TOIVO - Toiminnalliset menetelmät valmentavien ja valmistavien luokkien opetuksessa -hanke

Hankkeessa koulutetaan monikulttuuristen valmentavien ja valmistavien luokkien opettajille konkreettisia, toiminnallisia menetelmiä (mm. kehollisuus, pelillisyys, tarinat, ryhmämetodit). Erityisesti keskitytään oppimaan oppimisen, oppilaiden yksilöllisyyden, kielten ja kulttuurien kohtaamisen tukemiseen sekä ihmisoikeuskasvatukseen ja sosiaalipedagogiseen näkökulmaan. Samalla vahvistetaan vertaisverkostoa, joka vahvistaa kollegiaalista oppimista sekä oman työn kehittämistä.

Hankkeessa toteutetaan lähi- ja etäjaksoin vuorottelevia koulutuskokonaisuuksia eri puolilla Suomea, joissa jalkautetaan metodeja suoraan koulujen arjen työhön. Koulutukset toteutetaan asiakaslähtöisesti reflektoiden ja sen mukaan sisältöä tuottaen. Hankkeen aikana metodeista kootaan digitaalinen materiaalipankki. Kouluttajina on soveltavien, toiminnallisten menetelmien ja monikulttuurisuuden asiantuntijoita.

 

Lue lisää koulutuksesta

 

Lisätietoja:

Suunnittelija Kaisu Kiventaus
P. 040 1842 449
S-posti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi