Puhtaat ja kestävät ratkaisut

Metropolia on perustanut Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymän, joka  kokoaa eri alojen toimijat yhteen tuottamaan monialaisesti erilaisia ratkaisuja puhtaiden ja kestävien ratkaisuiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kiertotalouden osaaminen on vahvasti mukana.

Kestävät ja puhtaat ratkaisut syntyvät elinkaari- ja kiertotalousajattelun ymmärryksestä. Tästä syystä Bio- ja kemiantekniikan sekä energia- ja ympäristötekniikan insinöörien uusissa opetussuunnitelmissa niin elinkaari- kuin kiertotalousajattelukin on läpileikkaavana teemana koko insinöörien 4 vuoden opintojen ajan. 

Kiertotalous

Kestävän kasvun turvaaminen edellyttää resurssien älykästä ja kestävää käyttöä. Kiertotalous on toimintatapa, jossa tuotteiden ja materiaalien arvo kiertää taloudessa mahdollisimman pitkään. Se on eräänlainen palauttava ja uudistava järjestelmä, joka pyrkii kohti ikuista elinkaarta.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tuote suunnitellaan siten että materiaalit ovat eroteltavissa ja kierrätettävissä mahdollisimman tehokkaasti. Vastaavasti pidennetyt käyttöiät, materiaalien, osien ja komponenttien kierrättäminen, jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen sekä erilaiset palvelutoiminnot ovat tyyppiesimerkkejä kiertotalouden vaihtelevista muodoista.

Me Metropoliassa vastaamme haasteeseen kouluttamalla asiantuntijoita kiertotalouden tehtäviin. Teemme myös aktiivisesti lokaalia ja globaalia tutkimus- ja kehitystyötä teeman ympäriltä. Keskitymme erityisesti tekstiilien, rakentamisen, ravinteiden ja elintarviketuotannon kiertotalouteen. Perustekniikoiden lisäksi painotamme digitaalisuuden ja IoT:n tuomia mahdollisuuksia.

Kiertotalousopetusta ammattikorkeakouluihin

Metropolia on mukana kehittämässä kiertotalousopetusta ammattikorkeakouluihin:

  • 3AMK kiertotalouskoulutus: Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia pilotoivat tänä syksynä yhteistyössä Sitran kanssa uuden kansainvälisen kiertotalouden opintopolun Study Modules for Circular Economy: Circular Economy for Sustainable Growth. Lue lisää
  • Prosessiteollisuuden kiertotalouskoulutus on kehitteillä kumppanimme Sitran avustamana. Metropolian koordinoimana kehitetään prosessiteollisuuden kiertotalouskoulutusta kaikkien kahdeksan suomalaisen tätä koulutusta tarjoavan ammattikorkeakoulun kesken Sitran avustuksella. 

  • Koulutusviennin kehittämisprojekti Finnish Education Center - Vietnam käynnistyi 1.2.2018. Tavoitteena on kehittää sekä laajentaa Kauko-itään suuntautuvaa koulutusmyyntiä. Mukana joukko yritystoimijoita sekä asiaan vihkiytyneitä AMK:keja. Metropoliana keskitymme cleantec:iin sekä kiertotalouteen. Lisätietoja antaa projektipäällikkö Kaj Lindedahl.

Hankkeet

Miten kestävyysmuutos toteutuu kaupungissa (KEMUT) - Esimerkkinä Eko-Viikin asuinalue Helsingissä. Lue lisää

Kiertovillasta kasvuun -hanke tutkii kotimaisen villan kierrätyksen, saatavuuden ja jalostamisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on kehittää Suomeen uutta, villaan ja sen kierrätykseen liittyvää kansainvälisesti kilpailukykyistä liiketoimintaa. Lue lisää

Rakentamisen kiertotalous kunnissa - RANTA -hankkeen päätavoitteena on edistää rakennettuun kaupunkiympäristöön ja maamassojen hallintaan liittyviä kiertotalouden mahdollisuuksia kunnissa. Lue lisää

Lue lisää kiertotaloudesta


Helsingin seudun kehittäminen puhtaiden ratkaisujen keskukseksi
hyödyttää koko Suomea. Lue lisää.

Kiertotalous - tulevaisuuden ala, joka vaatii laaja-alaista osaamista. Lue lisää.

Metropolia on vahvasti mukana kehittämässä kiertotalousopetusta ammattikorkeakouluihin. Lue lisää.

Kiertovillasta kasvuun –hanke selvittää villan kierrättämisen liiketoiminnallisia edellytyksiä Suomessa. Lue lisää.

Valtioneuvoston kanslian Kokeileva Suomi -tiimi etsi kiertotalouteen liittyviä kokeiluja.
Metropolian kampuksista Myyrmäki on mukana kokeilussa, jossa pyritään
kiinnittämään huomiota kampuksen ruokahävikkiin. Lue lisää.

Ota yhteyttä

Kestävät ja puhtaat teknologiat -innovaatiokeskittymästä vastaa:

Jari Olli
P. 040 179 8949

 

Projektiasiantuntijat:

Riitta Lehtinen
Cirec-hanke
P. 040 569 2705

 

Esa Toukoniitty
P. 041 544 6341


 

Veikko Koivumaa
Kiertovillasta kasvuun ja RANTA-hanke
P. 040 176 9519

 

Kaj Lindedahl
KEMUT-hanke
P. 040 139 8165  

 

Pentti Viluksela
Kestävän kehityksen asiantuntija
P. 040 559 5989

Arto Yli-Pentti
RANTA-hanke
P. 040 358 2208

Antti Tohka
RANTA-hanke
P. 040 142 4943

 

Marjut Haimila
Laboratorioinsinööri, Kiertotalous
P. 040 548 9729

 

Pia-Tuulia Laine
Lehtori, Kiertotalous
P. 040 673 6251

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Tutustu yhteistyökumppaneihimme

Metropolian yhteiset valinnaiset opinnot, Kestävä kehitys