Asiakaslähtöistä kuntoutusta edistämässä

Kuntoutuksessa edistetään kuntoutujan osallisuutta omassa elämässään. Kuntoutuja nähdään aktiivisena toimijana ja kehittäjäkumppanina. Hänen tarpeensa ja voimavarat ohjaavat yhteistä kuntoutumisen kehittämistä.

Yhteisen kehittämisen tavoitteena on edistää kuntoutustoimintaa yhdistäen kuntoutujan ja asiantuntijoiden näkemykset parhaaseen ajantasaiseen tutkimustietoon ja olla aktiivisesti kehittämässä uusia kuntoutuksen toimintakäytänteitä. Kehitämme kuntoutumista edistäviä ja vahvistavia kuntoutuspalveluja, sekä kuntoutuksen toimintaprosesseja että -ympäristöjä monialaisissa verkostoissa.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnassamme yhdistyy teoreettinen ja menetelmällinen kuntoutuksen kehittämistarpeiden ennakointi- ja arviointiosaaminen. Tutkimus- ja kehitystyössä on keskeistä kuntoutujan osallisuuden ja toimijuuden ylläpitäminen sekä vahvistaminen kaikissa väestöryhmissä.

Hankkeissa kuntoutustoimintaa kehitettään niin yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista lähtökohdista alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jota tarvitaan kuntoutuksen ja kuntoutustoimenpiteiden toimivuudesta ja vaikuttavuudesta niiden kehittämiseksi.  

Alla lueteltujen hankkeiden lisäksi teemme innovaatiotoimintaa Metropolian monialaisissa innovaatio-opinnoissa sekä olemme kehittämässä kuntoutusalan koulutusta valtakunnallisesti OsKu-hankkeessa.

Ihmisen parhaaksi toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämistä!

Hankkeet

LOOK-hankkeessa kehitetään uusia työvälineitä ja toimintatapoja, joita eri alojen ammattilaiset ja vammaiset lapset perheineen voivat käyttää yhdessä. Tuloksena on lapsen osallistumista, toimijuutta ja yhteistoimijuutta tukevia toimintakäytänteitä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan lapsen edun arvioinnin keinoja. Lue lisää.

Työste - hankkeen tavoitteena on vahvistaa työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työelämävalmiuksia ja työllistymisedellytyksiä. Lue lisää.

Kuntoutujan omat tavoitteet –tutkimus osana Kelan Muutos-hankekokonaisuutta.

Metropolian toteuttamassa tutkimuksessa seurataan hyvän kuntoutuskäytännön toteutumista käytänteiden implementaatiovaiheessa. Lue lisää.

Mielenterveyskuntoutujan yksilöllinen toimintaterapia:
Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Katsauksen tarkoituksena on selvittää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta saavien mielenterveyskuntoutujien yksilöllisen toimintaterapian vaikutuksia. Lue lisää.

SOCRE - Koulutuksen kehittämisen kautta parempaan sosiaaliseen kuntoutukseen. Lue lisää.

OsKu - osaamista kuntoutukseen
Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Metropolian käynnistämän kuntoutusalan osaamiskeskittymän tavoitteena on seuraavan neljän vuoden aikana uudistaa, vahvistaa ja kehittää kuntoutuksen koulutusta kuntoutujien parhaaksi. Lue lisää

Julkaisut

Lue lisää

Ota yhteyttä:

Johanna Holvikivi
Kehityspäällikkö
Kuntoutusalan osaamiskeskittymä

Osaamisen johtaminen
Strateginen johtaminen
Hyvinvoinnin johtaminen
Pedagoginen kehittäminen

P. 050 345 6151

 

Salla Sipari
Yliopettaja, FT

kuntoutuksen moniasiatuntijuuteen perustuva yhteistoiminta
toiminnalliset verkostot ja kuntoutujan asemakuntoutuksen tuloksellisuuden arviointi

P. 040 334 2027 

 

 

Elisa Mäkinen
Yliopettaja, FT

ikäihmisten ja työelämän ulkopuolella olevien hyvinvointi
kuntoutumista tukevien toimintaympäristöjen kehittäminen
työterveyden ja ergonomian kehittäminen

P. 040 357 3687


 

Toini Harra
YTT, FL
Projektijohtaja, LivingWell

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamiskeskittymä
Monialainen yhteistoimintaosaaminen

P. 040 334 6102

 

Pekka Paalasmaa
Yliopettaja, FT

teknologiat kuntoutuksessa
kuntoutusosaamisen kehittäminen

P. 040 641 8836 

 

Ulla Vehkaperä
Lehtori, Projektipäällikkö, Hyvinvointiyritykset kiertoon,
EAKR 6Aika

Innovaatiotoiminta
Palvelujen ja tuotteiden kehittäminen, implementointi,
Projektityö
Hyvinvointialan yrittäjyystoiminta

P. 040 714 5147 

 

Panu Karhinen
Lehtori, Projektipäällikkö Socre, Minno koordinaattori

Innovaatiotoiminta
Gerontologinen kuntoutus
Työyhteisön ja palveluiden kehittäminen
Kansainvälinen kehittämistoiminta

P. 040 148 3947

 

Anu Valtonen
Yliopettaja, TtT

liikkeen, liikkumisen ja toimintakyvyn tutkiminen
liikelaboratorio

P. 040 126 3488

 

S-postit: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Reha-blogi