Julkaisusarjat

Taito-työelämäkirjojen sarjassa julkaistaan toimitettuja aineistoja, joissa keskiössä ovat hankkeen/toiminnan tulokset, joilla on vaikuttavuutta ja, jotka palvelevat työelämän kehittämistä. Sarjassa voidaan myös julkaista akateemisten opinnäytetöiden pohjalta laadittuja ja kohderyhmälähtöisesti muokattuja tekstejä tai muita ammattikorkeakoulutuksen kannalta merkityksellisiä tutkimuksia.

Oiva-oppimateriaalin sarjassa julkaistaan oppikirjoja ja muita vastaavia materiaaleja, joilla on kysyntää ja jotka tukevat ammatillista kasvua ja kehittymistä.

Aatos-artikkelien sarjassa julkaistaan asiantuntija-artikkeleita, jotka lisäävät ammatillisten asiantuntijoiden välistä ajantasaista keskustelua ja työyhteisöjen osaamista. Artikkelit julkaistaan verkossa.

Aiemmat julkaisusarjat

Sarja A: Tutkimukset ja raportit -sarjassa on julkaistu erilaisia toimitettuja kehittämis- ja hankeraportteja, toimitettuja väitöskirjoja, lisensiaattitöistä muokattuja tutkimusraportteja tai muita ammattikorkeakoulutukseen liittyviä tutkimuksia.

Sarja-B: Oppimateriaalit
-sarjassa on julkaistu oppikirjoja ja muita vastaavia materiaaleja.

Sarja-C: Artikkelit
-sarjassa on julkaistu asiantuntija-artikkeleita, jotka lisäävät ammatillisten asiantuntijoiden välistä ajantasaista keskustelua ja työyhteisöjen osaamista. Artikkelit on julkaistu verkossa.

Sarja-D: Työpaperit
-sarjassa on julkaistu Metropolian strategian mukaisia ammattikorkeakoulutukseen liittyviä ajankohtaisia ja yleisesti kiinnostavia selvityksiä, muistioita, kannanottoja jne., jotka viestivät Metropolian tuloksista ja osaamisesta.

Linkki Stadian julkaisusarjassa aiemmin ilmestyneisiin opinnäytetöihin.