TARU - Tarinallisuus opetuksessa -hanke

Tarinallisuus opetuksessa (4 op) avaa uusia mahdollisuuksia opetuskokonaisuuksien rakentamiseen. Koulutus tutustuttaa osallistujat dramaturgiseen ajatteluun, tarinan ja draaman kaareen pedagogisena lähestymistapana. Tarinaa tutkitaan niin yksilön, ryhmän kuin opettavien ilmiöiden ja opetuskokonaisuuksien viitekehyksenä.

Koulutuksessa kehität pedagogista osaamistasi ja pystyt soveltamaan tarinallisuutta uuden opetussuunnitelman mukaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Draama rikastaa työskentelyäsi oppilasryhmien kanssa esimerkiksi oppiainerajat ylittävässä ilmiölähtöisessä opetuksessa. Kehität koulutuksessa kykyäsi olla merkityksellisessä vuorovaikutuksessa ja löydät luovaa dialogia työhösi. Jos Sinua kiinnostaa taiteen hipaisu työotteeseesi, niin tämä on sinua varten.

 Koulutus on OPH:n rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja tarkoitettu työsuhteessa oleville opettajille (kasvatus-, ohjaus- ja opetushenkilöstölle) varhaiskasvatuksesta vapaaseen sivistystyöhön.

 

Lue lisää koulutuksesta

 

Lisätietoja:

Suunnittelija Kaisu Kiventaus
p. 040 1842 449
S-posti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi