Valmistunut, mutta ei koskaan valmis – tunnelmia tutkinnon saavuttamisen kynnyksellä

26.05.2017

Eine-Kirsikka Räty

Lukuvuoden 2016 - 2017 päätteeksi noin 3000 uutta osaajaa suuntaa Metropoliasta työelämään tai uusille urille tuore tutkintotodistus taskussaan. Seitsemän keväällä valmistuvaa opiskelijaa kertoo tunnelmistaan ja tulevaisuuden odotuksistaan.


”Kätilö on hieno ja arvokas ammatti”

Nimeni on Eine-Kirsikka Räty ja valmistun 26.5. sairaanhoitaja-kätilö -linjalta.
Ajatus kätilön ammatista lähti omista kokemuksistani, kun esikoiseni syntyi. Olen aiemmalta koulutukseltani parturi-kampaaja ja asuin vielä toisella paikkakunnalla. Omassa synnytyksessäni kätilöni jäi niin vahvasti ja positiivisesti mieleen, että halusin itsekin yrittää päästä opiskelemaan alaa. Metropolia oli tuolloin lähin korkeakoulu, jossa kätilöksi pystyi opiskelemaan.

Kuluneet 4,5 vuotta ovat olleet antoisat, vaikka välillä oman arjen ja koulun yhdistäminen on ollut rankkaa. Harjoittelut kätilökentillä ovat olleet erityisen tärkeitä ammattiin kasvamisen kannalta. Harjoittelujen kautta olen päässyt työelämään ja tekemään myös koulun ohella keikkaa, joka on helpottanut ainakin taloudellisesti opiskelijaäidin elämää.

Opiskeleminen ammattikorkeakoulussa on osoittautunut positiiviseksi, vaikka välillä tiiviit kurssit sekä tenttien ripottelu pitkin lukukautta onkin ollut haastavaa. Välillä on saanut lukea tuleviin tentteihin yötä myöten. Onneksi opettajat ovat olleet innostavia ja kurssien suorittaminen on ollut sitä antoisampaa, mitä pidemmälle koulutuksessa on edetty. Myös omalla motivaatiolla sekä kiinnostuksella on ollut iso osa. Olen itsestäni todella ylpeä, että olen suoriutunut opinnoista perheellisenä paremmin kuin osasin odottaa.

Kun lähdin opiskelemaan kätilöksi, suurin haaveeni oli päästä synnytyssaliin töihin. Harjoittelujen myötä olen huomannut, etteivät kätilöt ole vain synnytyssalissa. Kätilö on seksuaaliterveyden asiantuntija ja työskentelykenttä on laaja. Onnekseni pääsen heti valmistumisen jälkeen kesäksi synnytysosastolle, jossa olen kokenut olevani eniten kotona. Opiskelijan turvallinen asema vaihtuu isoihin ja vastuullisiin saappaisiin. Olen valmis työelämään, mutta samalla jännittää todella paljon. Onneksi koulun kautta olen saanut hyviä ystäviä, jotka toimivat loistavana tukiverkkona jatkossakin.

Kätilö on hieno ja arvokas ammatti. Minusta olisi hienoa, että tälle alalle hakisi myös miehiä, sillä tällä hetkellä ala on aika naisvoittoinen. Tässä ammatissa ollaan koko sydämestä ja asiakas tulee aina ensimmäisenä. Kätilön työtä tehdään myös omalla persoonalla ja siinä täytyy olla hyvät vuorovaikutustaidot. Valmistumisen jälkeen tulee muistaa, ettei tässä ammatissa tulla koskaan olemaan valmiita. Parasta ammatissa ovat kohtaamani ihmiset ja perheet. Olen koulutuksen aikana tutustunut ihaniin ihmisiin, joiden tulevana kollegana on kunnia olla.

”Opinnoista vankka pohja työuralle”

Olen Christian Kivistö. Valmistun 26.5. Metropolian liiketalouden opinnoista tradenomiksi. Lukion jälkeen liiketalouden opinnot alkoivat kiinnostaa. Kiinnostuin erityisesti HR-tehtävistä. Olin kuullut paljon hyvää Metropoliasta ja Metropolian kansainvälisestä toiminnasta, joten päätin hakea ensimmäisenä vaihtoehtona Metropolian Myyrmäen toimipisteeseen.

Liiketalouden opinnoista mieleeni on jäänyt erityisesti lehtoreiden hyvät käytännön esimerkit. Metropoliassa toimii paljon eri taustan omaavia lehtoreita, jotka osaavat soveltaa työelämästä opittua tietotaitoa omassa opetuksessaan. Erityisesti mieleeni on jäänyt lehtori Liisa Koski-Lukkarin määrätietoinen ja esimerkillinen opetustyyli, jossa hyödynnetään paljon työelämän esimerkkejä sekä lehtori Eija Westerbergin lainsäädännön opinnot. Tietenkin korostan myös eri raporttien, projektitöiden sekä strategisen ajattelun tärkeyttä.

Opinnot antoivat itsevarmuutta ja vankan pohjan omalle työuralle. Tällä hetkellä toimin HR-tehtävissä rekrytointikonsulttina. Tavoitteena elämässäni on kansainvälinen työura ja uudet haasteet, jossa pääsen kehittämään omaa ammattitaitoani.

Opiskeluaika on mennyt erittäin nopeasti. Muistan kun astuin ensimmäisen kerran Metropolian ovista sisään ja nyt olen poistumassa niistä todistus kädessä. Samalla tunnelma on hyvin toiveikas ja optimistinen tulevaisuuden suhteen.

"Halusin ammentaa toisenkin korkeakoulun opeista"

Olen Marja Suuronen ja valmistun kesäkuussa viestinnän tutkinto-ohjelmasta medianomiksi pääaineena graafinen suunnittelu. Aiemmin olen opiskellut Aalto-yliopistossa taiteiden kandidaatiksi vaatesuunnittelusta, mutta kiinnostus graafista suunnittelua kohtaan heräsi jo siellä. Monen sattuman summasta ja hyvien ihmisten kautta päädyin työskentelemään graafisen suunnittelun toimistoon. Nälkä opiskella alaa innoitti hakemaan vielä graafisen suunnittelun opintoihin Metropoliaan.

Metropolian opetuksesta olin kuullut hyvää ja minua kiinnosti ammentaa toisenkin korkeakoulun opeista. Opetuksessa yhdistyivät hyvin nykyaikaisten ammatillisten ja teknisten vaatimuksien hallinta oman ilmaisun ja luovuuden kehittämiseen. Meillä oli myös ihan mahtava ryhmä – kannustava, innostava ja täynnä hyviä tyyppejä. Toivon kovasti tsemppiä jokaiselle.

Opinnäytetyön tein luovan palvelukonseptin kehityksestä graafisen suunnittelun toimistolle. Kehityksen tueksi tutkin palvelu- ja elämysmuotoilua muotoiluajattelun metodologioina. Ihmiskeskeinen suunnittelu, yhteissuunnitteluun kannustavat menetelmät ja empatia suunnittelun voimavarana puhuttelevat minua ja uskon myös, että ajankohtaisena tieteenalana muotoiluajattelu tulee olemaan yhä enemmän osa eri alojen suunnittelutyötä tulevaisuudessa. Tavoitteenani on kehittyä muotoiluajattelua ymmärtävänä suunnittelijana tästä eteenpäinkin ja hyödyntää inhimillisyyttä ja intuitiivisuutta tulevissa töissäni graafisena suunnittelijana.

"Harjoittelujaksot antoisia ja opettavaisia”

Olen Tea-Janina Pekkonen ja valmistun terveydenhoitajaksi, hoitotyön tutkinto-ohjelmasta. Hakeuduin aikanaan Metropoliaan lukion jälkeen pidetyn työntäyteisen välivuoden jälkeen, sillä halusin muuttaa uudelle paikkakunnalle ja saada sitä kautta uusia haasteita ja asioita elämääni.

Hakeuduin nimenomaan hoitoalalle, sillä halusin tehdä ihmisläheistä työtä. Olen pienestä pitäen ollut kiinnostunut muiden ihmisten auttamisesta.

Olen saanut koulutuksen aikana runsaasti tietoa ja taitoja ihmisten kohtaamiseen, keskustelemiseen ja motivointiin. Lisäksi olen oppinut ymmärtämään rajallisuuden ja toisaalta myös sen, että sairauden tai vamman kanssa voi elää täysipainoista elämää, kun tilanteeseen ensin sopeutuu.

Olen oppinut toteuttamaan lääkehoitoa sen eri muodoissa, käyttämään erilaisia hoitolaitteita sekä tarkkailemaan asiakkaan/potilaan vointia ja toimimaan sen vaatimalla tavalla. Olen myös oppinut, kuinka terveyden edistämisen työmenetelmiä hyödynnetään vastaanottotyön osana. Koen oppineeni eniten harjoittelujaksojen aikana, joita opintojeni aikana on kertynyt yhteensä 10. Olen kokenut harjoittelujaksot antoisina, opettavaisina ja erittäin tärkeinä nimenomaan tulevaa työntekoani ajatellen.

Valmistuttuani muutan kihlattuni kanssa takaisin kotipaikkakunnalleni Jyväskylään. Sain töitä syksyyn saakka Valmetin työterveyshuollosta. Haluaisin vielä jossain vaiheessa opiskella yliopistotutkinnon, mutta ajattelin nyt aluksi tehdä jonkin aikaa töitä. Haluaisin saada monipuolisesti kokemusta terveydenhoitajan töistä. Koen, että olen saanut hyvät eväät työelämään ja olen valmis työskentelemään terveydenhoitajana – mutta en silti ole koskaan valmis terveydenhoitaja. Joka päivä oppii uutta ja sen myöntäminen on itsellekin helpotus.

”Liiketalous on laaja kenttä, joka ei sido tiettyyn työpaikkaan”

Olen Teemu Viitanen ja valmistun nyt kesäkuussa liiketalouden ohjelmasta, suuntautumisena laskentatoimi ja rahoitus. Olen Turun suunnalta kotoisin, joten lähdin pääkaupunkiseudulle uusia kokemuksia hakemaan. Ammattikorkeakouluihin hain siinä uskossa, että opetus on enemmän käytännönläheistä kuin yliopistossa / kauppakorkeakorkeassa.Metropolia oli ammattikorkeakouluista jostain syystä heti se ensimmäinen vaihtoehto.

Yrittäjyys, rahoitus ja sijoittaminen ovat kiinnostaneet minua jo pienestä pitäen. Liiketalouden koulutus sisälsi näitä teemoja ja on toisaalta laaja kenttä, joka ei sido tiettyyn työpaikkaan tai toimialaan.

Parhaimmat saamani opit ovat varmasti yleisimpien taloushallinnossa käytettävien ohjelmistojen käytöstä. Niitä kun tulee käytettyä nykyään päivittäin. Myös erilaiset yritysvierailut, yrityksille tehdyt projektit, sekä tietysti yrityksen talouspuolen prosessien yleiskuvan ymmärtämisen koin tärkeinä. Opinnäytetyön teko oli myös kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen projekti. Metropolia on kouluna positiivinen kokemus!

Valmistuessani tunnelmat ovat ristiriitaiset. Toisaalta on loistotunnelmat kun vihdoin pääsee keskittymään täysillä töihin, mutta toisaalta myös hieman erikoinen tunne, koska toista kokonaista tutkintoa en välttämättä tule enää suorittamaan.

Suuntani tulevaisuudessa on aina ylös- ja eteenpäin. Tavoittelen enemmän työkokemusta alaltani sekä enemmän haastavia projekteja ja vastuuta työssäni.

Lähihoitajasta eteenpäin sairaanhoitajaksi

Olen Hanna-Mari Kesti, sairaanhoitaja. Metropolia valikoitui aikanaan opiskelupaikakseni siitä syystä, että olin kuullut koulusta hyvää. Alana sairaanhoito oli ollut minulla jo kauan suunnitelmissa, joten valinta oli helppo.

Olen opiskellut sairaanhoitajaksi aikuisopiskelijana, sillä aikaisempi lähihoitajan koulutus mahdollisti minulle tämän. Minulle oli aikoinaan hyvin selkeää se, että opiskelen ensin lähihoitajaksi ja jatkan siitä sairaanhoitajaksi.

Koulutus on avannut minulle ovia mm. sellaisiin työpaikkoihin, mitkä ovat mahdollisia vain sairaanhoitajana. Suurimmat opit olen saanut työharjoitteluista, joissa teoriatiedot on tuotu käytäntöön. Isoimpana asiana nostaisin esille kaikki ne kohtaamiset, joita työharjoitteluissa olen saanut, niin työntekijöiden kuin asiakkaiden kanssa.

Ensimmäisenä etappina opintojen jälkeen minulla on sairaanhoitajan kesäsijaisuus paikassa, jossa olin syventävässä työharjoittelussa. Jatkossa ovet ovat auki ja katson mitä mielenkiintoisia haasteita löydän. Hyvän pitkäaikaisen työpaikan saaminen on tietenkin tärkeänä tavoitteena.

Välillä olen miettinyt, että onko koulu todella ohi, koska asia ei vielä tunnu todelta. Toisaalta olo on myös helpottunut ja erittäin innokas tulevaa ajatellen.

Olen saanut koulutukseni aikana toimia tutorina usealle ryhmälle ja opiskelijayhdistyksen hallituksessa. Näiden myötä tapaamani ihmiset ja heidän mukana tulleet kokemukset ovat olleet erittäin merkittäviä. On hienoa, että opiskelun lisäksi koulussa on mahdollista muodostaa hyviä yhteyksiä ja olla aktiivinen myös opintojen ulkopuolella.

"Näen vanhustyön merkityksen kasvavana yhteiskunnassamme"

Olen Tiia Nurminen ja valmistun Metropolian vanhustyön tutkinto-ohjelmasta 26.5. geronomiksi. Olen kotoisin Hämeenlinnasta ja ammatiltani sairaanhoitaja (AMK). Kiinnostuin vanhustyöstä useasta syystä; olen aina ollut kiinnostunut ikääntymiseen liittyvistä asioista ja gerontologia tieteenalana kiehtoi. Työssäni sairaanhoitajana kiinnostus ikäihmisiä kohtaan kasvoi ja näen vanhustyön merkityksen yhä kasvavana suuntauksena yhteiskunnassamme.

Hain tammikuussa 2015 alkavaan koulutukseen ja pääsin ensi yrittämällä. Koulutus osoittautui hyväksi; parasta on ollut tiedon karttuminen ikääntymisestä ja ylipäätään opit gerontologian eri osa-alueilta. Opiskeluani helpotti suuresti aiempi AMK-koulutus hoitotyön koulutusohjelmasta sekä alan työkokemus. Tämän vuoksi pystyin keskittymään opinnoissani sosiaalipuolen asioihin ja ikääntymisen erityiskysymyksiin. Koulutus tuki erittäin hyvin jo olemassa olevaa osaamistani ja näenkin, että sairaanhoitajan ja geronomin tutkinnot voivat täydentää toisiaan. Työ vanhustyön kehittämisen saralla kiinnostaa minua.

Päällimmäisenä tunteena nyt valmistumiseni kynnyksellä on onnistumisen ilo. Opiskeluaika toi mukanaan valtavasti uusia kokemuksia ja näkemyksiä. Olen myös kiitollinen itselleni kun sain näinkin pian tutkinnon opiskeltua. Perheessäni on kolme kouluikäistä lasta, välimatkaa kouluun oli 135 kilometriä ja miehellä matkatyö. Lisäksi omat, useat luottamustehtäväni pitivät huolta siitä, että aikataulutus oli kaiken a ja o. Sain kuitenkin opinnot suoritettua hyvin arvosanoin ja ilman kiireen tuntua.

Tein opinnäytetyön parityönä opiskelijatoveri Pia Riihiojan kanssa. Työmme
”Hitsi, mä oon jäänyt koukkuun tähän”. Päivätoiminta ikääntyneiden toimijuutta vahvistavana ympäristönä on herättänyt kiinnostusta ja näemme sillä olevan yhteiskunnallistakin merkitystä.


Muuta maailmaa kanssamme

Tule mukaan muutosta vauhdittavaan varainhankintakampanjaamme. Lahjoita euro, joka tukee yhteistä tulevaisuuttamme. Kiitos lahjoituksesta!

metropolia.fi/lahjoita


Sytyke ry valitsi Jesse Ukkosen opinnäytetyön vaikuttavimmaksi

14.12.2018

Tietojärjestelmätyön ammattilaisten Sytyke ry järjesti Vaikuttavin opinnäytetyö 2017-18 -kilpailun. Kilpailun voitti Metropolian viestinnän tutkinto-ohjelmasta valmistunut Jesse Ukkonen.
Voitokas opinnäytetyö Häiriötön tekno...

Lue lisää

Museoyhteistyöllä äänimaisemia, sovelluksia ja uusia näyttelyideoita

13.12.2018

EU:n Luova Eurooppa-ohjelman The People’s Smart Sculpture -hankkeen (2014 - 2018) päättyessä sen aikana kerätyt parhaat käytännöt on koottu yhdeksi julkaisuksi.  Hankkeenvtavoitteena oli tukea osallistavaa, yhteisöllistä, monialaista urbaania k...

Lue lisää

Talonrakennusteollisuus tukee lahjoituksella tuotantojohdon koulutusta

11.12.2018

Järjestäytyneitä rakennusliikkeitä Uudellamaalla edustava Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry on tehnyt 40.000 euron lahjoituksen Metropolia Ammattikorkeakoululle. Joulukuun 4. päivä lahjoitetulla summalla on tarkoitus edistää rakennusalan ammattikork...

Lue lisää

Etäkuntoutuksen erikoistumiskoulutuksessa innostava alku

11.12.2018

Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutus kokosi yhteen kokeneita ja vasta aiheeseen perehtyviä ammattilaisia. Vuoden kestävä koulutus alkoi innostuneesti ja opimme heti ensimmäisessä tapaamisessa, että koulutuksessa on laaja kirjo osaamista kuntoutuk...

Lue lisää

07.12.2018

Koulutettujen maahanmuuttajien urapolku helpottuu

Metropolia Ammattikorkeakoulu tarjoaa maahanmuuttajasairaanhoitajille kaksi opintoväylää, jotka ovat Osaaminen käyttöön Suomessa -hanke (EU-/ETA-alueelta tulevat maahanmuuttajat) ja SOTE-silta -hanke (EU-/ETA-alueen ulkopuolelta tulevat maahanmuuttajat). Väyliä keh...

Lue lisää

07.12.2018

Syksyn ProjektiBoosteri synnytti uusia 3AMK-hankehakemuksia

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteisestä ProjektiBoosterista syntyi syksyn aikana ainakin kolme uutta, monialaista hankehakemusta sekä potentiaalisia ideoita jatkotyöskentelyyn.
3AMK:n tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kiihdytysalusta ProjektiBoosteri tarjoaa fasil...

Lue lisää

05.12.2018

Olemme muuttaneet – uusi Myllypuron kampus avautuu tammikuun puolivälissä

Metropolian intensiivinen kampusmuuttojen vuosi huipentuu vuodenvaihteessa, kun uuden Myllypuron kampuksen ensi vaihe valmistuu ja korkeakoulu luopuu neljästä isosta toimipisteestä.
Metropolian uusi kampus Helsingin Myllypuroon avautuu tammikuun puolivälissä. Näin Metropoli...

Lue lisää


1 - 7 / 1623

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

 

Uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Uutiskirjeet 2018

Uutiskirjeet 2017

Uutiskirjeet 2016

Uutiskirjeet 2015