Seminaariarkisto 2019-2020Kuntoutuksen symposium

Tervetuloa keskustelemaan kuntoutuksen ajankohtaisista teemoista. Kuntoutuksen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat esittelevät tutkimuksellisia kehittämistöitään.

Aika: 7.11.2019 klo 8.30-15.45
Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie1, Luentosali MPA4011

Tilaisuus on osallistujille maksuton. Kahvit ja lounas ovat omakustanteiset. Voit osallistua myös osaan päivän ohjelmasta!

8.30 – 8.40 Tervetuloa ja päivän ohjelma
8.40 – 9.15 Yhdessä kohti hyviä kuntoutussuunnitelmakäytäntöjä sujuvan arjen rakentumiseksi, Satu Kontiainen
9.15 – 9.50 Potilaiden tarpeita huomioiva ja toimintakykyä edistävä oikeuspsykiatrinen sairaalaympäristö - Uudessa Laakson yhteissairaalassa, Piia Immonen
9.50 – 10.05 Kahvi
10.05 – 10.40 Lapsen kuntoutumista edistävät tekijät lapsen toimintakyvyn arviointiprosessissa Janakkalan perhekeskuksessa, Paula Heinonen
10.40 – 11.15 Kuvaus apuvälineiden käyttöä tukevista ja rajoittavista tekijöistä Espoolaiskoulujen erityisluokissa, Johanna Härmä ja Anni Paaso
11.15 – 11.50 Osallistumista vahvistavan toimintatavan kehittäminen lapsen motorisen oppimisen edistymiseksi, Sari Helenius
11.50 – 12.30 Lounas
12.30 – 13.05 Lapsen motorista oppimista edistävän toimintatavan kehittäminen Kannelmäen varhaiskasvatuksessa, Veera Vornanen
13.05 – 13.40 Saattaen vaihdettava - nuoren aktiivisen toimijuuden vahvistuminen siirtymisvaiheessa lasten palveluista aikuisten palveluihin, Tuula Matikainen
13.40 – 14.15 Moniasiantuntijuuteen perustuva kotona toteutuva kuntoutus- toimintatavan kehittäminen Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa, Sanna Paavola
14.15 – 14.30 Kahvi
14.30 – 15.05 Asiakkaan osallistumisen vahvistuminen kuntoutumisen tavoitteiden asettamisessa: Goal Attainment Scale-menetelmään liittyvän toimintatavan ja tavoitelomakkeen kehittäminen Porvoon kaupungin terapiapalveluissa, Eerika Leivo
15.05 – 15.40 Kuntoutujan ja läheisen osallistuminen tavoitteen asetteluun, Pia Kaarla
15.40 – 15.45 Päivän päätös

Tilaisuuden ohjelma (pdf)