Uudistuva sosiaali- ja terveysala 2015 - Palveluiden digitalisoituminen


 

Tämä seminaari on pidetty 2.12.2015. Voit katsoa seminaarin tallenteet ja esitykset alta.

Tallenteet:
Osa 1  (mm. Konkola, Stenberg, paneeli, Koiste)
Osa 2  (mm. Mäntynen, Hämäläinen)

PDF-esitykset: katso ohjelmasta puhujan kohdalta.

 

 Miten sosiaali- ja terveysala voi hyödyntää erilaisia sähköisiä palveluja ja ratkaisuja? Mitkä ovat tärkeimmät painopistealueet ja hyödyt erityisesti asiakkaiden kannalta? Miten sähköisistä palveluista saadaan kehitettyä parhaita mahdollisia kuluttajien tarpeisiin? Kuinka sähköiset palvelut tuodaan asiakkaille tutuiksi? Miksi sote-ala ei ole vielä onnistunut laajentamaan digipalveluitaan merkittävästi?

Entä miten maisteritason opiskelijat tukevat sote-alan kehittymistä myös tässä aiheessa, työelämälähtöisissä opinnäytetöissään?

Yhteiskunnan digitalisoituminen muuttaa kaikkia toimialoja. Sosiaali- ja terveysalalla ollaan tekemässä suurta rakennemuutosta ja laajaa kehitystyötä palveluiden kehittämiseksi ja niiden saatavuuden parantamiseksi. Sähköisten palveluiden kehittäminen auttaa alan pysymistä yhteiskunnan muutosten tahdissa, toiminnan volyymin ja laadun kehittämistä sekä asiakastyytyväisyyden parantamista. Sosiaali- ja terveysalalla ihmiskontakteilla on suuri merkitys, mikä tulee huomioida palveluiden tuottamisessa. Asiakkaan tulee hyötyä uusista palveluista siten, ettei palvelun laatu kärsi. Asiakkaan tarpeet ja osaaminen on huomioitava sekä palveluiden kehittäjänä että käyttäjänä.

 

Tule kuulemaan lisää ja jakamaan näkemyksesi - Metropolia Ammattikorkeakoulun sote-alan Master’s -koulutus järjestää

Uudistuva sosiaali- ja terveysala 2015 -huippuseminaarin

keskiviikkona 2.12.2015 klo 9-16
Metropolian Leppävaaran kampuksella
Vanha Maantie 6, 02650 Espoo


Ohjelma
:

08.30-09.00

Ilmoittautuminen  
Verkostoidu ja tutustu myös esillä olevien kumppaneidemme tuotteisiin ja palveluihin.

09.00-09.15

Tilaisuuden avaus
Toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola, Metropolia Ammattikorkeakoulu

09.15-10.00

Sähköiset mielenterveyspalvelut erikoissairaanhoidossa
Projektijohtaja Jan-Henry Stenberg
HUS

10.00-10.45

Master's-työt työelämän kehittäjinä
- esittelemme innovatiivisia ratkaisuja työelämään

Työhyvinvointi hoitotyössä, edistävät ja estävät tekijät. Reetta Karhu, Sosiaali - ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen tutkinto-ohjelma

Osallistuminen ja yhteistyö lisää yläkoululaisten hyvinvointia. Katariina Mäki-Kokkila, koulukuraattori, Kirkkonummen kunta (sosionomi ylempi AMK)

10.45-11.15

Kahvitauko - verkostoidu ja tutustu kumppaneidemme tuotteisiin ja palveluihin

11.15-12.00

Paneeli:
Digitaaliset palvelut asiakkaan silmin: sote-ala kehityksen mukana


Suna Saadetdin,
kehityspäällikkö, LähiTapiola
Minna Saario
, projektipäällikkö, Suomen Kuntaliitto ry
Mikael Soini, yliopettaja, Metropolia AMK
Katri Luukka, johtaja, Metropolia AMK
Nina Osenius, palvelunkäyttäjä,
KoKoA Koulutetut kokemusasiantuntijat ry

12.00-12.30

"Asiakas on aina oikeassa" - digitalisaatio tuo yksilön sote-palvelun keskiöön
Asiantuntija Ville Koiste, Sitra

12.30-12.50

Yhteistyökumppanien puheenvuorot; tehokasta tuotantoa ja palveluketjuja - Henrik Haukanhovi, Starfood Oy  ja Kenneth Selén, Menumat Oy

12.50-13.30

Lounas (omakustanteinen)

13.30-14.00

Tulevaisuuden kehityssuunnat ja haasteet sote-alan digipalveluissa

Erityisasiantuntija Sirpa Mäntynen, Valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon ICT-toiminto, Digitalisaatio-yksikkö

14.00-14.30

Arjen aistiminen - avain henkilökohtaisten älypalvelujen tuottamiseen todellisista tarpeista lähtien

Johtaja Matti Hämäläinen, DIGILE / China - Finland Strategic ICT Alliance

14.30-16.00

Master's-työt työelämän kehittäjinä: symposium opinnäytetöistä
- uudet sote-alan Master's -työt esittelyssä


14.30-14.45 Sirpa Impinen: Mielikuvia ja sisältöjä – kehittämistyö sosiaalisen median viestinnästä ja markkinoinnista sosiaali- ja terveysalalla

14.45-15.00 Sirpa Hopiavuori: Innosta tekoihin – sosiaalinen markkinointi, toimenpidesuunnitelman rakentaminen työpajatoiminnan avulla

15.00-15.15 Ulla Elomaa: Potilaan vajaaravitsemusriskin seulonta MUST-menetelmällä

15.15-15.30 Heidi Saukkonen: Asumisyksikkö Kilpolan asiakasprosessin vaikuttavuuden arviointi

15.30-15.45 Esa Auvinen: Hoitopalvelu asiakkaan lähelle - mutta miten? – Toiminnallinen opinnäytetyö palvelukonseptin tuotteistamissuunnitelman toteutuksesta sosiaali- ja terveysalalla

15.45-16.00 Symposiumin päättävä puheenvuoro, Lehtori Antti Niemi

 

Posteriesityksinä esillä:
Annika Vistbacka: Maahanmuuttajaväestön kotoutuminen ja siihen vaikuttavat tekijät.
Paula Tuovio: PAD-näyteprosessin auditointi terveydenhuollon organisaatiossa.
Sanna Räsänen: Muutosprosessin  ja viestinnän hallinta hammaslääkäriasemalla.
Tiina Saikkala: kaksoisdiagnoosipotilaan hoidon integroinnin arviointi päihdepoliklinikalla.

 

Metropolian ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opiskelijat ovat Master's -töissään mukana uudistamassa alan toimintakäytäntöjä työelämän kehitystarpeiden ja ratkaisua vaativien ongelmien pohjalta. Innovatiivisia ratkaisuja työelämän kehittämiseen on tarjolla tässä seminaarissamme myös näiden töiden esittelyjen kautta.

Päivitä näkemyksesi tässä päivänpolttavassa aiheessa, löydä ideoita työelämään ja tapaa sote-alan kehittämisestä kiinnostuneita asiantuntijoita!

Käy keskustelua Twitterissä: #uudistuvasote

 

Pikkupurtavaa paikan päällä tarjoaa yhteistyökumppanimme Starfood Finland.Yhteistyökumppaniksi
seminaariin? Lue lisää täältä.


Lisätiedot:

Lehtori Kimmo Seppänen, p. 040 672 0227, terveydenhuolto
Lehtori Antti Niemi, p. 040 676 4866, terveydenhuolto
Yliopettaja Sirkka Rousu, p. 040 714 5157, sosiaaliala

sähköpostit: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

 

Metropolia Master’s - maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen!

Katso myös:
Metropolia Master's -tutkintojen esite
Tulevat seminaarit

ei tulevia tapahtumia