TtM Jukka Kesäsen väitös: Leikkausta edeltävä potilasohjaus vahvistaa selkäleikkauspotilaan voimavaroja

20.04.2018

Tehostettu potilasohjaus ennen selkäleikkausta lisää potilaan tietoa leikkauksesta ja saattaa vähentää siihen liittyvää ahdistusta. Hyvällä potilaan ohjauksella voidaan edesauttaa leikkaukseen valmistautumista ja siitä toipumista. Tulokset käyvät ilmi TtM Jukka Kesäsen Turun yliopistossa tarkastettavasta hoitotieteen väitöskirjasta.

Jukka Kesänen on Metropolia Ammattikorkeakoulun lehtori.

TtM Jukka Kesänen toteutti väitöskirjatutkimuksensa satunnaistettuna kontrolloituna kokeena. Selkäydinkanavan ahtauman vuoksi leikkaukseen tulevat potilaat arvottiin satunnaisesti koe- ja verrokkiryhmään, 50 potilasta kumpaankin ryhmään. Koeryhmän potilaat kävivät läpi tavanomaisen leikkausta edeltävän potilasohjauksen lisäksi tehostetun potilasohjauksen.

– Tehostettu potilasohjaus sisälsi tietotestin ja puhelinpalautteen, joissa tarjottiin voimavaraistumista tukevaa tietoa. Tietotestin avulla kartoitettiin potilaan aikaisempi tieto selkäydinkanavan ahtauman leikkaukseen valmistautumisesta ja leikkauksesta toipumisesta. Tietotestin perusteella puhelimitse toteutetussa ohjauskeskustelussa pystyttiin keskittymään potilaan yksilöllisiin odotuksiin ja tarpeisiin, Kesänen kertoo.

Potilasohjaus vahvistaa potilaan yksilöllistä kohtaamista

Selkäydinkanavan ahtauman vuoksi leikkaukseen tulevien potilaiden tiedon taso nousi 30 prosenttiyksikköä enemmän koeryhmässä kuin verrokkiryhmässä. Lisäksi koeryhmän leikkausta edeltävä ahdistus lieveni enemmän verrattuna verrokkiryhmään, mutta ero ei tässä tutkimuksessa saanut tilastollista vahvistusta. Lisäksi kummankin ryhmän leikkauksen jälkeinen elämänlaatu ja toimintakyky paranivat selvästi 6 kuukauden seuranta-aikana.

– Yksi terveydenhuollon pääperiaate on potilaan yksilöllinen kohtaaminen, johon tässä tutkimuksessa kehitetty potilasohjausmenetelmä pyrkii osaltaan vastaamaan. Potilas voidaan ohjaustilanteessa kohdata yksilöllisesti. Ohjauskeskustelussa potilas voi itse aktiivisesti vaikuttaa siihen, miten syvällisesti eri aiheita käsitellään. Tietotestin rakenne kuitenkin standardoi ohjausta siten, että kaikki leikkaukseen liittyvän tiedon osa-alueet tulee huomioitua, Kesänen tiivistää.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7192-3

Lisätietoja

Jukka Kesänen
Lehtori
p. 040 630 3637
etunimi.sukunimi@metropolia.fi


Muuta maailmaa kanssamme

Tule mukaan muutosta vauhdittavaan varainhankintakampanjaamme. Lahjoita euro, joka tukee yhteistä tulevaisuuttamme. Kiitos lahjoituksesta!

metropolia.fi/lahjoita


Riitta Konkola jatkaa varapuheenjohtajana Arenen hallituksessa, Matti Sarén uutena jäsenenä hallitukseen

15.11.2018

Rehtori Matti Sarén Kajaanin ammattikorkeakoulusta valittiin Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen hallituksen jäseneksi vuosille 2019-2020.
Sarénin tehtävä Arenen hallituksen jäsenenä astuu voimaan välittömästi.
Arenen hallituksessa jat...

Lue lisää

Vantaan Energia tehnyt lahjoituksen Metropolialle

15.11.2018

Vantaan Energia Oy lahjoittaa Metropolian varainhankintakampanjaan 25.000 euroa ja kohdentaa lahjoituksen tekniikan koulutusalalle. Tänä vuonna tehdyistä yksityisistä lahjoituksista valtio maksaa vastinrahan, joten Vantaan Energian lahjoituksesta on Metropolialle moninkertainen h...

Lue lisää

Hankkeet apuna nuorten ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisyssä

14.11.2018


Matti-, Motiivi- ja Auta miestä mäessä -hankkeet järjestivät 7.11.2018 yhteisseminaarin Minne miehen matka 2, joka on jatkoa vuosi sitten järjestetylle seminaarille. Seminaari, kuten itse hankkeetkin, pureutui tärkeään ja ajankohtaiseen aiheeseen: heiko...

Lue lisää

SIMHE-seminaarissa paneuduttiin maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaan

12.11.2018

Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen ja työllistyminen on Suomelle välttämätöntä. Heidän ohjautumistaan tarkoituksenmukaisille ura- ja koulutuspoluille tuetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman maahanmuuton vastu...

Lue lisää

12.11.2018

Tre Smeder -säätiöltä apuraha ruotsinkielistä oopperaa varten

Helsingissä sijaitseva ruotsinkielinen, vuonna 1993 Säästöpankkisäätiön pohjalle perustettu Stiftelsen Tre Smeder on myöntänyt Metropolian oopperaproduktion toteuttamiseen apurahan. Metropolian oopperakoulutus esittää keväällä 5.&minus...

Lue lisää

09.11.2018

Systeeminen ymmärrys tuo uusia näköaloja rehtorin työhön

Metropoliassa käynnistettiin syyskuussa 2018 uusi, perusopetuksen rehtoreille suunnattu Uudistuva johtajuus- systeeminen ymmärrys ja ratkaisukeskeinen ote -valmennus, jota rahoittaa Opetushallitus ja on osallistujille maksuton.
Systeeminen älykkyys on hyvän johtamisen perusedellytys
...

Lue lisää

07.11.2018

Helsingin Insinöörit HI ry ja Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry palkitsivat Riitta Konkolan

Helsingin Insinöörit HI ry ja Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry luovuttivat mitalin Metropolia Ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkolalle tiistaina 6.11.2018 Helsingin Oopperatalon lämpiössä.
Helsingin teknillisen oppilaitoksen muistomitali (1881...

Lue lisää


1 - 7 / 1605

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

 

Uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Uutiskirjeet 2018

Uutiskirjeet 2017

Uutiskirjeet 2016

Uutiskirjeet 2015