TtM Jukka Kesäsen väitös: Leikkausta edeltävä potilasohjaus vahvistaa selkäleikkauspotilaan voimavaroja

20.04.2018

Tehostettu potilasohjaus ennen selkäleikkausta lisää potilaan tietoa leikkauksesta ja saattaa vähentää siihen liittyvää ahdistusta. Hyvällä potilaan ohjauksella voidaan edesauttaa leikkaukseen valmistautumista ja siitä toipumista. Tulokset käyvät ilmi TtM Jukka Kesäsen Turun yliopistossa tarkastettavasta hoitotieteen väitöskirjasta.

Jukka Kesänen on Metropolia Ammattikorkeakoulun lehtori.

TtM Jukka Kesänen toteutti väitöskirjatutkimuksensa satunnaistettuna kontrolloituna kokeena. Selkäydinkanavan ahtauman vuoksi leikkaukseen tulevat potilaat arvottiin satunnaisesti koe- ja verrokkiryhmään, 50 potilasta kumpaankin ryhmään. Koeryhmän potilaat kävivät läpi tavanomaisen leikkausta edeltävän potilasohjauksen lisäksi tehostetun potilasohjauksen.

– Tehostettu potilasohjaus sisälsi tietotestin ja puhelinpalautteen, joissa tarjottiin voimavaraistumista tukevaa tietoa. Tietotestin avulla kartoitettiin potilaan aikaisempi tieto selkäydinkanavan ahtauman leikkaukseen valmistautumisesta ja leikkauksesta toipumisesta. Tietotestin perusteella puhelimitse toteutetussa ohjauskeskustelussa pystyttiin keskittymään potilaan yksilöllisiin odotuksiin ja tarpeisiin, Kesänen kertoo.

Potilasohjaus vahvistaa potilaan yksilöllistä kohtaamista

Selkäydinkanavan ahtauman vuoksi leikkaukseen tulevien potilaiden tiedon taso nousi 30 prosenttiyksikköä enemmän koeryhmässä kuin verrokkiryhmässä. Lisäksi koeryhmän leikkausta edeltävä ahdistus lieveni enemmän verrattuna verrokkiryhmään, mutta ero ei tässä tutkimuksessa saanut tilastollista vahvistusta. Lisäksi kummankin ryhmän leikkauksen jälkeinen elämänlaatu ja toimintakyky paranivat selvästi 6 kuukauden seuranta-aikana.

– Yksi terveydenhuollon pääperiaate on potilaan yksilöllinen kohtaaminen, johon tässä tutkimuksessa kehitetty potilasohjausmenetelmä pyrkii osaltaan vastaamaan. Potilas voidaan ohjaustilanteessa kohdata yksilöllisesti. Ohjauskeskustelussa potilas voi itse aktiivisesti vaikuttaa siihen, miten syvällisesti eri aiheita käsitellään. Tietotestin rakenne kuitenkin standardoi ohjausta siten, että kaikki leikkaukseen liittyvän tiedon osa-alueet tulee huomioitua, Kesänen tiivistää.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7192-3

Lisätietoja

Jukka Kesänen
Lehtori
p. 040 630 3637
etunimi.sukunimi@metropolia.fi


Muuta maailmaa kanssamme

Tule mukaan muutosta vauhdittavaan varainhankintakampanjaamme. Lahjoita euro, joka tukee yhteistä tulevaisuuttamme. Kiitos lahjoituksesta!

metropolia.fi/lahjoita


Uusi toimintaterapeuttien koulutusmuoto vastaa moniin odotuksiin Etelä-Karjalassa

24.09.2018

Lappeenrannassa elokuussa alkanut toimintaterapeuttikoulutus tarjoaa alueen opiskelijoille uudenlaisen mahdollisuuden suorittaa korkeakoulututkinto omalla kotiseudulla – töiden ja muun elämän ohessa. Koulutus järjestetään Saimaan ammattikorkeakoulun ja pä&aum...

Lue lisää

Autokoriteollisuus ry lahjoitti Metropolialle, sekä Turun ja Tampereen ammattikorkeakouluille

24.09.2018

Autokoriteollisuus ry tukee lahjoituksella Metropolia Ammattikorkeakoulun, sekä Turun ja Tampereen ammattikorkeakoulujen tekniikan alan koulutuksen kehittämistä yhteensä 190 000 eurolla.
Lahjoituksen myötä Autokoriteollisuus ry:n jäsenkokous on päätt&aum...

Lue lisää

Metropolialle 620 000 euron erityisrahoitus XR-teknologian edistämiseen

20.09.2018

Metropolia on saanut opetus-ja kulttuuriministeriön 620 000 euron erityisrahoituksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintansa (TKI) profiloimiseen XR-teknologiaan. Metropolian tavoitteena on XR-teknologioiden eli lisätyn (AR), virtuaali- (VR) ja yhdistetyn todellisuuden (MR) -t...

Lue lisää

Syksyn yhteishaussa Metropoliaan haki yli 13 000 hakijaa

20.09.2018

Korkeakoulujen syksyn 2018 yhteishaku päättyi keskiviikkona syyskuun 19. päivä klo 15:00. Alustavien tietojen mukaan Metropoliaan haki noin 13 300 hakijaa, joista lähes 5100 on ensisijaisia hakijoita.
Metropolian syyskuun yhteishaun koulutustarjonnassa oli 22 hakukohdetta n...

Lue lisää

19.09.2018

10-vuotias Metropolia juhli rennosti neljällä kampuksella – Arabian ja Myyrmäen kampusten avajaiset

Kympin korkeakoulun opiskelijat, henkilöstö ja kumppanit juhlivat yhdessä samanaikaisesti neljällä kampuksella 10-vuotiasta Metropoliaa 18. syyskuuta.
Kampukset sijaitsevat Helsingin Arabiassa ja Myllypurossa, Espoon Leppävaarassa ja Vantaan Myyrmäessä.
Samalla v...

Lue lisää

17.09.2018

Kumppanuus Vahasen kanssa tuo työelämäläheisyyttä opintoihin

Vahanen-yhtiöt, suomalainen kiinteistö- ja rakennusalan konsulttikumppani, ja Metropolia Ammattikorkeakoulu ovat solmineet yhteistyösopimuksen 12.9.2018. Yhteistyön keskiössä on muun muassa pätevyyksiin tähtäävien valmennusten järjestäminen, opi...

Lue lisää

14.09.2018

Autoalan Keskusliitolta ja Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiöltä lahjoitus tekniikan alalle

Autoalan Keskusliitto (AKL) haluaa panostaa osaamisen kehittämiseen ja suomalaiseen insinöörikoulutukseen uusien osaajien varmistamiseksi alalle. Digitalisaation ja uuden teknologian myötä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on tärkeä vahvistaa enti...

Lue lisää


1 - 7 / 1576

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

 

Uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Uutiskirjeet 2018

Uutiskirjeet 2017

Uutiskirjeet 2016

Uutiskirjeet 2015