Metropolia Match - Sata mahdollisuutta

Aika: 5.2.2018 klo 13:30–16:00

Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, Helsinki, auditorio P228, 2 krs

Talouden kasvu, työelämän osaamistarpeiden nopea muutos sekä voimistuva eläköityminen ovat luoneet työntekijätarpeen, johon avoimilla työmarkkinoilla oleva työntekijöiden tarjonta ei kaikilta osin riitä. Metropolia Ammattikorkeakoulu on vahvasti tukemassa työelämää teknologisen kehityksen kautta syntyneiden osaamistarpeiden muutoksessa ja yritysten kilpailukyvyn parantamisessa.

Metropolia käynnistää vuoden 2018 aikana useita muuntokoulutuksia, joilla tuetaan työelämän muutosta. Koulutukset toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työnantajien kanssa. Tavoitteena on kouluttaa vähintään 100 osaajaa työnantajien tarpeisiin!

Ennakkotietona alat, joille muuntokoulutukset kohdennetaan:

  • Sovellussuunnittelijoita ja -ohjelmoijia kouluttava Tieto- ja viestintätekniikan AMK: ”TiTe 3.0 - Tietotekniikan 1.0 osaajasta 3.0 asiantuntija”
  • Sähkö- ja automaatiotekniikka AMK, jossa koulutetaan automaatio- ja sähköasennustekniikan sekä IoT-anturiosaamisen, digitaalisen mittaus- ja mallinnusdatan hyödyntämisen asiantuntijoita
  • Kemian- energia- ja elintarviketeollisuuden osaajia koulutetaan Laboratorioanalytiikan, Bio- ja kemiantekniikan sekä Energia- ja ympäristötekniikan AMK -ohjelmissa
  • Rakennusmestari AMK -ohjelmat, joilla tuetaan rakennusalan kasvua ja uudistumista uusia teknologioita hyödyntävien työnjohtajien koulutuksilla
  • Finanssisektorin työnmurrosta tuetaan uudella YAMK-muuntokoulutuksella
  • Koneteknologia-alan yritysten sekä ajoneuvojen korjaamo- ja huoltoliiketoiminnan soveltavan ICT-osaamisen kehittämistarpeeseen kohdennetut Ajoneuvo- ja konetekniikan AMK -ohjelmat

Tule kuulemaan aiheesta lisää ja siitä, miten yrityksesi voi päästä muuntokoulutuksiin työnantajakumppaniksi!

Ohjelma 13:30-16:00

13:30-14:00 Kahvit
14:00-14:10 Tervetuloa, Riitta Konkola, toimitusjohtaja-rehtori, Metropolia Amk
14:10-14:30 Työurien ja osaamistarpeiden muutokset
Perttu Jämsén, asiantuntija, Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra
14:30-14:50 Rakennusalan osaajatarpeet ja ajatuksia muuntokoulutuksista
Lauri Pakkanen, asiamies, Rakennusteollisuus RT
14:50-15:10 Muuntokoulutus NCC:n silmin
Hannu Heino, HR Partner, NCC
15:10-15:30 Nykypäivän osaajatarpeet ohjelmistoyrityksissä”.
Rasmus Roiha, toimitusjohtaja, Ohjelmistoyrittäjät ry
15:30-16:00 Miten tästä eteenpäin, Ilkka Eerola ja Katri Luukka, Metropolia Amk

Ilmoittaudu tästä linkistä: https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/21338/lomake.html

Tilaisuus on maksuton.Lisää tapahtumia