Omnian ja Metropolian yhteisen innovaatioturnauksen voittaja selvillä!

12.10.2017

”Supertiimi on maailman vaikein oppimisympäristö. Tämän jälkeen te opiskelijat olette kilpailukykyisiä työelämässä. Olette osoittaneet innovaatio-osaamista ja ymmärtäneet myös tulevaisuusajattelua.”, MINNO-asiantuntija, Superteamin vetäjä ja Teiniminnotalkoot-hankkeen projektipäällikkö Laura-Maija Hero.

Superteam-turnauksen Grande Finale järjestettiin 9.10. Espoossa Omnian tiloissa. Turnauksessa Metropolia ammattikorkeakoulun ja Omnian opiskelijat kisasivat yhteistiimeissä parhaasta innovaatiosta yrityksille.

Superteam Grande Finalen voitti joukkue, joka suunnitteli Mesensei Oy:lle sovelluksen, jolla mentorointi saataisiin helposti kaikkien ulottuville oppilaitoksiin. Sovellus oli erityisesti suunniteltu Metropolian käyttöön. Sovelluksen nimi on Metropolia HIVE. Tiimissä oli kulttuurin, sosiaalialan sekä markkinoinnin osaamista. Hyvän tuotteen lisäksi tiimi osoitti innovaatio-osaamista ja kykyä kehittyä ja oppia.

”Valitsimme tämän tiimin voittajaksi, sillä tässä on innovaatio, jonka voimme toteuttaa vaikka nyt heti”, Mesenseistä kommentoitiin.

Grande Finaleen osallistui kaikkiaan kolmetoista tiimiä. Jokainen tiimi sai hyvät arviot tuomaristolta ja kumppaniyritysten edustajilta. Kilpailun päätuomari, Innovaatiomestarit Oy:n toimitusjohtaja ja Ultrahack-tapahtuman puuhamies Mikko Järvilehto toivoi useankin tiimin osallistuvan erilaisiin hackathon-tapahtumiin. Niin kehittelykelpoisia ideoita monilla tiimeillä oli.

Superteam-turnaus ei ole vain ideakilpailu

Superteam-turnaus on innovaatioprojekti, jossa etsitään luovia ratkaisuja ja toteutetaan ne. Hyväksyttävä kilpailutyö on uudenlainen tuote, palvelu, prosessi tai toimintatapa, joka on prototypioitu, testattu ja viety tai suunniteltu vietäväksi markkinoille. Eri koulutusasteiden opiskelijat innovoivat yhdessä.

Seitsemän viikon mittainen Superteam turnaus ei ole vain ideakilpailu. Tavoitteena on luoda polkuja toisen asteen ja korkeakoulujen välille. Tärkeintä on uusien ihmisten kanssa verkottuminen. Tiimien tulee todentaa innovaatiokyvykkyys ja kehittyminen. Tulevaisuudessa oppimista ei tapahdu vain luokkahuoneissa opettajaa kuunnellen. Opiskelijat tarvitsevat kykyä itsenäiseen työskentelyyn, yritteliääseen toimintaan sekä verkostomaiseen työskentelytapaan. Tähän kaikkeen monialainen innovaatioprojekti valmentaa.

”Meillä on niin paljon osaamista oppilaitoksissa, että on hullua jättää se käyttämättä”, kommentoi Metropolian rehtori Riitta Konkola kuvaillessaan mistä innovaatioprojekti-toimintamalli, MINNO®  on saanut alkunsa.

Haasteita opiskelijoille antoivat: Teknologiayritys Siili Solutions Oyj, mentoroinnin malleja kehittävä Mesensei Oy, Kansallisgalleria, IT-konsultointia ja IT-palveluita tarjoava Riskpointer Oy ja nuorille neuvontaa, ohjausta ja tukea tarjoava Ohjaamo.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Laura-Maija Hero
Teiniminnotalkoot ESR
P. 0401791409
FB Messenger: Laura-Maija Hero
laura-maija.hero@metropolia.fi

Superteam innovaatioturnaus on Teiniminnotalkoot (ESR) hankkeessa kehitetty uudenlainen toimintamalli ammatillisen polun eheyttämiseksi. Teiniminnotalkoot hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto vuosina 2016-2018.

Lue lisää Superteam Grande Finalesta.

Tutustu TeiniMINNO-hankkeeseen.

MINNO, eli Metropolian innovaatioprojektit.

Euroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni.    Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.   Metropolia Ammattikorkeakoulu.

             


Muuta maailmaa kanssamme

Tule mukaan muutosta vauhdittavaan varainhankintakampanjaamme. Lahjoita euro, joka tukee yhteistä tulevaisuuttamme. Kiitos lahjoituksesta!

metropolia.fi/lahjoita


Metropolian verkko- ja tietotekniset palvelut taas toiminnassa – laitteiston siirto alkuvuonna kokonaan avattavalle Myllypuron kampukselle onnistui

14.10.2019

Osana toimintansa keskittämistä neljälle kampukselle Metropolia siirsi viikonlopun aikana korkeakoulun tietoteknisen ja verkkolaitteiston uudelle Myllypuron kampukselle Helsinkiin.
Reilut kaksi vuorokautta kestänyt laitteiston mittava siirto suljetun Leppävaaran kampuksen t...

Lue lisää

Opiskelijoilta kiitosta innovaatioprojektinsa monialaisuudesta

11.10.2019

Metropolian vaatetusalan ja teollisen muotoilun sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijat esittelivät syksyn innovaatioprojektejaan Arabian kampuksella 10. lokakuuta. Teemana oli työasu 2025 - tavoitteena potilasturvallisuus.
Tehtävänä oli innovoida sairaanhoitajille, ...

Lue lisää

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista edistävää ekosysteemiä kehitettiin Metropoliassa

10.10.2019

Lokakuun alussa järjestettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella Osaaminen käyttöön Suomessa -hankkeen työpaja. Sen teemana oli pääkaupunkiseudun korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen ekosysteemin rakentaminen sek...

Lue lisää

Koulutettujen maahanmuuttajien kautta uusia ideoita ja näkemyksiä yritykseen

09.10.2019

Promotion Point on yksi Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaaminen käyttöön Suomessa -hankkeen yhteistyöyrityksistä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun rakentamassa Myyntiosaamisella työhön! -koulutuspolussa. Osana koulutusta yritys on Haaga-Helian Myyntity&oum...

Lue lisää

09.10.2019

Metropolian verkko- ja tietotekniset palvelut pois käytöstä 11.10.-15.10.2019

Kaikki Metropolia Ammattikorkeakoulun verkko- ja tietotekniset palvelut, mukaan lukien Metropolian verkkosivut (www.metropolia.fi), suljetaan perjantaina 11.10.2019 kello 16.00. Laitteisto ja verkko siirretään Metropolian entisestä Espoon Leppävaaran kiinteistöstä uudelle My...

Lue lisää

04.10.2019

Näe nuori 2025 -seminaari näytti hankkeiden rikkauden ja eläväisyyden

Hankemaailma saattaa helposti vaikuttaa jäykältä, byrokraattiselta ja jopa kuivalta. Mieleen tulevat julisteet, joissa on jokaisen rahoittajan ja yhteistyökumppanin logot, ja työntekijöiden arki, joka koostuu suurilta osin erilaisten raporttien kirjoittamisesta. Omia ennakko...

Lue lisää

03.10.2019

Metropolian toisen vuosineljänneksen vaikuttavuuskatsaus kertoo positiivisesta kehityksestä

Metropolian toisen vuosineljänneksen vaikuttavuuskatsaus kertoo korkeakoulun tuloksen ja liikevaihdon positiivisesta kehityksestä. ”Taloudellinen tilanteemme on vakiintunut ja katsomme tulevaisuuteen luottavaisin mielin”, toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola sanoo. Metropolian toi...

Lue lisää
Destian ja Metropolian yhteistyösopimus allekirjoitettiin Myllypuron kampuksella.

02.10.2019

Destia ja Metropolia syventävät yhteistyötään infra-alan tukemiseksi

Infra- ja rakennuslan yhtiö Destia Oy ja Metropolia ovat solmineet työelämäyhteistyösopimuksen 1.10.2019. Tavoitteena on lisätä infra-alan kiinnostavuutta vahvistamalla Destian työnantajamielikuvaa erilaisia harjoittelu- ja yhteistyömahdollisuuksia tarjoamalla...

Lue lisää

02.10.2019

Pääkaupunkiseudun korkeakouluissa tunnistetaan tulevaisuuden osaamistarpeita tekoälyn avulla

Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulut Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia ennakoivat yhdessä tulevaisuuden osaamistarpeita tekoälyn avulla ja kehittävät koulutustarjontaansa sen pohjalta.
Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola ja Haaga-Helian toimitusjohtaja-rehto...

Lue lisää
Arto O Salosen henkilökuva.

30.09.2019

Kohti hiilineutraalia Suomea - liikkumistapojen ja tyytyväisyyden yhteyttä tutkittu

Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Metropolia Ammattikorkeakoulun välisessä yhteistyössä toteutetussa tutkimuksessa osoitetaan, että kestävyyspyrkimyksissä ei välttämättä ole kyse luopumisesta vaan tyytyväisyyden parantumisesta....

Lue lisää

27.09.2019

Metropolian Kidmove-hanke mukana Euroopan komission konferenssissa Espoossa

Suomen EU puheenjohtajakauden ohjelmaan kuuluu olennaisena osana lasten ja nuorten turvallinen urheilu.
Espoon Hanasaaressa järjestettiin 24.9.2019 asiantuntijakonferenssi, johon kutsuttiin eri puolilta Eurooppaa urheilualan ammattilaisia, vaikuttajia ja päättäjiä. Kongressi kuu...

Lue lisää

27.09.2019

Uudellamaalla Digi-Salamoi - Salamaprojekteilla osaamista, kilpailukykyä ja verkostoja

Käynnissä on ns. neljäs teollinen vallankumous, jossa fyysinen ja digitaalinen maailma yhdistyvät kyberfyysisiksi järjestelmiksi. Industry 4.0 - Teollisuuden digitalisaatio mullistaa teollisuuden kentän tuotannosta toimintamalleihin. Teollisten murrosten yhteydessä on t...

Lue lisää

26.09.2019

Hyvissä handuissa himassa - kohti tulevaisuuden osaamista monialaisella tiimiharjoittelulla

Sosiaali- ja terveysalalla tulevaisuudessa tarvittavia osaamistarpeita tunnistetaan tänä päivänä hyvin. On huomattu, että laadukkaiden, saumattomien ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavien palvelujen mahdollistamiseksi vahvan substanssiosaamisen lisäksi ammattilaisilta vaa...

Lue lisää
Kaksi korkeasti koulutettua maahanmuuttajaopiskelijaa.

25.09.2019

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ja työnantajien tarpeet keskiössä uusien 3AMK-koulutusmallien kehittämisessä

Maahanmuuttajataustaisille korkeakoulutetuille suunnattu kiinteistö- ja rakennusalan koulutus käynnistyi Metropoliassa 3.9.2019. Koulutus on osa Osaaminen käyttöön Suomessa -hanketta, jossa 3AMK-liittouman voimin kehitetään korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työl...

Lue lisää

25.09.2019

Metropolialta odotetaan tarttumista kestävään kehitykseen

Kestävä kehitys nousi pääteemaksi verkossa käydyssä strategiadialogissa, jossa Metropolia kysyi sidosryhmiensä, henkilöstön ja opiskelijoiden odotuksista korkeakoulua kohtaan.
Seuraavaksi tärkeimpinä Metropolian tavoitteina dialogiin osallistuneet p...

Lue lisää

24.09.2019

Fysioterapian monimuotototeutus vetovoimaisin syksyn yhteishaussa

Syksyn 2019 korkeakoulujen yhteishaun hakuaika päättyi 18.9.2019. Metropoliassa syksyn yhteishaussa tarjolla oli 20 tutkintoa niin päivä- kuin monimuotototeutuksena sekä ylempänä ammattikorkeakoulututkintona.
Selvästi eniten kiinnostivat fysioterapian monimuototot...

Lue lisää

23.09.2019

Pelaa Osuma-peliä oman ammattilaisista tai nuorista koostuvan ryhmäsi kanssa!

Osuma-peliä on pelattu eri teemoilla ammattilaistapahtumissa ympäri Suomen parin vuoden ajan. Se on tuonut vauhtia ja innostusta yhteiskehittämiseen, verkostoitumiseen ja hyvien käytänteiden jakamiseen. Nyt peli on kaikkien saatavilla ja muokattavissa jokaiselle ryhmälle sop...

Lue lisää

11.09.2019

Helsinki XR Center avasi ovensa Arabiassa - upeita tapahtumia tulossa

Laajennetun todellisuuden keskus Helsinki XR Center (HXRC) avattiin virallisesti viikko sitten Metropolia Ammattikorkeakoulun Arabian kampuksen yhteyteen. Kyseessä on ainutlaatuinen kulttuurialojen koulutuksen yhteydessä toimiva keskus, jossa yhdistyy uudella tavalla design ja teknologia. XR (E...

Lue lisää

10.09.2019

Metropolialueen korkeakoulujen rehtorien kannanotto budjettiriiheen: Korkeakouluihin panostaminen lisää tuottavuutta ja työllisyyttä pitkällä aikavälillä

Hallitus on ottanut tavoitteekseen 75 prosentin työllisyysasteen tavoittelun. Kuten hallitusohjelmassa todetaan, talouskasvu perustuu Suomessa ennen kaikkea tuottavuuden kasvuun. Tuottavuuden kasvun tärkeimmiksi tekijöiksi mainitaan ohjelmassa osaaminen ja innovaatiot.
Me kaikki metropoli...

Lue lisää

09.09.2019

Myyrmäen kampuksella vieraili huipputoimittajia Chilestä

Myyrmäen kampus sai vieraaksi toimittajia Chilestä. Mukana oli kaksi Chilen top toimittajaa, Maria Soledad Onetto (TV channel Mega) ja Claudia Soto Iturrieta (sanomalehti La Tercera). Maria Soledad Onettolla on Latinalaisessa Amerikassa yli kaksi miljoonaa seuraajaa ja Claudia Soto Iturrieta ed...

Lue lisää

06.09.2019

Metropolian opiskelijat saivat Helsingin Tukkutorin ja Teurastamon alueen Testbed-innovaatiokilpailusta rutkasti projektikokemusta

”Tukkutorin alue on myös loistava ”living lab” kehitystyön opinnollistamiseen!”
Lokakuussa 2018 julkistetussa Tukkutorin ja Teurastamon innovaatiokilpailussa haettiin palvelujen ja monipuolisen yritystoiminnan kehittämiseen uusia ideoita ja ratkaisuja. Painopiste o...

Lue lisää

04.09.2019

Korkeakoulujen syksyn 2019 yhteishaku on alkanut

Korkeakoulujen syksyn yhteishaussa 4. - 18.9.2019 voi hakea sekä suomenkielisiin AMK-tutkintoihin että ylempiin AMK-tutkintoihin.  
Metropoliassa on syksyn yhteishaussa tarjolla 20 tutkintoa niin päivä- kuin monimuotototeutuksena sekä ylempänä ammattikorkeakoulutu...

Lue lisää

02.09.2019

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat laajasti – syksyllä käyttöön yksi yhteinen valintakoe

Syksyn 2019 yhteishaussa on ensimmäistä kertaa käytössä ammattikorkeakoulujen yhteinen AMK-valintakoe. Hakija voi yhdellä kokeella hakea useisiin hakukohteisiin eri ammattikorkeakouluissa ja eri aloilla. Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen.
&nda...

Lue lisää

30.08.2019

Pitkäaikainen kumppanuus PEAB Oy:n kanssa syvenee

Rakennusyhtiö PEAB Oy ja Metropolia tiivistävät yhteistyötään 30.8.2019 solmitun työelämäyhteistyösopimuksen myötä. Tavoitteena on vahvistaa PEAB:n myönteistä työnantajakuvaa tarjoamalla erilaisia harjoittelu- ja yhteistyömah...

Lue lisää
Bussipysäkin katos, robottibussi kadulla, sisällä matkustajia, taustalla Vuosaaren Aurinkolahden katukuvaa.

29.08.2019

Robottibussikokemukset Helsingissä myönteisiä - kokeilujen haastavuus kasvussa

Helsinki pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi on toteutettu kokeiluja, joilla halutaan löytää keinoja vähentää liikenteen päästöjä.  Metropolia Ammattikorkeakoulun älykkään liikkum...

Lue lisää

28.08.2019

Metropolia aloittaa yhteistoimintaneuvottelut toimitilapalveluissa

Metropolia Ammattikorkeakoulu aloittaa yhteistoimintaneuvottelut toimitilapalveluissa. Yt-neuvottelut alkavat 9.9.2019, ja ne koskevat viiden henkilön työsuhteita.
Yhteistoimintaneuvottelujen taustalla ovat tuotannolliset syyt. Toimitilapalvelut ylläpitää ja kehittää M...

Lue lisää

28.08.2019

Avasimme Karamalmin kampuksen Espooseen

Metropolia avasi uuden Karamalmin kampuksen Espooseen. Osoite on Karaportti 2. Älykkäiden ratkaisujen kehittäjäkampuksella opiskellaan tieto- ja viestintätekniikkaa sekä tuotantotaloutta.
ICT-kampuksella ollaan sananmukaisesti ykkösiä, ei nollia. Uudella kampuksel...

Lue lisää

20.08.2019

Uusi kirjastokimppa Uudellemaalle – Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian kirjastot yhteistyöhön

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian kirjastot (3AMK-kirjastot) tarjoavat nyt opiskelijoilleen kaikkien kolmen kirjaston painetut kokoelmat ja muut palvelut käyttöön yhdellä kirjastokortilla.
Opiskelijat voivat maksutta tilata kirjoja mistä tahansa 3AMK-kirjastosta. Ammattikorke...

Lue lisää

20.08.2019

Osallistu verkkodialogiin vaikuttajakorkeakoulusta – haluamme kuulla näkemyksesi!

Tähtäämme vaikuttajakorkeakouluksi, ja haluamme kuulla näkemyksesi.
Millainen on Metropolia, jonka vaikutus näkyy ja tuntuu? Miten voimme palvella sinua ja suomalaista yhteiskuntaa entistä paremmin?
Voit osallistua dialogiin tästä linkistä: www.fountainpark....

Lue lisää

06.08.2019

Avoimen AMK:n ilmoittautumisjärjestelmässä ongelmia

Metropolian avoimen AMK:n polkujen ja moduulien ilmoittautumisessa on ollut ongelmia uuden tietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Järjestelmä ei valitettavasti kestänyt suurta kuormitusta ilmoittautumisen alkaessa. Pahoittelemme tilannetta.
Järjestelm&a...

Lue lisää

28.06.2019

LAUNCHPAD kokoaa älyliikenteen osaamisen – myös kesällä

Maria 01 -startup-kampuksella sijaitseva Jätkäsaari Smart Mobility -hankkeen ylläpitämä popup-demokontti sai nimekseen Launchpad. Toimintaa pyörittävä Metropolia Ammattikorkeakoulu pitää sitä avoinna arkipäivisin läpi kesän. 
&Au...

Lue lisää

27.06.2019

Metropolia toivottaa tervetulleeksi lähes 3300 uutta opiskelijaa

Kevään 2019 korkeakoulujen yhteishaun opiskelijavalinnan tulokset on julkaistu. Metropoliassa aloittaa opintonsa syksyllä noin 3300 uutta opiskelijaa, joista tekniikan alalla noin 1570, sosiaali- ja terveysalalla 850, liiketaloudessa 410 ja kulttuurialalla 462 uutta opiskelijaa.
Täm&...

Lue lisää

25.06.2019

Robottibussilla Vuosaaren uimarannalle tai Korkeasaarta kohti

Metropolia Ammattikorkeakoulun älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymän hankkeet ovat tuoneet Helsingin katukuvaan kaksi robottibussilinjaa. Kalasatamassa 26R on ajellut jo toukokuusta ja jatkaa marraskuulle, Aurinkolahden linja 90R aukesi juhannuksen alla ja on avoinna syyskuun lop...

Lue lisää

24.06.2019

RekryHaavi on rekrytointipalvelu kulttuurikentän toimijoille

Uusi rekrytointipalvelu RekryHaavi on työkalu luovien ja kulttuurialojen toimijoiden käyttöön. Palvelussa voi ilmoittaa avoimista työpaikoista, työharjoittelupaikoista tai opiskelijaprojekteista, joihin etsii osaajia eri koulutusasteilta.
Työharjoitteluprojektit, opisk...

Lue lisää

24.06.2019

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kuuluvat sivistykseen korkeakouluyhteisössä - Pride-liputus kampuksilla

Metropolia osallistuu Pride-viikkoon.
"Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kuuluvat sivistykseen korkeakouluyhteisössä. Niistä ei voi koskaan muistuttaa liikaa globaalissa maailmassa", toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola sanoo.
Sateenkaariliput liehuvat Arabian, Myllypuron ja Myyrmäen k...

Lue lisää

18.06.2019

10 Days 100 Challenges –ohjelma yhdisti eri alojen opiskelijat ja kärkiyritykset ratkomaan työn muutoksen ja vastuullisuuden haasteita

Kaksi viikkoa kestänyt 10 Days 100 Challenges -ohjelma päättyi perjantaina 14.6. Metropolian Arabian kampuksella pidettyyn pitching -tilaisuuteen haasteenantajayrityksille. Opiskelijaesitysten jälkeen yritykset palkitsivat parhaat ratkaisut.
10 Days 100 Challenges on pääkau...

Lue lisää

17.06.2019

Metropolia Ammattikorkeakoulun hankintatoimen ylempään tutkinto-ohjelmaan uusi sisarohjelma: "MBA, Procurement"

Metropolian Liiketalouden alan Hankintatoimen tutkinto-ohjelmassa käynnistyy tänä vuonna kymmenes vuosikurssi. On siis korkea aika uudistaa opetussuunnitelmaa vastaamaan entistä paremmin työelämän tarpeita. Myös suuri kysyntä koulutukselle kannustaa meitä...

Lue lisää

12.06.2019

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien koulutuspolut etenevät

Metropolia Ammattikorkeakoulu koordinoi kahta hanketta, joille yhteistä on korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen osaamista täydentävien ja työllistymistä edistävien koulutusmallien kautta. Opetushallituksen rahoittamassa Korkeasti koulutettujen m...

Lue lisää

11.06.2019

Metropolian ensihoidon opettajat osallistuivat Vartiolentolaivueen toimintaan

Metropoliasta valmistunut ensihoitaja, pintapelastaja-ensihoitaja Sami Ollila kutsui Metropolian ensihoidon tiimin opettajat tutustumaan Rajavartiolaitoksen Vartiolentolaivueen toimintaan Helsinki-Vantaan lentokentälle kesäisenä lauantaina. Sami on ollut Rajavartiolaitoksen palveluksessa y...

Lue lisää

11.06.2019

”Rauhatäti viritti onnistuneen Erätaukokeskustelun”

Myllypuron kampuksen toisen Erätaukokeskustelun aiheena oli kuuleminen ja kuulluksi tuleminen tässä ja nyt. Rauhatäti alias Hanna Ylitepsa viritti omilla kokemuksillaan räp-työpajoista lämmittävän, dialogisen ja herkän keskustelun, joka auttoi osallistuji...

Lue lisää

10.06.2019

10Days100Challenges-tapahtumassa pohditaan työn muutosta ja vastuullisuutta

10Days100Challenges on pääkaupunkiseudun kolmen suuren ammattikorkeakoulun Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian järjestämä innovaatiosprintti, jossa osallistujat pääsevät ratkomaan yritysten asettamia haasteita 10 päivän ajan.
10 Days 100 Challenges &nda...

Lue lisää

04.06.2019

Metropolia mukana kehittämässä uudenlaista orgaanista aurinkopaneelia yhdessä VTT:n kanssa

VTT on kehittänyt orgaanisen aurinkopaneelin, jossa painokoneella voidaan toteuttaa aurinkopaneelirakenteita monivärisinä muotoina. Nämä antavat aurinkopaneeleille ilmettä ja tunnistettavuutta. Joustavat ja ohuet paneelit voidaan liittää esim. suoraan julkisivulase...

Lue lisää
Sinustako tulevaisuuden koodaritähti? AMKoodari-juliste.

03.06.2019

Viiden ammattikorkeakoulun AMKoodari-koulutus vastaa ohjelmistoalan osaajapulaan

AMKoodari on uusi koodauksen ympärille rakentuva maksuton ja kaikille avoin koulutus, joka vastaa ohjelmistoalan kipeään osaajapulaan. Koulutuskokonaisuuden tuottaa viiden ammattikorkeakoulun (Haaga-Helia, HAMK, Laurea, Metropolia ja XAMK) yhteenliittymä. Lisätietoja löytyy ...

Lue lisää

03.06.2019

Digital Wellbeing Sprintissä ideoitiin ratkaisuja terveysteknologian alalle

Digital Wellbeing Sprint järjestettiin toukokuussa jo kolmatta kertaa. Ohjelma on osa 3AMK:n Professional Summer Schoolia ja tavoitteena oli ratkaista terveysteknologiayritysten antamia haasteita. Haasteiden ratkaisuun tarvittiin monialaista osaamista.
Digital Wellbeing Sprint on avoimen innovaatio...

Lue lisää

28.05.2019

Rokotusosaamisen intensiivikurssilla kansainvälistä tunnelmaa ja oppimisen riemua

Metropolian Terveys-osaamisalue järjesti viisipäiväisen Educating Vaccination Competence -intensiivikurssin Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella 20-24.5.2019.
EDUVAC, Educating Vaccination Competence -hanketta koordinoi University of West Attica Kreikasta, ja muina partne...

Lue lisää

28.05.2019

Mikä on korkeakoulujen rooli osana yrittäjyyden ekosysteemiä? Tutustu uuteen verkkojulkaisuun!

Opiskelijat mukaan yrittäjyyteen ja omistajanvaihdoksiin- Korkeakoulun tehtäviä ja mahdollisuuksia
Korkeakoulut ovat viime vuosina kehittäneet voimakkaasti yrittäjyysopintoja, mikä on vaikuttanut positiivisesti opiskelijoiden kiinnostukseen ja asenteisiin yrittäjyytt&a...

Lue lisää

27.05.2019

Metropolian ja Helsingin yliopiston SIMHE-palvelut mukana Maailma kylässä -festivaalilla

Toukokuun viimeisenä viikonloppuna Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla järjestetty Maailma kylässä -festivaali kokosi yhteen kansalaisjärjestöjä, suomalaisia ja kansainvälisiä artisteja sekä yhteiskunnallisia puhujia yhteisten teemojen äär...

Lue lisää

24.05.2019

Robottibussit Helsingin kesässä – metrolta Korkeasaarta kohti

Robottibussi 26R ajaa Kalasatamassa kauppakeskus Redin tuntumasta Isoisänsillalle parantaen joukkoliikenneyhteyksiä Korkeasaaren suuntaan. Helsinki RobobusLine -hankkeen kokeilujakso on noin puolen vuoden mittainen, toukokuusta marraskuuhun.
Reitillä ajetaan muun liikenteen seassa. Kokeil...

Lue lisää

23.05.2019

Ennätysmäärä valmistuu ylempään amk-tutkintoon ja liiketalouden alalta – Maijan matka valmistujaisista päivystykseen ja rauhanturvaajaksi

Yli 2000 opiskelijaa valmistuu tänä keväänä Metropoliasta. Valmistujaisia juhlitaan kampuksilla 24. toukokuuta. Heistä yksi on englanninkielisen sairaanhoitajan tutkinnon suorittanut Maija Väyrynen.
Ylempien amk-tutkintojen suosio jatkaa kasvuaan. Ennätykselliset ...

Lue lisää

16.05.2019

Urbanfarmlab-konsepti kiinnosti mediaa Myyrmäen kampuksella

Media pääsi tutustumaan Urbanfarmlab-tilaan Myyrmäessä. Kiinnostuneita toimittajia oli useita ja erityisesti ilmaperunat tuntuivat pääsevän salamavalon räiskeeseen! Tilassa on ilmaperunoiden (Siukkula Oy) lisäksi myös humalan kasvatusta (Redono Oy), ...

Lue lisää

15.05.2019

Pelialan ammattilaiset valitsivat Bit1 2019 -voittajat

Suomen paras opiskelijapeli valittiin Tampereella 7.-8.5.2019 Bit1-tapahtumassa. Kaksitoista finalistijoukkuetta oli valittu jatkoon paikallisista esikarsinnoista, PreBiteistä, joita käytiin Turussa, Helsingissä ja Tampereella huhtikuun aikana. Oulu ei järjestänyt tänä ...

Lue lisää
Metropolian Arabian kampuksella Lujatalo Oy:n HR-assistentti Annika Böhling ja henkilöstöjohtaja Tapio Huttunen sekä Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola ja yliopettaja Mika Lindholm.

15.05.2019

Lujatalo ja Metropolia tiivistävät yhteistyötään kestävän rakentamisen edistämiseksi

Kestävän rakentamisen edelläkävijä Lujatalo Oy ja Metropolia tiivistävät yhteistyötään 14.5.2019 solmitun työelämäyhteistyösopimuksen myötä.
Tavoitteena on tarjota opiskelijoille monia eri mahdollisuuksia ja tapoja tutu...

Lue lisää

14.05.2019

Nyt kirjoitetaan Suomen tulevaisuuden otsikot - 18 järjestöä muistuttaa koulutuksesta hallitusneuvottelijoita

Neljän seuraavan vuoden aikana määritellään maamme tulevaisuuden suunta. Siksi kasvatuksesta, koulutuksesta, tieteestä ja tutkimuksesta ei voi nyt tinkiä, vaan niihin on investoitava vahvasti. Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan sekä elinkeinoelämän j&au...

Lue lisää

10.05.2019

Myllypuron kampukselle fyysisesti aktivoivaa ja houkuttelevaa arkiliikuntaa

Metropolia ja sen opiskelijakunta METKA ovat saaneet URLUS-säätiöltä 45.000 euron apurahan kolmivuotiseen hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda Myllypuron kampukselle alusta alkaen fyysiseen aktiivisuuteen houkuttelevaa kulttuuria.
”Juuri nyt on aikaikkuna auki rakentaa korke...

Lue lisää

07.05.2019

Vuosikatsaus 2018 kertoo Metropolian avainluvut ja keskeiset tapahtumat

Metropolian vuoden 2018 avainluvut ja keskeiset tapahtumat on julkaistu suomeksi ja englanniksi vuosikatsauksessa.
Metropolian Vuosikatsaus 2018 Metropolia UAS Annual Report 2018
Korkeakoulu täytti 10 vuotta, muutti uusille kampuksille ja korkeakoulusta valmistui ennätysmäärä...

Lue lisää

07.05.2019

”Tällaisia Urbanfarmlab-tyylisiä tiloja tarvittaisiin enemmän, jotta eri toimijat voisivat kohdata helposti”

Koba Koivisto on Metropolian Bio- ja elintarviketekniikan kolmannen vuoden opiskelija. Hän hoitaa humalan hydroviljelmiä Myyrmäen kampuksen Urbanfarmlab-tilassa ja tekee samalla opinnäytetyötään aiheesta. Redono Oy kasvattaa yhteistyössä Tornion Panimon kanssa...

Lue lisää

03.05.2019

CERN BootCamp käynnistyi kick off -päivillä Tikkurilassa

CERN BootCamp on ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoille suunnattu 3AMK:n ohjelma, jossa pureudutaan globaaleihin haasteisiin. CERN BootCamp järjestetään nyt toista kertaa.
Kick off -päivillä on käynnissä oppimiskahvila, learning café, jonka tark...

Lue lisää

03.05.2019

Cambridge Venture Campissa kehitettiin monenlaisia yritysideoita

Yritysideoiden kehittämiseen tähtäävä 3AMK:n Cambridge Venture Camp -ohjelma pyörii tällä hetkellä 11. kertaa. Ohjelmaa koostuu kahdesta intensiiviviikosta, joista toinen järjestetään eri puolilla Helsinkiä ja pääkaupunkiseutua. T...

Lue lisää
Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä yhdessä Metropolian TKI-toiminnan johtajan Anna-Maria Vilkunan kanssa Myllypuron kampuksella.

02.05.2019

Energiateollisuus ry lahjoitti Metropolialle sähköauton

Energiateollisuus ry, energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö, on lahjoittanut Nissan Leaf -sähköauton Metropolialle. Auto on ollut järjestöllä yhteiskäytössä, mutta käyttöasteen huomattavasti vähennyttyä...

Lue lisää
Kapellimestari Mikko Franck Metropolian Valovirrassa nettisivukonseptin esittelyssä.

29.04.2019

Mikko Franck teki lahjoituksen liikkuvan grafiikan suuntautumiselle

Kapellimestari Mikko Franckin kiinnostus Metropoliaa ja sen kyvykkäitä opiskelijoita kohtaan jatkuu edelleen. Kaksi vuotta sitten huhtikuussa hän teki merkittävän rahalahjoituksen klassisen laulukoulutuksen tukemiseksi; vuosi sitten keväällä hän vietti kokonai...

Lue lisää

29.04.2019

Vantaan elinkeinojohtaja Jose Valanta Metropoliassa: Uusi kampus houkuttelee koko yhteisöä

Vantaan elinkeinojohtaja Jose Valanta vieraili Metropoliassa. Aamupäivän ideana oli verkostoitua ja vaihtaa kuulumisia Vantaan kaupungin, Metropolian, Myyrmäki-yhdistyksen ja Urban Farming -yritysten kanssa.
Ruokatuotanto muuttuu hurjaa vauhtia. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa ruokaa kehite...

Lue lisää

17.04.2019

Urbanfarmlab -konseptin ympärillä tapahtuu! Metropolian opiskelijat tiiviisti mukana

Myyrmäen kampuksen Urbanfarmlab-tilassa on pöhinää, kun useita opiskelijoita käy sopimassa opintoihin liittyvistä projekteista yritysten edustajien kanssa. Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymässä suunnitellaan jatkuvasti miten Urbanfarmlabi...

Lue lisää

17.04.2019

Mikko Franckin ja Rilla Kyykän oopperamusiikin mestarikurssi toteutui jälleen

Metropolian klassisen laulun ja pianonsoiton opiskelijat saivat jälleen tilaisuuden maailmanluokan ohjaukseen. Ylikapellimestari Mikko Franck ja korrepetiittori, Kansallisoopperan taiteellinen suunnittelupäällikkö Rilla Kyykkä pitivät nelipäiväisen oopperamusiikin ...

Lue lisää

17.04.2019

Osaaminen käyttöön Suomessa -hanke tähtää korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymiseen

Valtava määrä osaamista valuu Suomessa hukkaan, sillä korkeakoulutetut maahanmuuttajat eivät aina saa täällä osaamistaan ja koulutustaan vastaavaa työtä. Opetushallituksen rahoittaman Korkeasti koulutettujen osaaminen käyttöön Suomessa -han...

Lue lisää

15.04.2019

Metropolia mukana rakentamassa opiskelijavetoista oppimiskeskusta Kosovoon

Huhtikuun alussa Study visit -vierailulle Kosovosta Metropoliaan osallistui 28 henkilön ryhmä kolmesta ammattikorkeakoulusta, opetusministeriöstä sekä kahdesta järjestöstä.
Myllypuron kampuksen lisäksi vieraat tutustuivat viikon aikana Vanhalla viertotiell&au...

Lue lisää

15.04.2019

Toimintaterapiaa kehittämässä yhteistyön voimalla

Kahdeksannestoista toimintaterapian kehittämis- ja tutkimussymposium järjestettiin aurinkoisena torstaipäivänä 4.4.2019 Helsingissä Arcada-ammattikorkeakoulussa. Symposiumiin osallistui yli 100 toimintaterapeuttia ja alan opiskelijaa. Suoran verkkoyhteyden välityksell&a...

Lue lisää

12.04.2019

Ikäihmiset tulivat kuulluiksi Metropolian suuressa vaalikeskustelussa

Metropolian Ikäosaamisen monialainen asiantuntijaryhmä järjesti Myllypuron kampuksella 3.4 suuren vaalikeskustelun ikäihmisten merkityksellisestä elämästä ja palveluista.
Innovaatiojohtaja Minna Elomaa-Krapu totesi, että vaali-ilta oli upea kokemus. ”Ol...

Lue lisää

11.04.2019

HUSin Senior Leadership -ohjelma sai erinomaiset palautteet

Syksyllä 2018 käynnistettiin HUSin Syöpäkeskuksessa esimiehille tarkoitettu Senior Leadership valmennusohjelma osana Metropolian ja Syöpäkeskuksen EmCaN®-mallia. Sen tavoitteeksi asetettiin esimiesten työn tukeminen muutoksissa sekä arjen esimiestyössä...

Lue lisää
Arabian kampuksella Metropolian varatoimitusjohtaja Simo Mustila, Ernst & Young:n Head of Recruitment & Employer Branding Finland Helena Lampinen ja Junior Consultant Gurvinder Paul sekä Metropolian liiketalouden lehtori Pia Väkiparta-Lehtonen.

09.04.2019

Ernst & Young Oy ja Metropolia tehostavat yhteistyöllä brändinäkyvyyttä ja opiskeluyhteistyötä

Ernst & Young Oy ja Metropolia ovat sopineet brändinäkyvyydestä ja opiskeluyhteistyöstä 9.4.2019 solmitulla yhteistyösopimuksella. Ernst & Young on kiinnostunut yhteistyöstä liiketalouden ja tuotantotalouden tutkinto-ohjelmien kanssa sekä brä...

Lue lisää

08.04.2019

Jere Laukkanen nimitetty Euroopan musiikkikorkeakoulujen yhdistys AEC:n työryhmään

Metropolian Musiikin tekemisen ja tuottamisen vastuulehtori Jere Laukkanen on kutsuttu maaliskuun 2019 alusta Euroopan musiikkikorkeakoulujen yhdistys AEC:n Pop and Jazz Platform -työryhmän jäseneksi. Työryhmän tärkein tehtävä on suunnitella ja järjestä&a...

Lue lisää

04.04.2019

Kaupunkisuunnittelupeli ensitestissä Metropoliassa

Metropolian Myllypuron kampuksella testattiin 26. maaliskuuta kaupunkisuunnittelupeliä, jonka tavoite on herättää kansalaiset ja päättäjät pohtimaan kaupunkisuunnittelun ratkaisujen vaikutuksia ja merkityksiä ihmisten hyvinvointiin. Peli kantaa nimeä "The...

Lue lisää

04.04.2019

Kevään 2019 yhteishaku päättyi - yhteishaussa vetovoimaisin oli Myllypuron kampus sekä fysioterapian koulutus

Korkeakoulujen kevään 2019 yhteishaun 2. hakuaika päättyi keskiviikkona 3.4. klo 15.
Alustavien tietojen mukaan Metropoliaan täytettiin kevään yhteishaussa lähes 30 800 hakemusta.  Metropolian oli valinnut ensisijaiseksi hakuvaihtoehdokseen noin 10 050 hakija...

Lue lisää

03.04.2019

Tilinpäätös 2018: Metropolian tulos parani - Innovaatiokeskittymien kautta vaikuttajakorkeakouluksi

Vuonna 2018 Metropolia valitsi toimintansa keskiöön yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. Vaikuttajakorkeakouluksi Metropolia tähtää toimimalla ilmiölähtöisissä innovaatiokeskittymissä.
Tilinpäätös 2018
Liikevaihto ja muut toimintatuotot oli...

Lue lisää
Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola ja SOSTE ry:n johtaja Anne Knaapi.

03.04.2019

SOSTE ry ja Metropolia edistävät yhteistyöllä asiantuntemuksen jakamista

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja Metropolia tiivistävät yhteistyötään 3.4.2019 solmitulla työelämäyhteistyösopimuksella. SOSTE on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 230 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sek&a...

Lue lisää

03.04.2019

Ajankohtainen Climate University -hanke käynnistyi vauhdilla

Kahdeksan yliopiston ja kolmen AMK:n yhteinen Climate University -hanke rakentaa verkko-opetusaineistoja maailman kestävyyshaasteisiin OKM:n ja Sitran tuella. Hankkeen toinen työpaja Jyväskylän yliopistolla keskittyi kestävän kehityksen päähaasteisiin ja niiden mon...

Lue lisää

29.03.2019

Metropolian Leppävaaran kampuksen muutto Espoon Karamalmille varmistui

Metropolian Leppävaaran kampuksen toiminnot siirtyvät Espoon Karamalmille Nokian Karaportti 2:n tiloihin asteittain elokuusta 2019 alkaen.
Korkeakoulu sulki Leppävaaran kampuksen turvallisuussyistä 4. maaliskuuta, kun kiinteistön omistaja Espoon kaupunki oli kertonut rakennuksen...

Lue lisää

29.03.2019

Ikäihmisten palvelut paremmiksi -dialogi toi yhteistä ymmärrystä ja tulevaisuuden toivoa

Myllypuron Metropolian uusi hyvinvoinnin rakentajien kampus kokosi 80 osallistujaa ”Ikäihmisten palvelut paremmaksi” -tilaisuuteen 20.3.2019. Tilaisuuteen kutsuttiin kansalaisia keskustelemaan tästä tärkeästä asiasta ja samalla tutustumaan uuteen Metropolian Myll...

Lue lisää

28.03.2019

Jätkäsaari Smart Mobility avattiin

Metropolia Ammattikorkeakoulu on mukana Jätkäsaari Smart Mobility - hankkeessa perustamassa älykkään liikkumisen testialuetta Helsinkiin. Hankkeen päätavoitteena on uusien startup- ja pk-yritysten syntyminen sekä jo olemassa olevien yritystoiminnan kehittämine...

Lue lisää
Asiakaskokemus sosiaalisessa mediassa -opintopolun osallistujat ryhmäkuvassa luokassa.

25.03.2019

Sosiaalisen median ymmärrystä tarvitsevat kaikki

Tänä keväänä ensimmäistä kertaa järjestetty asiakaskokemus sosiaalisessa mediassa –osaamispolku keräsi opettajatkin yllättäneen määrän 3AMK:n opiskelijoita. Osaamispolulla on päästy jo puolivälin yli.
Idea osaamis...

Lue lisää

22.03.2019

Neljäs 3AMK ProjektiBoosteri käynnistyi

Lukukausittain järjestettävän 3AMK ProjektiBoosterin ensimmäinen fasilitoitu tapaaminen pidettiin viime viikolla Haaga-Helian Pasilan kampuksella.
3AMK ProjektiBoosteri pyörähti kunnolla käyntiin, kun kymmenkunta tiimiä työskentelivät hankeideoidensa par...

Lue lisää

20.03.2019

Suomenkielisistä ammattikorkeakouluista Metropolialle eniten valtion vastinrahaa

Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan 14.3.2019 ammattikorkeakouluille osoitettavasta valtion vastinrahasta ylijohtaja Tapio Kosusen esityksestä. Vastinraha myönnettiin suhteessa ammattikorkeakoulujen ajalla 1.8.2017 - 31.12.2018 keräämiin yksityisiin rahalahjoituksiin. Su...

Lue lisää
yhteishaku

20.03.2019

Kevään yhteishaku suomenkielisiin tutkinto-ohjelmiin alkoi - Tee elämäsi valinta

Korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa 20.3. - 3.4.2019 voi hakea sekä suomenkielisiin AMK-tutkintoihin että ylempiin AMK-tutkintoihin.  
Metropoliassa on kevään yhteishaussa tarjolla lähes 100 suomenkielistä hakukohdetta niin päivä- kuin monim...

Lue lisää

19.03.2019

GRAAFI-hanke pelastamassa painetun median osaamista

Onko viisasta luopua painotekniikan AMK-insinöörikoulutuksesta nyt, kun painotekniikoiden kehityksessä vain taivas on kattona?
GRAAFI on työelämälähtöinen projekti, jota vetävät lehtori, mediatekniikan tutkintovastaava Toni Spännäri j...

Lue lisää

19.03.2019

Mediatekniikan opiskelijat toteuttivat legendaarisesta höyryjäänmurtajasta 360-virtuaalikierroksen

Metropolian mediatekniikan kolmannen vuoden opiskelijat ovat toteuttaneet Suomen merimuseon toimeksiannosta ja yhteistyössä verkkoon historiallisen museojäänmurtaja Tarmon 360-virtuaalikierroksen. Itse 112-vuotias höyryjäänmurtaja Tarmo sijaitsee Kotkassa, jossa se on v...

Lue lisää

14.03.2019

Rakennusalan opiskelijat ja ammattilaiset kohtasivat Sitowise-päivässä

Suurin suomalaisomisteinen rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultointiyritys Sitowise järjesti 7. maaliskuuta Metropolian Myllypuron kampuksella rakennusalan opiskelijoille Sitowise-päivän. Opiskelijatapahtuman tarkoitus oli tutustuttaa alan opiskelijat Sitowiseen ja yrity...

Lue lisää

13.03.2019

Kannanotto: Osaamiskeskittymiä, kansainvälistymistä ja korkeakoulujen rahoitusta vahvistettava hyvinvoinnin turvaamiseksi

Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja korkeakoulujen kannanotto: Osaamiskeskittymiä, kansainvälistymistä ja korkeakoulujen rahoitusta vahvistettava hyvinvoinnin turvaamiseksi
Pääkaupunkiseutu kaupunkeineen ja korkeakouluineen muodostaa Suomessa ainutlaatuisen innovaatio- ja ...

Lue lisää

12.03.2019

Granlund ja Metropolia edistävät yhteistyössä kiinteistöjen digitaalista elinkaarihallintaa

Kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijakonserni Granlund Oy ja Metropolia solmivat 12.3.2019 laaja-alaisen työelämäyhteistyösopimuksen. 
Yhteistyön tavoitteena on edistää yhteistyöhön ja tietomallintamiseen perustuvia suunnittelu- ja toteutust...

Lue lisää

12.03.2019

SOTE-silta -hankkeen ensimmäiset täydennyskoulutetut sairaanhoitajat valmistuivat

SOTE-silta -hanke on Metropolian vetovastuulla oleva ESR-hanke, jossa täydennyskoulutetaan EU / ETA-maiden ulkopuolelta tulevia sairaanhoitajia ja muita terveysalan korkeakoulutettuja ammattilaisia suomalaiseen työelämään.
Ensimmäiset sairaanhoitajat saivat todistuksensa 28...

Lue lisää

08.03.2019

Yrittäjänaisen kasvukirja tarjoaa tukea yrittäjyyteen ja ohjaa kohti kasvua

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama Oona – osaamista ja onnistumisen tukea yrittäjänaisille -hanke julkaisee kansainvälisenä naistenpäivänä Yrittäjänaisen kasvukirja -työkirjan.
Käytännönläheinen työkirja tarjoaa tuk...

Lue lisää

07.03.2019

Buustia bisnekseen aamupuuron äärellä

Metropolian henkilöstön ja Vantaan elinkeinotoimen yhteinen aamupuuro Leiritiellä pidetään joka kuukauden ensimmäinen perjantai. Tilaisuudessa vaihdetaan kuulumisia ja kehitellään uutta TKI-toiminnan ja yritysyhteistyön edistämisen merkeissä. Kyseess...

Lue lisää

01.03.2019

SIMHE polku –hankkeelle tukea yli 400 000 euroa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt rahoituksen SIMHE polku - osaamisen tunnistamisesta ja täydentämisestä työllistymiseen -hankkeelle. Hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Kotona Suomessa -ESR-toim...

Lue lisää

01.03.2019

Metropolian kansainvälisten tutkinto-ohjelmien erillishaku SAT-testillä keväällä 2019

Tänä keväänä Metropolia tarjoaa mahdollisuuden erillishakuun kolmeen englanninkieliseen Bachelors -tutkinto-ohjelmaan:
Bachelor of Business Administration in International Business and Logistics Bachelor of Engineering in Electronics Bachelor of Engineering in Information Techn...

Lue lisää

26.02.2019

Metropolia aloittaa neuvottelut älykkäiden ratkaisujen kehittäjäkampuksen siirtämisestä Leppävaarasta Nokian tiloihin Karamalmille

Metropolia aloittaa neuvottelut siirtääkseen älykkäiden ratkaisujen kehittäjäkampuksen Espoon Leppävaarasta väistöön kolmen kilometrin päähän Nokia Oyj:n tiloihin Karamalmille.
Osoitteeseen Karaportti 2 siirtyisivät asteittain 1. huht...

Lue lisää

26.02.2019

Monialaisella terveyden ja hyvinvoinnin edistämisellä kasvava merkitys tulevaisuudessa

Millaista tulevaisuuden osaamista ja koulutusta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen parissa työskentelevät ammattilaiset ja asiantuntijat tarvitsevat? Tätä kysymystä on ratkottu Suomessa ja Virossa Health Promotion Programme (HPP) -projektissa yhteistyössä useide...

Lue lisää

21.02.2019

Metropolia sulkee Leppävaaran kampuksen 4.3. alkaen - Siihen asti opetus toteutetaan poikkeusjärjestelyin

Metropolia-ammattikorkeakoulun hallitus on päättänyt 21.2.2019, että Espoon Leppävaaran kampus suljetaan 4.3.2019 alkaen. Hiihtoloman jälkeen 25.2.-3.3. kampuksella ei järjestetä lähiopetusta ollenkaan, vaan opetus toteutetaan poikkeusjärjestelyin, joissa...

Lue lisää

21.02.2019

Iäkkään arvokas arki - miten voimme lisätä elämänlaatua iäkkäiden asuinympäristöissä?

Metropolian Myllypuron kampuksella järjestettiin helmikuussa toimintaterapian tutkinnon opiskelijoille, lehtoreille sekä työssä jo oleville terapeuteille koulutuspäivä. Asiantuntija ja luennoitsija Sue Parkinson Sheffieldistä tarjosi uusinta uutta tietoa ja osaamista ku...

Lue lisää

19.02.2019

Lehtorit vaihtoivat työpaikkojaan lukukaudeksi

Rehtorikollegio sopi 3AMK:n työkierron pilotista viime kesänä. Ensimmäiset osallistujat Haaga-Heliasta ja Metropoliasta ovat nyt työskennelleet uusilla työpaikoillaan viitisen viikkoa.
Haaga-Helian kansainvälisen kaupan lehtori Timo Rima ja Metropolian sähköv...

Lue lisää

18.02.2019

Merkittävä talotekniikkatoimija Metropolian kumppaniksi

Talotekniikan moniosaaja Assemblin Oy ja Metropolia tiivistävät yhteistyötään 18.2.2019 solmitun työelämäyhteistyösopimuksen myötä.
Yhteistyön päämääränä on edistää molempien osapuolten asiantuntemusta, t...

Lue lisää

15.02.2019

Espoon kaupunki kertoi rakennuksen huonosta kunnosta – Leppävaaran kampuksen muuton suunnittelu väistöön on aloitettu

Metropolian Leppävaaran kampuksen kiinteistön omistaja Espoon kaupunki kertoi kampuksen rakenteiden huonosta kunnosta 14. helmikuuta 2019 ja kehottaa Metropoliaa siirtämään kampuksen toiminnot pois Vanha maantie 6:sta.
Metropolia on aloittanut opetukseen ja muuhun toimintaan lii...

Lue lisää

11.02.2019

Suomen menestynein mezzosopraano Monica Groop opettaa Metropoliassa

Monica Groop on maamme kirkkaimpia ja kansainvälisesti tunnetuimpia tähtiä laulutaiteen ja oopperan alalla. Hän pitää ensimmäistä kertaa Metropolian lauluopiskelijoille mestarikurssin 12.−14. helmikuuta Ruoholahdessa. Aivan tavanomaisesta mestarikurssista ei ...

Lue lisää

06.02.2019

Onnistunut MINNO-innovaatioprojekti haastaa museokäynneille

Metropolian opiskelijat Rosa Salomaa (sosiaaliala), Valo Inkinen (sosiaaliala), Joonas Vimpari, (kulttuurituotanto), Roosa Kuusikko (vanhustyö) ja Katri Nikola (toimintaterapia) saivat innovaatioprojektinsa haasteeksi sitouttaa nuoria museoiden kävijöiksi. ”Kehittelimme ideaa, jossa ...

Lue lisää

04.02.2019

XR-keskus ja musiikin koulutukseen uudisrakennus - Arabian kampus laajenee

Musiikin koulutus saa kuusikerroksisen uudisrakennuksen Helsingin Arabiaan. Kampuksen yhteisiä tiloja käyttävät Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Pop & Jazz Konservatorio.
Kortteliin tulee myös virtuaalitodellisuuden osaamisen keskus Helsinki XR Center.
”Metropolian el...

Lue lisää

04.02.2019

Soteuttamo 2.0 -tilaisuudessa puitiin sote-uudistusta - asiakkaan valinnanvapaus keskiössä

Soteuttamo 2.0 -tilaisuus järjestettiin sote-uudistuksen teemalla neljännen kerran Metropolian Vanhan viertotien kampuksella 22.1.2019.
Tilaisuuden alussa Uusimaa 2019 -hankkeen projektipäällikkö Helena Nyman-Jokisen esitys oli palvelun järjestäjän näkök...

Lue lisää

28.01.2019

Urban Farming Learning Ecosystem - uusi oppimisympäristö Myyrmäen kampukselle

Myyrmäen kampuksella on tila varattuna Urban Farming -ekosysteemin ja siihen liittyvän oppimisympäristön rakentamiseen. Urban Farming on tulevaisuuden viljelytekniikka, jolla luodaan skaalautuvia ja muokattavissa olevia viljelytekniikoita ja luodaan kiertotalousratkaisuja tu...

Lue lisää

23.01.2019

Kulkutavat vaihtuvat

Itsekulkevat ja jaetut ajoneuvot ovat osa tulevaisuuden liikkumispalveluja. Muutostarve perustuu turvallisuuteen, ruuhkattomuuteen, päästöttömyyteen ja kaupunkitilan hyötykäyttöön parkkipaikkojen sijasta. Mitkä tekijät määrittelevät tä...

Lue lisää

23.01.2019

Kiitos kaikille englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin hakeneille

Kevään 2019 ensimmäinen korkeakoulujen yhteishaku englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin päättyi keskiviikkona 23.1.2019 klo 15. Mukana kevään ensimmäisessä haussa olivat sekä englanninkieliset Bachelor- että Master-tutkintoon johtavat koulutukset. Yh...

Lue lisää

22.01.2019

Mikro- ja pk-yrittäjä Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä: Investoi yrityksesi innovaatio-osaamiseen ja lähde kehittämään kanssamme yrityksesi tuotteita ja palveluja


Monilla toimialoilla markkinat ja asiakaskäyttäytyminen muuttuvat uusien toimijoiden mutta myös digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien myötä. Muutos asettaa yrityksille haasteen tarjoten samalla mahdollisuuden uudistaa yrityksen toimintaa ja tuotteita. Yrityksissä tul...

Lue lisää

21.01.2019

Tämä kartta auttaa sinut löytämään sopivan projektirahoituksen nuorten osallisuuden edistämiseksi

Onko mielessäsi yhteistyö alueenne oppilaitoksen tai muiden nuorten kanssa työskentelevien organisaatioiden kanssa? Tämä interaktiivinen kartta auttaa navigoimaan sopivan projektirahoituksen äärelle.
Rahoitusmahdollisuuksia nuorten parissa projektimaista toimintaa teke...

Lue lisää

21.01.2019

Urakysely vuonna 2013 Metropoliasta valmistuneille

Ammattikorkeakoulusta vuonna 2013 valmistunut: Onko urasi edennyt toivomallasi tavalla? Mikä opinnoissa oli hyvää, ja missä olisi kehittämisen varaa?
Ammattikorkeakoulut toteuttavat tänä vuonna valtakunnallisen uraseurantakyselyn, jonka tavoitteena on kehittää...

Lue lisää

21.01.2019

Opiskelijakortti kaikille Metropolian opiskelijoille

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA haluaa tuoda opiskelijaedut tasapuolisesti kaikkien saataville, ilman maksullista korttia tai opintotoimiston lomakkeita. 21.1.2019 alkaen METKA vapauttaa opiskelijakortin kaikille Metropolian opiskelijoille. Näin Metropoliasta tulee ensimmäi...

Lue lisää

18.01.2019

Metropolialle puolen miljoonan euron lahjoitus Yrjö ja Senja Koivusen säätiöltä

Vuonna 1945 perustettu Yrjö ja Senja Koivusen säätiö on tehnyt Metropolialle merkittävän 500 000 euron lahjoituksen. Suuruudeltaan se on Metropolian koko varainhankintakampanjan toiseksi suurin. Lahjoitus on kohdistettu tekniikan ja liikenteen koulutusalalle.
”Haluamm...

Lue lisää

17.01.2019

LOGY ry palkitsi Metropolian alumnin parhaasta AMK-opinnäytetyöstä

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n vuoden 2018 opinnäytetyöpalkinnot myönnettiin 22.11. Helsingin Messukeskuksessa. Vuoden parhaista AMK-opinnäytetöistä palkinnot saivat Olli Heikkilä (Metropolia AMK) ja Anton Saukkonen (JAMK), Pro Gradu -tutkielmasta Eero Ki...

Lue lisää

17.01.2019

90 000 euron lahjoitus tekniikan alalle Rakennusmestarien Säätiöltä

Vuonna 1952 perustettu Rakennusmestarien Säätiö sr on tehnyt Metropolialle merkittävän 90 000 euron lahjoituksen. Koska säätiön tarkoituksena on suomalaisen rakennusteknisen ja -taiteellisen ammattitaidon kehittäminen ja tukeminen, lahjoitus on kohdennettu tek...

Lue lisää

16.01.2019

T2H Rakennus Oy lahjoittanut Metropolian Muutamme maailmaa -varainhankintakampanjaan

Pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla toimiva perustajaurakoitsija T2H Rakennus Oy on lahjoittanut Metropolian tekniikan alalle 10 000 euroa. T2H on erikoistunut omaperusteiseen asuntotuotantoon; yhtiö sekä hankkii tontit että suunnittelee, rakentaa ja markkinoi rakennuskohteet its...

Lue lisää

16.01.2019

Uusia toimintakonsepteja hoitoalan opetus- ja asiakastyöhön

Futudent ja Metropolia kehittävät uusia toimintakonsepteja Futudent-kuvantamisjärjestelmän avulla. Futudent syventää yhteistyötään Metropolian kanssa 16.1.2019 solmitulla yhteistyösopimuksella. Yhteistyön tavoitteena on kehittää ja testata ...

Lue lisää

16.01.2019

Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry:ltä 40 000 euron lahjoitus Metropolialle

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto (SHHL) on maassamme toimivien alan yritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Liiton tehtävänä on edistää jäsenten toimintaedellytyksiä sekä lisätä alan tunnettavuutta, arvostusta ja ve...

Lue lisää

14.01.2019

Reijo Rautauoman säätiö tukee lahjoituksellaan Metropolian liiketalouden koulutusta

Metropolia on saanut 10 000 euron lahjoituksen helsinkiläiseltä Reijo Rautauoman säätiöltä. Lahjoitus on kohdennettu liiketalouden koulutusalan kehittämiseen.
Vuonna 2008 perustettu säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksi...

Lue lisää

14.01.2019

Pöyry liittyi Metropolian lahjoittajiin

Kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö Pöyry Oyj tarjoaa asiakkaille lämpö- ja sähkövoiman tuotantoon, siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, biojalostukseen ja kemianteollisuuteen, kaivos- ja metalliteollisuuteen sekä infraan, vesihuoltoon ja ymp...

Lue lisää

11.01.2019

Vaisalalta 25 000 euron lahjoitus tekniikan koulutukseen

Metropolia on saanut varainhankintakampanjaansa lahjoituksen suomalaiselta ympäristönmittauksen, -monitoroinnin ja -havainnoinnin maailman markkinajohtaja Vaisala Oyj:lta. 25 000 euron tuki on osoitettu tekniikan koulutusalalle. Vaisalan toiminnalle on ominaista teknologiajohtajuus, aktiivinen ...

Lue lisää

11.01.2019

Metropolian uusi apurahamalli ottaa huomioon pääkaupunkiseudun työelämän tarpeet ja helpottaa osaajapulaa

Metropolian apurahamalli EU/ETA-maiden ulkopuolelta tuleville lukuvuosimaksuvelvollisille opiskelijoille on uudistunut 1.12.2018 alkaen.
Apurahajärjestelmässä huomioidaan jatkossa suomen kielen oppiminen, mikä tukee EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta saapuvien opiskelijoiden integroitumi...

Lue lisää

09.01.2019

OP Helsingiltä panostus nuorten tulevaisuuteen: 50 000 euron lahjoitus Metropolialle

Paikallinen, pääkaupunkiseudulla toimiva täyden palvelun pankki OP Helsinki on tehnyt merkittävän 50 000 euron lahjoituksen Metropolialle. OP Helsinki on halunnut edustaa positiivista muutosvoimaa erityisesti Helsingissä ja sen ympäristökunnissa. Siksi se on pit&au...

Lue lisää

08.01.2019

LOOK-hankkeen tulokset leviävät kansainvälisesti

Hollannissa on lähdetty kokeilemaan Metropolian LOOK-hankkeessa (Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa – lapsen edun arviointi) kehitettyä uutta työvälinettä Metku-kirjaa Kyseessä on lapselle merkityksellisen toiminnan kuvaus ilmaisen sovelluksen (Book creator) avul...

Lue lisää

08.01.2019

Tee elämäsi valinta - haku englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin alkaa 9.1.2019

Kiinnostaako sinua kansainvälisyys ja opiskelu englannin kielellä pääkaupunkiseudulla? Tee sinäkin elämäsi valinta ja valitse Metropolia. Yhteishaku englanninkielisiin Bachelor- ja Master-tutkintoihin on 9.-23.1.2019. Opinnot alkavat elokuussa.
Katso mitä opiskeli...

Lue lisää

07.01.2019

Digimaan kartanlukijakumppani Eduix Oy:ltä lahjoitus Metropolialle

Eduix Oy on yli 20 vuotta sitten perustettu ohjelmistoyritys, jonka asiakkaista merkittävä osa toimii koulutussektorilla Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Metropolia ja Eduix ovat tehneet erittäin pitkään yhteistyötä ja kehittäneet opettajien ja opintohallinnon j&a...

Lue lisää

07.01.2019

Metropolia vauhdittaa varainhankintaansa vuonna 2019 − tähän mennessä lahjoituksia kertynyt 2 miljoonaa euroa

Metropolia on ilahtunut aktiivisuudesta, jolla yritykset, säätiöt ja yksityishenkilöt ovat suhtautuneet sen varainhankintakampanjaan. Yksityisiä lahjoituksia on kertynyt vuoden 2018 loppuun mennessä hieman yli 2 miljoonaa euroa. Tukea kuitenkin tarvitaan edelleen, jotta Metr...

Lue lisää

27.12.2018

Ramboll teki 20 000 euron lahjoituksen Metropolian tekniikan koulutusalalle

Kansainvälinen infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnittelun sekä rakennuttamisen asiantuntijapalvelujen asiantuntijayritys Ramboll on lahjoittanut 20 000 € Metropolian tekniikan ja liikenteen koulutusalalle. Säätiöomisteisessa yhtiössä on yli ...

Lue lisää

21.12.2018

Neljä miljoonaa euroa koodarien koulutukseen viiden ammattikorkeakoulun hankkeelle

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen myönsi Metropolian koordinoimalle jatkuvan oppimisen yhteistyölle 4 miljoonaa euroa uusien koodarien koulutukseen.
Suomessa on pulaa erityisesti sovelluskehittäjistä, sovellussuunnittelijoista, web-ammattilaisista ja koodareista.
Metropolia toteu...

Lue lisää

21.12.2018

Tee tutkimusmatka YAMK:n maailmaan - uusi julkaisu ilmestynyt!

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto eli YAMK-tutkinto on maisteritasoinen koulutus, joka on tarkoitettu jo työelämässä oleville. Tutkinto antaa uutta asiantuntijaosaamista erityisesti työelämän muutos- ja kehittämistilanteisiin. Opinnoissa korostuvat aidossa työ...

Lue lisää

20.12.2018

Joululahja metropolialaisille: korkeakoulu vastaanotti Myllypuron kampuksen ensi vaiheen

Metropolia otti virallisesti vastaan Myllypuron kampuksen ensimmäisen vaiheen 19. joulukuuta. Toiminta kampuksella alkaa tammikuun puolivälissä.
”Voiko metropolialaisille ja kumppaneillemme toivoa parempaa yhteistä joululahjaa?” projektijohtaja Simo Hoikkala kommentoi hyv...

Lue lisää

19.12.2018

ISS Palveluiden ja Metropolian yhteistyöllä kilpailukykyä ja urapolkumahdollisuuksia

Suomen johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys ISS Palvelut Oy ja Metropolia laajentavat yhteistyötään 18.12.2018 solmitulla laaja-alaisella yhteistyösopimuksella.
Yhteistyön tavoitteena on tukea ISS Palvelut Oy:n kilpailukykyä ja henkilöstön osaamisen ...

Lue lisää

18.12.2018

Ennätysmäärä valmistuneita vuonna 2018

Tänään on jälleen ilon päivä monille Metropoliassa opiskelunsa päätökseen saavilla, kun valmistujaisia juhlitaan eri kampuksilla. Vuonna 2018 AMK-tutkinnon suorittaneita opiskelijoita on ennätyksellisesti yli 2800 ja ylemmän AMK-tutkinnon suorittanei...

Lue lisää

17.12.2018

3AMK kouluttaa kiinteistöalan kehittäjiä

3AMK:n Kiinteistöalan kehittäjä -osaamispolku tähtää isännöinnin, kiinteistöjohtamisen ja kiinteistövälityksen alan tietotaidon kehittämiseen.
Polku järjestettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2018. Uudet kiinteistöalan o...

Lue lisää

14.12.2018

Sytyke ry valitsi Jesse Ukkosen opinnäytetyön vaikuttavimmaksi

Tietojärjestelmätyön ammattilaisten Sytyke ry järjesti Vaikuttavin opinnäytetyö 2017-18 -kilpailun. Kilpailun voitti Metropolian viestinnän tutkinto-ohjelmasta valmistunut Jesse Ukkonen.
Voitokas opinnäytetyö Häiriötön teknologia...

Lue lisää

13.12.2018

Museoyhteistyöllä äänimaisemia, sovelluksia ja uusia näyttelyideoita

EU:n Luova Eurooppa-ohjelman The People’s Smart Sculpture -hankkeen (2014 - 2018) päättyessä sen aikana kerätyt parhaat käytännöt on koottu yhdeksi julkaisuksi.  Hankkeen tavoitteena oli tukea osallistavaa, yhteisöllistä, monialaista urbaania kulttu...

Lue lisää

11.12.2018

Talonrakennusteollisuus tukee lahjoituksella tekniikan alan koulutusta

Järjestäytyneitä rakennusliikkeitä Uudellamaalla edustava Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry on tehnyt 40 000 euron lahjoituksen Metropolia Ammattikorkeakoululle. Joulukuun 4. päivä lahjoitetulla summalla on tarkoitus edistää tekniikan alan ammattikorkeak...

Lue lisää

11.12.2018

Etäkuntoutuksen erikoistumiskoulutuksessa innostava alku

Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutus kokosi yhteen kokeneita ja vasta aiheeseen perehtyviä ammattilaisia. Vuoden kestävä koulutus alkoi innostuneesti ja opimme heti ensimmäisessä tapaamisessa, että koulutuksessa on laaja kirjo osaamista kuntoutuksen m...

Lue lisää

07.12.2018

Koulutettujen maahanmuuttajien urapolku helpottuu

Metropolia Ammattikorkeakoulu tarjoaa maahanmuuttajasairaanhoitajille kaksi opintoväylää, jotka ovat Osaaminen käyttöön Suomessa -hanke (EU-/ETA-alueelta tulevat maahanmuuttajat) ja SOTE-silta -hanke (EU-/ETA-alueen ulkopuolelta tulevat maahanmuuttajat). Väyliä keh...

Lue lisää

07.12.2018

Syksyn ProjektiBoosteri synnytti uusia 3AMK-hankehakemuksia

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteisestä ProjektiBoosterista syntyi syksyn aikana ainakin kolme uutta, monialaista hankehakemusta sekä potentiaalisia ideoita jatkotyöskentelyyn.
3AMK:n tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kiihdytysalusta ProjektiBoosteri tarjoaa fasil...

Lue lisää

05.12.2018

Olemme muuttaneet – uusi Myllypuron kampus avautuu tammikuun puolivälissä

Metropolian intensiivinen kampusmuuttojen vuosi huipentuu vuodenvaihteessa, kun uuden Myllypuron kampuksen ensi vaihe valmistuu ja korkeakoulu luopuu neljästä isosta toimipisteestä.
Metropolian uusi kampus Helsingin Myllypuroon avautuu tammikuun puolivälissä. Näin Metropoli...

Lue lisää

05.12.2018

FABULOUS NEWS - toimintaterapian toinen kansainvälinen lukukausi alkaa

 Vuoden 2018 alussa allekirjoitettiin sopimus yhteisen 30 opintopisteen lukukauden toteuttamisessa yhteistyössä Metropolia AMK:n toimintaterapian, Belgian Artevelde University Collegen ja Itävallan FH Campus Wienin kanssa.
Sopimus mahdollistaa vuosittain kymmenelle opiskelijalle kust...

Lue lisää

05.12.2018

3AMK:n ja TAMKin erikoistumiskoulutus vastaa taloushallinnon työn murrokseen

Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea aloittivat syksyllä 2018 uuden Digitaalinen talousohjaus -erikoistumiskoulutuksen yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.
Koulutus vastaa tulevaan suureen taloushallinnon työtehtävien murrokseen. Prosessit ja työroolit muuttuvat mm. digita...

Lue lisää

30.11.2018

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee myös liiketoiminnan osaajia

Sote-uudistus vaatii niin sote-alan kuin taloudenkin osaajia. 3AMK:n sote-liiketoiminnan osaajan osaamispolku vastaa juuri tähän tarpeeseen ja tarjoaa kokonaiskuvan siitä, mikä sote-järjestelmä on ja miten sitä rahoitetaan.
Kelan tutkimusprofessorin, polulla luennoinee...

Lue lisää

29.11.2018

Svenska litteratursällskapet i Finland tukee 20 000 eurolla Metropolian oopperaa

Metropolian kevään 2019 suuri oopperaproduktio Kung Karls jakt (säv. Fredrik Pacius, san. Zachris Topelius) on saanut SLS:n hallinnoimalta Fredrik Pacius minnesfondilta toteutuskustannuksiin merkittävän 20 000 euron apurahan.
Kung Karls jaktin (suom. Kaarle-kuninkaan metsäs...

Lue lisää

29.11.2018

Kidmove-hanke käynnistyy tammikuussa 2019

Kidmove on Metropolian ensimmäinen Erasmus+ Sport -rahoituksen saanut hanke. Tässä Metropolian koordinoimassa hankkeessa kumppaneina toimivat Suomen Icehearts ry, Itävallasta urheilujärjestö Sportunion Steiermark, Hollannista Special Heroes ja Windesheim UAS, Tsekin tasavall...

Lue lisää

29.11.2018

Rokotusosaamista Eurooppaan

Terveyden edistämisen palvelut -osaamisalue sai Erasmus+ Strategic Partnerships for higher education rahoituksen vuosille 2018 - 2021 yhdessä neljän muun eurooppalaisen korkeakoulun kanssa. EDUVAC, Educating Vaccination Competence -hanketta koordinoi University of West Attica Kreikasta, ja...

Lue lisää

28.11.2018

Metropolian ja UPM:n Biofore-konseptiauto ihastutti Shanghaissa

Metropolian teollisen muotoilun ja auto- ja konetekniikan opiskelijoiden neljän vuoden aikana suunnittelema ja valmistama Biofore-konseptiauto on saanut osakseen jälleen merkittävää huomiota maailmalla, tällä kertaa Kiinassa. Biofore-konseptiauto esiteltiin 5.-11. marra...

Lue lisää

27.11.2018

Opiskelijat iloitsivat Uudistuva sosiaali- ja terveysala –seminaarin onnistumisesta

Metropolian sosiaali- ja terveysalan Master’s-opiskelijat järjestivät marraskuun 9. päivä jälleen Uudistuva sosiaali- ja terveysala –seminaarin Vanhan viertotien kampuksella. Seminaari järjestettiin nyt viidennettä kertaa ja tällä kertaa keskitytti...

Lue lisää

23.11.2018

Esitys- ja teatteritekniikan juhlaseminaarissa toivottiin alan parempaa näkyvyyttä

Metropolian esitys- ja teatteritekniikan koulutus on saavuttanut tänä vuonna kaksi hienoa merkkipaalua. Vuonna 2008 aloitettu esitys- ja teatteritekniikan medianomikoulutus täyttää kymmenen vuotta ja samanaikaisesti ammattitutkintokoulutusta on järjestetty Suomessa jo kaksik...

Lue lisää

21.11.2018

3AMK-työseminaarissa pohdittiin tekoälyn roolia korkeakouluyhteistyössä

Syksyn 3AMK-työseminaari järjestettiin maanantaina 19. marraskuuta ja se kokosi yhteen Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian henkilöstön ja opiskelijakuntien edustajia. Yhteensä seminaarissa oli lähes 60 osallistujaa.
Tilaisuuden aluksi Haaga-Helian rehtori Teemu Kokko&...

Lue lisää

21.11.2018

Tietoturva ry palkitsi Metropoliasta valmistuneen Joonas Forsbergin opinnäytetyön

Marraskuun kahdeksas päivä järjestetyssä syyskokouksessaan Tietoturva ry palkitsi vuoden parhaina tietoturva-aiheisina opinnäytetöinä Helsingin yliopiston Hans Liljestrandin ja Metropolia Ammattikorkeakoulun Joonas Forsbergin työt.
Syyskuun lopussa tieto- ja viest...

Lue lisää

15.11.2018

Riitta Konkola jatkaa varapuheenjohtajana Arenen hallituksessa, Matti Sarén uutena jäsenenä hallitukseen

Rehtori Matti Sarén Kajaanin ammattikorkeakoulusta valittiin Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen hallituksen jäseneksi vuosille 2019-2020.
Sarénin tehtävä Arenen hallituksen jäsenenä astuu voimaan välittömästi.
Arenen hallituksessa jatkavat...

Lue lisää

15.11.2018

Vantaan Energia tehnyt lahjoituksen Metropolialle

Vantaan Energia Oy lahjoittaa Metropolian varainhankintakampanjaan 25.000 euroa ja kohdentaa lahjoituksen tekniikan koulutusalalle. Tänä vuonna tehdyistä yksityisistä lahjoituksista valtio maksaa vastinrahan, joten Vantaan Energian lahjoituksesta on Metropolialle moninkertainen hy&oum...

Lue lisää

14.11.2018

Hankkeet apuna nuorten ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisyssä

Matti-, Motiivi- ja Auta miestä mäessä -hankkeet järjestivät 7.11.2018 yhteisseminaarin Minne miehen matka 2, joka on jatkoa vuosi sitten järjestetylle seminaarille. Seminaari, kuten itse hankkeetkin, pureutui tärkeään ja ajankohtaiseen aiheeseen: heikommassa ...

Lue lisää

12.11.2018

SIMHE-seminaarissa paneuduttiin maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaan

Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen ja työllistyminen on Suomelle välttämätöntä. Heidän ohjautumistaan tarkoituksenmukaisille ura- ja koulutuspoluille tuetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman maahanmuuton vastuukork...

Lue lisää

12.11.2018

Tre Smeder -säätiöltä apuraha ruotsinkielistä oopperaa varten

Helsingissä sijaitseva ruotsinkielinen, vuonna 1993 Säästöpankkisäätiön pohjalle perustettu Stiftelsen Tre Smeder on myöntänyt Metropolian oopperaproduktion toteuttamiseen apurahan. Metropolian oopperakoulutus esittää keväällä 5.&minus...

Lue lisää

09.11.2018

Systeeminen ymmärrys tuo uusia näköaloja rehtorin työhön

Metropoliassa käynnistettiin syyskuussa 2018 uusi, perusopetuksen rehtoreille suunnattu Uudistuva johtajuus- systeeminen ymmärrys ja ratkaisukeskeinen ote -valmennus, jota rahoittaa Opetushallitus ja on osallistujille maksuton.
Systeeminen älykkyys on hyvän johtamisen perusedellytys
...

Lue lisää

07.11.2018

Helsingin Insinöörit HI ry ja Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry palkitsivat Riitta Konkolan

Helsingin Insinöörit HI ry ja Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry luovuttivat mitalin Metropolia Ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkolalle tiistaina 6.11.2018 Helsingin Oopperatalon lämpiössä.
Helsingin teknillisen oppilaitoksen muistomitali (1881...

Lue lisää

07.11.2018

IBM ja Metropolia yhteistyöhön - uusinta teknologiaa ja tukea innovaatiokehitykseen

Teknologiayritys IBM ja Metropolia aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on saada aikaan innovaatioiden kehittämistä esimerkiksi terveydenhuollon alalla sekä tarjota työkaluja ja tukea Metropolia-ammattikorkeakoulun tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille.
Yhteistyö l...

Lue lisää

02.11.2018

3AMK-osaamispoluilta tulevaisuuden työelämän osaamista – katso videot!

Tiedätkö, mitä on kiertotalous? Entä millaista on juomateollisuuden parissa työskentely? Tai miten ihmeessä sosiaali- ja terveysala ja liiketalous liittyvät toisiinsa?
Näitä teemoja käsitellään 3AMK:n osaamispoluilla. Osaamispolut ovat tyypilli...

Lue lisää

30.10.2018

Sydänsairaat ikäihmiset tarvitsevat digiapua - lähde mukaan sydändigihankkeeseen digineuvojaksi

Metropolia Ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijat ovat mukana Sydändigineuvonta – toimintamallin kehittäminen yhteistyössä HYKS:n, EJY:n/OLKA:n, Metropolian ja Eläkkeensaajien keskusliiton kanssa.
Hankkeen tarkoituksena on sydänsairastuneiden omahoidon tukeminen ...

Lue lisää

29.10.2018

Digitaaliset toimitusketjut -seminaarissa keskusteltiin uusien teknologioiden mullistavasta vaikutuksesta

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys (LOGY ry) järjesti Myyrmäen kampuksella SCM Foorumissa lokakuun 5. päivä yhdessä Metropolian kanssa Digitaaliset toimitusketjut- seminaarin. Aihe kiinnosti LOGY:n yritysjäsenten lisäksi myös alan opiskelijoita Metropolian eri kou...

Lue lisää

29.10.2018

Koulutettuja maahanmuuttajia tarvitaan täydentämään pääkaupunkiseudun työvoiman tarvetta

Maahanmuuttajien pääkaupunkiseudulle integroitumista edistävä Osaaminen käyttöön Suomessa –hanke on edennyt Opetushallituksen kesällä myöntämän valtioavustuksen myötä jo muutamassa kuukaudessa konkretiaan. Marraskuun alussa Metro...

Lue lisää

26.10.2018

Apuraha Eugène, Elisabeth ja Birgit Nygrén -säätiöltä

Eugène, Elisabeth ja Birgit Nygrén-säätiö on päättänyt tukea Metropolian ruotsinkielistä Kung Karls jakt (Kaarle-kuninkaan metsästys) -oopperatuotantoa. Sen säveltäjän, ”Suomen musiikin isän” Fredrik Paciuksen syntym&au...

Lue lisää

22.10.2018

Laptitec Oy tukee lahjoituksellaan Metropoliaa

Laptitec Oy on talotekniikkapalveluja tarjoava yritys, jonka kohteita ovat asunnot, liike- ja palvelutilat, pientalot sekä putkiremontit. Palveluvalikoima sisältää LVI-, sähkö- sekä automaatioratkaisujen suunnittelun ja toteutuksen. Putkiremonttikohteisiin yritys toteut...

Lue lisää

19.10.2018

Lahjoitus Helsingin rakennusmestarit ja -insinöörit amk ry:ltä

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry. on tehnyt lahjoituksen Metropolialle. Se on halunnut siten osallistua pääkaupunkiseudun ainoan suomenkielisen amk-insinöörikouluttajan ja Suomen suurimman ammattikorkeakoulun varainhankintakampanjaan. Yhdistyksen tarkoituksen...

Lue lisää

17.10.2018

Media-alan tutkimussäätiö ja Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiö tukevat Metropolian graafisen tekniikan kehittämistä

Metropolia on saanut kaksi merkittävää apurahaa, joiden päämääränä on säilyttää ja kehittää graafisen tekniikan koulutusta sekä lisätä sen vetovoimaa opiskelijoiden keskuudessa. Media-alan tutkimussäätiö (...

Lue lisää

17.10.2018

Helsingin Graafinen Klubi ry lahjoittanut Metropolialle

Metropolia − ja sen edeltäjä EVTEK − on tuottanut vuosikymmenten ajan graafisen tekniikan insinöörejä teollisuuden ja mediayhtiöiden palvelukseen. Viestinnän ala on ollut pitkään murroksessa ja aivan ensimmäisten joukossa se on kohdannut digit...

Lue lisää

16.10.2018

Leppävaaran kampuksella yövyttiin Hackathonin merkeissä

Metropolian Leppävaaran kampuksella järjestetty Hackathon toi kahden päivän ajaksi yhteen noin kolmekymmentä korkeakouluopiskelijaa ympäri Suomea. Opiskelijoiden tehtävänä oli keksiä uusia avoimen datan sovelluksia startup-yritysten tukemana. Kattoteemana...

Lue lisää

Metropolian puhelinnumeroihin muutoksia 2.9.2013 alkaen

Metropolian vaihteen uusi numero on 09 7424 5000. Vanhat 020-alkuiset numerot ovat poistuneet kokonaan käytöstä. Metropolialaisten matkapuhelinnumerot säilyvät ennallaan.Uudet numerot voi tarkistaa verkkosivuiltamme....

Lue lisää