ehkäistävistä taudeista. Verkossa suoritettava koulutus sisältää Rokotusosaamisen perusteet (2 op) ja Rokotusosaamisen syventäminen (1 op) -osiot. Ammattikorkeakoulut voivat järjestää esimerkiksi rokotustekniikkaan liittyvää laboraatiota lähiopiskeluna tämän verkkokurssin oheen.

Koulutuksen käyttöönotolla tähdätään terveydenhoitajien, sairaanhoitajien ja kätilöiden entistä parempaan rokotusosaamiseen sekä yhtenäisiin rokotuskäytänteihin koko maassa.

Tavoitteena on, että terveydenhoitajaksi, sairaanhoitajaksi ja kätilöksi opiskelevat suorittaisivat vähintään Rokotusosaamisen perusteet. Erityisesti terveydenhoitajaopiskelijoille suositellaan sen lisäksi Rokotusosaamisen syventäminen -osiota.

Lue lisää koulutuskokonaisuudesta

Koulutuskokonaisuuden rakenne

Opiskelusta

Oppiminen tapahtuu verkkoympäristössä. Koulutusmateriaaliin on liitetty tai linkitetty erilaisia oppimisprosessiasi tukevia osuuksia kuten tekstiä, videotallenteita, oppimistehtäviä, tapausesimerkkejä, kuvia sekä kirjallisuutta ja muuta lähdemateriaalia.

Oppimistehtävät suoritetaan yksilötehtävinä. Oppimistehtävät kootaan henkilökohtaiseen portfolioon, josta tarkemmat ohjeet saat opettajaltasi. Portfolion palauttamisen jälkeen osoitat osaamisesi Moodle-oppimisalustalta löytyvällä tietotestillä.

Olet suorittanut kurssin hyväksytysti, kun olet palauttanut portfolion ja läpäissyt tietotestin.

”Koulutuksessa oli parasta se, että oma asenteeni rokottamiseen muuttui selkeästi. Aihe oli erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä, koska rokottaminen on mielestäni yksi merkittävimmistä tartuntatautien ehkäisyn ja terveyden edistämisen toimista”, kertoo pilotissa mukana ollut Helena Sillanpää Diakonia-ammattikorkeakoulusta.

ROKOKO-hanke

Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus on tehty Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoimassa ROKOKO -hankkeessa, jossa ovat mukana Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Koulutuskokonaisuutta on pilotoitu yhdeksässä ammattikorkeakoulussa.  Hanke on saanut rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöltä.