TtM Jukka Kesäsen väitös: Leikkausta edeltävä potilasohjaus vahvistaa selkäleikkauspotilaan voimavaroja

20.04.2018

Tehostettu potilasohjaus ennen selkäleikkausta lisää potilaan tietoa leikkauksesta ja saattaa vähentää siihen liittyvää ahdistusta. Hyvällä potilaan ohjauksella voidaan edesauttaa leikkaukseen valmistautumista ja siitä toipumista. Tulokset käyvät ilmi TtM Jukka Kesäsen Turun yliopistossa tarkastettavasta hoitotieteen väitöskirjasta.

Jukka Kesänen on Metropolia Ammattikorkeakoulun lehtori.

TtM Jukka Kesänen toteutti väitöskirjatutkimuksensa satunnaistettuna kontrolloituna kokeena. Selkäydinkanavan ahtauman vuoksi leikkaukseen tulevat potilaat arvottiin satunnaisesti koe- ja verrokkiryhmään, 50 potilasta kumpaankin ryhmään. Koeryhmän potilaat kävivät läpi tavanomaisen leikkausta edeltävän potilasohjauksen lisäksi tehostetun potilasohjauksen.

– Tehostettu potilasohjaus sisälsi tietotestin ja puhelinpalautteen, joissa tarjottiin voimavaraistumista tukevaa tietoa. Tietotestin avulla kartoitettiin potilaan aikaisempi tieto selkäydinkanavan ahtauman leikkaukseen valmistautumisesta ja leikkauksesta toipumisesta. Tietotestin perusteella puhelimitse toteutetussa ohjauskeskustelussa pystyttiin keskittymään potilaan yksilöllisiin odotuksiin ja tarpeisiin, Kesänen kertoo.

Potilasohjaus vahvistaa potilaan yksilöllistä kohtaamista

Selkäydinkanavan ahtauman vuoksi leikkaukseen tulevien potilaiden tiedon taso nousi 30 prosenttiyksikköä enemmän koeryhmässä kuin verrokkiryhmässä. Lisäksi koeryhmän leikkausta edeltävä ahdistus lieveni enemmän verrattuna verrokkiryhmään, mutta ero ei tässä tutkimuksessa saanut tilastollista vahvistusta. Lisäksi kummankin ryhmän leikkauksen jälkeinen elämänlaatu ja toimintakyky paranivat selvästi 6 kuukauden seuranta-aikana.

– Yksi terveydenhuollon pääperiaate on potilaan yksilöllinen kohtaaminen, johon tässä tutkimuksessa kehitetty potilasohjausmenetelmä pyrkii osaltaan vastaamaan. Potilas voidaan ohjaustilanteessa kohdata yksilöllisesti. Ohjauskeskustelussa potilas voi itse aktiivisesti vaikuttaa siihen, miten syvällisesti eri aiheita käsitellään. Tietotestin rakenne kuitenkin standardoi ohjausta siten, että kaikki leikkaukseen liittyvän tiedon osa-alueet tulee huomioitua, Kesänen tiivistää.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7192-3

Lisätietoja

Jukka Kesänen
Lehtori
p. 040 630 3637
etunimi.sukunimi@metropolia.fi


Muuta maailmaa kanssamme

Tule mukaan muutosta vauhdittavaan varainhankintakampanjaamme. Lahjoita euro, joka tukee yhteistä tulevaisuuttamme. Kiitos lahjoituksesta!

metropolia.fi/lahjoita


OP aloittaa tekoälyn valmennusohjelman – tähtäimessä tekoälyn käyttöönotto ja osaamisen uudistaminen

12.07.2018

OP Ryhmä toteuttaa syksyllä 2018 tekoälyn koulutuspilotin 20 työntekijälleen yhteistyössä Metropolian kanssa. Valmennuksen tavoitteena on luoda perusta tekoälyn hyödyntämisessä tarvittavalle ymmärrykselle ja oppia soveltamaan tekoälyn ...

Lue lisää

Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond tukee apurahallaan Metropolian ruotsinkielistä oopperaproduktiota

29.06.2018

Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond on myöntänyt apurahan Metropolian oopperakoulutuksen Kung Karls jakt -produktioon. Tuki on tarkoitettu erityisesti koululaisnäytännön järjestämiseen ja yleisöyhteistyöhön ...

Lue lisää

Intensiivinen kampusmuuttojen loppuvuosi

28.06.2018

Metropoliassa eletään intensiivistä kampusmuuttojen aikaa loppuvuosi. Korkeakoulun toiminnot keskitetään 20 toimipisteestä neljälle kampukselle usean vuoden muutoksena. Intensiivisin muuttojen suma jatkuu loppuvuoden.
Jatkossa Metropolian kampukset sijaitsevat Esp...

Lue lisää

Opiskelijavalinnat julkaistu — Metropoliassa aloittaa 3300 uutta opiskelijaa

28.06.2018

Kevään 2018 korkeakoulujen yhteishaun opiskelijavalinnan tulokset on julkaistu. Metropoliassa aloittaa opintonsa syksyllä noin 3300 uutta opiskelijaa, joista tekniikan alalla noin 1558, sosiaali- ja terveysalalla 872, liiketaloudessa 409 ja kulttuurialalla 461 uutta opi...

Lue lisää

27.06.2018

Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta 1 080 000 euroa hankkeelle Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaaminen käyttöön Suomessa

Vuodesta 2016 alkaen Metropolia on tarjonnut SIMHE-palveluja (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseksi ja heidän ohjaamiseksi tarkoituksenmukaisille koulutus- ja urapoluille.
Hankkeessa Metropolia tulee luomaan yhteistyössä pä&a...

Lue lisää

25.06.2018

Svenska kulturfonden tukee ruotsinkielisen oopperaproduktion tuottamista 24 000 eurolla

Svenska kulturfonden on myöntänyt 24 000 euron apurahan Metropolian musiikin ensimmäisen ruotsinkielisen oopperaproduktion toteuttamiseen. Teokseksi on valittu Fredrik Paciuksen ooppera Kaarle-kuninkaan metsästys (Kung Karls jakt), vuodelta 1856.
”Suomen musiikin isän...

Lue lisää

21.06.2018

STEK ry tukee Myllypuron kampuksen kehittämistä

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry (STEK) tukee parhaillaan valmistumassa olevan Myllypuron kampuksen kehittämistä myöntämällään apurahalla.
Talotekniikan koulutuksessa on jo lähdetty kehittämään valmiuksia kerätä kampus...

Lue lisää


1 - 7 / 1554

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

 

Uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Uutiskirjeet 2018

Uutiskirjeet 2017

Uutiskirjeet 2016

Uutiskirjeet 2015