Tulevaisuuden menestyvä yritys

Liiketalouden koulutusalalla toteutetaan Tulevaisuuden menestyvä yritys -tutkimushanketta, jossa tarkastellaan dynaamista tehokkuutta ja organisaation sisäistä yrittäjyyttä välineinä negatiivisen kierteen katkaisemiseen.

Kierre syntyy, kun yritys pyrkii staattiseen tehokkuuteen heikentäen näin työntekijöiden kokemaa vaihtosuhdetta, mikä puolestaan heikentää yrityksen kyvykkyyttä innovaatioihin, mikä johtaa staattisen tehokkuuden lisäystarpeisiin, mikä jälleen heikentää vaihtosuhdetta, jne. Kierre on itseään voimistava.

Kansainvälisen liiketoiminnan osaamisalue