Yritys, hae mukaan tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen

Metropolia Ammattikorkeakoulun Tuottavasti moninainen -hankkeessa (2017-2019) kehitetään henkilöstön työhyvinvointia ja yritysten tuottavuutta Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa toimivissa mikro- ja pk-yrityksissä. Hankkeessa kehittämisen malli on yhteistoiminnallinen kehittämisen malli. Yhteistoiminnallisella kehittämisellä luodaan jokaiseen yritykseen räätälöity kehittämisen malli tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Henkilöstön sitouttaminen Tuottavasti moninainen -hankkeessa a ja o

Tuottavasti moninainen -hankkeessa teemme henkilöstö lähtöistä kehittämistä yritysten kanssa, sillä uskomme pienten ja keskisuurten yritysten hyötyvän erityisesti työntekijöiden mukaan ottamisella kehittämisprosessiin. Uskomme siihen, että kun työntekijät motivoidaan kehittämiseen ja he saavat osallistua, on kehittämisen voima suurempi. Uskomme hankkeessa työyhteisöjen vuorovaikutukseen. Koemme, että hyvinvointi vaikuttaa tuottavuuteen ja päinvastoin. On myös tärkeää, että työntekijät kehittävät yrityksen toimintaa itse ja oppivat toimimaan yrittäjämäisesti. Kun työyhteisössä vuorovaikutus toimii, on henkilöstön helpompi osallistua ja sitoutua kehittämiseen.

Moninaisuuden huomioiminen lisää yhteistoiminnallista kehittämistä

Moninaisuus on usein haaste esimiehille. Se on joskus hankala käsite määritellä. Moninaisuuden kehittämisen tavoitteet ovat moninaisuuden hyödyntäminen työyhteisöissä, tasa-arvoiset mahdollisuudet, suorituksen parantaminen työyhteisöissä tai moninaisuudesta johtuvien ongelmien minimointi. Moninaisuutta ovat ikä, sukupuoli, terveys, koulutus, talous ja elämänhistoria, silti nopeat muutokset työelämässä edellyttävät kokonaisvaltaista tarkastelua.

Väestörakenteen muutos ja ikääntyminen tekevät moninaisuuden johtamisesta ajankohtaisen asian. Hankkeessamme ”moninaisuuden askelmerkit” löytyvät erityiskohderyhmistä, jotka ovat ikääntyneet työntekijät ja eri etnistä taustaa olevat työntekijät. Heidän näkökulmansa ovat tärkeitä vaikka kehittämistyöhön sitoutetaan kaikki yrityksen työntekijät. Moninaisuuden huomioiminen edistää työyhteisön oppimista ja luo puitteet yhteistoiminnalliselle kehittämiselle.

Kehittämistyö yrityksissä perustuu yhdessä tekemiseen

Joku voi olla joskus istunut kokouksissa ja kehittämispalavereissa, joissa kehittämisestä on puhuttu ja tavoitteita valittu. Joskus voi tuntua, että kehittäminen jää ja asiat eivät mene suju loppuun asti. Kehittämistyömme perustuu fasilitoituihin työpajoihin, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden nykytilan kartoitukseen ja kehittämisideoihin, jotka eivät jää pöytälaatikkoon. Kehittämisprosessin tuloksena yritykselle syntyy työkalu, joka jää yritysten käyttöön ja auttaa kehittämisessä jatkossa. Yrityksen kehittämisprosessin kesto on noin 3-6 kk.

Yritysten rekrytointi hankkeeseen käynnissä

Etsimme nyt Uudenmaan alueelta ja Etelä-Karjalasta mukaan yrityksiä matkailu-, ravintola, terveys- ja sosiaali- sekä kotityöpalvelualoilta. Kehittämisprosessi on yritykselle maksuton.

Jos olet mikro- tai pk-yritys, tule mukaan kehittämään yritystoimintaa ja ole meihin yhteydessä. Olemme startanneet yrityksissä jo keväällä 2018 ja jatkamme kehittämistä syksyllä 2018 uusissa yrityksissä. Haemme yrityksiä myös keväälle 2019. Yritysten rekrytointi on nyt käynnissä.

Haemme hankkeeseen mikro- ja pk -yrityksiä 

Yrityksissä toteutetaan työhyvinvointia ja tuottavuutta vahvistava yrityskohtainen kehittämisprosessi, jossa yritysten henkilöstö ja johto osallistetaan kehittämään itselleen toimiva malli hankkeen tuella. Erityistä huomiota kiinnitetään työyhteisöjen moninaisuuteen.

Kehittämisprosessissa yrityksiä tuetaan hyödyntämään moninaisen henkilöstön, erityisesti ikääntyvien yli 54 -vuotiaiden ja maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osaamista voimavarana ja tuottavuuden lähteenä. Yrityskohtaisten kehittämisprosessien seurauksena yrityksissä tunnistetaan työhyvinvoinnin ja tuottavuuden väliset yhteydet sekä keskeisimmät niihin vaikuttavat tekijät. Kehitämme tuottavuutta ja työhyvinvointia moninaisissa kohderyhmissä.

Miten hakeutua hankkeeseen?

Tuottavasti moninainen -hankkeessa on omat kotisivut ja pääset ilmoittautumaan mukaan sivuillamme.

Kutsu meidät kertomaan hankkeesta yritykseesi

Tulemme kertomaan hankkeesta yritykseesi, puntaroidaan yhdessä mitä voidaan saavuttaa. Solmi sen jälkeen osallistumissopimus ja lähde kehittämään yrityksesi toimintaa.

Tuottavasti moninainen on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama -hanke, joka toteuttaa ESR Toimintalinjaa 3, erityistavoitetta 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Hanketta rahoittava viranomainen on Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2017 - 30.9.2019.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Elina Förster, etunimi.sukunimi@metropolia.fi, p. 040 184 1947

       Lisää tapahtumia