Metropolian LVI-opiskelijoille pronssia valtakunnallisessa opiskelijakilpailussa

26.04.2018

Metropolian pronssijoukkue (vasemmalta oikealle): Tero Pikkarainen, Aleksi Markku, Janne Koivuholma ja Valtteri Happonen.

Palkintojen jakotilaisuus Kojan henkilöstöravintolassa (vasemmalta oikealle): Juhani Hyvärinen (Teknologiapäällikkö, Talotekniikkateollisuus ry.), Markku Leino (Lehtori, Metropolia AMK), Janne Koivuholma (Metropolian joukkue), Valtteri Happonen (Metropolian joukkue), Tero Pikkarainen (Metropolian joukkue), Aleksi Markku (Metropolian joukkue), Tiina Strand (Toiminnanjohtaja, Suomen LVI-liitto SuLVI ry.) ja Rauno Holopainen (tuomariston puheenjohtaja, yliopettaja, Oulun AMK).

Kaikki kilpailutapahtumaan osallistuneet (opettajat, Kojalaiset, opiskelijat ja järjestäjät) koolla Kojan R&D centerissä Tampereella.

Virheiden tai suunnitelmien korjaamiseen ei ollut kilpailussa aikaa.

Metropolian opiskelijat menestyivät LVI-alan ammattikorkeakoulujen välisessä kansallisessa opiskelijakilpailussa, joka järjestettiin jo kymmenettä kertaa. Tänä vuonna kilpailua isännöi Koja Oy. Kilpailu pidettiin huhtikuun 18. päivänä Kojan tiloissa Tampereella.

Opiskelijat saivat näyttää osaamistaan isäntäyrityksen ja kilpailun tuomareina toimivien opettajien laatimien käytännön tehtävien ja teoriatehtävien parissa sekä SuLVI:n laatimassa rakentamismääräysten hallintaan liittyvässä tehtävässä.

Tämän vuoden LVI-kilpailun voitti Oulun ammattikorkeakoulu ja toiselle sijalle kiri Tampereen ammattikorkeakoulun joukkue.

Metropolia Ammattikorkeakoulun joukkue sijoittui upeasti kolmanneksi. Metropolian joukkueeseen kuuluivat Talotekniikan amk-tutkinto-ohjelmassa (kiinteistö- ja talotekniikka) opiskelevat Valtteri Happonen, Janne koivuholma, Aleksi Markku ja Tero Pikkarainen, joille pronssinen kokemus maistui maukkaasti.

”Kilpailukokemus oli mielenkiintoinen ja innostava. Kilpailussa pääsi hyvin testaamaan omaa alan tietotaitoa ja ryhmätyötaitoja”, neljännen vuosikurssin opiskelija Aleksi Markku kertoo tunnelmistaan.

”Kolmas sija tuntuu hyvälle, ei jääty viimeisimpien joukkoon, vaan olimme mukana kärkikahinoissa”, jatkaa kolmannen vuosikurssin Janne Koivuholma.

Tehtävien suurin haaste

Isäntäyrityksen puolesta oli kaksi kilpailutehtävää, joista ensimmäinen oli käytännön rakennusautomaatiotehtävä, joka sisälsi vikojen etsimistä ja ongelman ratkaisua. Toinen oli tasapistetilanteet ratkaiseva bonustehtävä. Kyseessä oli teorian ja käytännön yhteensovittamista testaava tehtävä, joka laadittiin yhdessä opettajien kanssa.

Opettajien laatimat teoriatehtävät käsittelivät ilmanvaihtoa, vesi- ja viemäriverkoston suunnittelua sekä mitoitusta, kylmätekniikkaa ja rakennusautomaatiota. Määräysten hallintaa testattiin esimerkiksi energiatehokkuuteen liittyvillä kysymyksillä.

Metropolian joukkueen mielestä tehtävät eivät olleet mahdottomia, mutta annettu aikaraja asetti kovimmat haasteet.

”Kilpailu sisälsi tehtäviä, jotka mielestäni jokainen joukkueemme jäsenistä olisi osannut ratkaista ajan kanssa. Jotta joukkueiden välille saatiin piste-eroja, tehtäviin annettu aika (40 minuuttia) oli suhteellisen lyhyt. Ongelmia tuli mikäli tehtävässä ajautui sivuraiteille tai ei osannut jakaa eri osa-alueita joukkueen uusien jäsenten kesken. Kolmas sija tuntui kuitenkin hyvältä ottaen huomioon, että kilpailuun valmistautuminen oli täysin kursseilla opittujen asioiden varassa, joka mielestäni on kilpailun tarkoitus," pohtii kolmannen vuosikurssin opiskelija Tero Pikkarainen.

”Tehtävien ratkaisu oli käytännössä saatava heti alusta alkaen lähtemään oikein ja oikeaan suuntaan. Aikaa virheiden etsimiseen saatikka korjaamiseen ja tehtävän uudelleen tekemiseen ei ollut”, Koivuholma lisää. 

Kilpailujen järjestelytoimikunta ja tuomaristo koostui kaikkien mukana olevien oppilaitosten opettajaedustajista ja sponsoreina toimivien Talotekniikkateollisuus ry:n ja Säätiö LVY:n edustajista. Tuomariston sihteerinä toimi edustaja SuLVI:n teknisestä toimikunnasta ja tuomariston puheenjohtajaksi valittiin Rauno Holopainen Oulun ammattikorkeakoulusta.

Win-win-tapahtumayhteistyö kaikille

”Me Kojalla uskomme vahvasti kotimaiseen osaamiseen ja olemme viime vuosina panostaneet mittavasti teknologiaan sekä tuotantoon Suomessa. Tärkeimpänä kilpailutekijänä nyt ja tulevaisuudessa pidämme osaavaa henkilöstöä ja olemmekin ilolla mukana tukemassa alan koulutusta sekä tapaamassa tulevia huipputekijöitä. Osana investointihankettamme olemme avanneet Tampereella uuden tuotekehitys- ja testauskeskuksen, joka mielestämme tarjoaa ainutlaatuiset puitteet opiskelijakilpailun järjestämiseen.” kehuu Kojan toimitusjohtaja Matti Sippola.

Juhani Hyvärinen Talotekniikkateollisuus ry:stä on myös erittäin tyytyväinen kilpailutapahtumaan. 

"On taas ollut hienoa seurata nuorten ammattimaista ja innostunutta asennetta vaikeiden kilpailutehtävien parissa. Kilpailussa pärjääminen vaatii oman osaamisen lisäksi myös ryhmätyötaitoja, kestävyyttä ja intoa. Se on näyttöpaikka tuleville alan asiantuntijoille ja antaa oppilaitoksillekin vertailukohdan oman toiminnan arviointiin. Tänä vuonna kilpailu käytiin Kojan upouuden R&D-keskuksen vaikuttavissa tiloissa ja se loi kilpailuun oman tunnelmansa", Hyvärinen hehkuttaa.

SuLVI:n toiminnanjohtaja Tiina Strandin mielestä kilpailu on win-win-tapahtuma kaikille tahoille.

”Kilpailu on osa järjestöjen oppilaitosyhteistyötä ja tarjoaa isäntäyritykselle keinon kohdata opiskelijoita ja toisin päin opiskelijoille mahdollisuuden tutustua alan vaikutusvaltaisin yrityksiin oman osaamisen haastamisen lisäksi. Kilpailu tarjoaa myös oppilaitosten opettajille  mahdollisuuden tavata keskenään ja keskustella ajankohtaisista opetukseen liittyvistä asioista”, Strand iloitsee.

Pronssisankari Pikkarainen löytää opiskelijoiden näkökulmasta vielä lopuksi muutakin opettavaista.

"Kojan järjestämä opiskelijakilpailu oli kokonaisuutena hyvin järjestetty ja opettavainen kokemus. Erityisen hienoa oli päästä näkemään Kojan valmistus- ja testaustiloja, joista paistoi hyvin organisoitu ja oman alansa huipulla oleva yritys”, Pikkarainen toteaa.

Kilpailun sponsorit

  • Talotekniikkateollisuus ry
  • Säätiö L.V.Y.
  • Koja Oy

Kilpailuun osallistuneet oppilaitokset:

  • Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)
  • Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK)
  • Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)
  • Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Lisätietoa:

Metropolian talotekniikan koulutus

Talotekniikkateollisuus ry, juhani.hyvarinen@teknologiateollisuus.fi
SuLVI ry, tiina.strand@sulvi.fi

Markku Leino
Lehtori
Kiinteistö- ja talotekniikka
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Vanha maantie 6, Espoo
PL 4070, 00079 Metropolia
Gsm. +358 40 687 2624
markku.t.leino@metropolia.fi


Muuta maailmaa kanssamme

Tule mukaan muutosta vauhdittavaan varainhankintakampanjaamme. Lahjoita euro, joka tukee yhteistä tulevaisuuttamme. Kiitos lahjoituksesta!

metropolia.fi/lahjoita


Metropolialle 620 000 euron erityisrahoitus XR-teknologian edistämiseen

20.09.2018

Metropolia on saanut opetus-ja kulttuuriministeriön 620 000 euron erityisrahoituksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintansa (TKI) profiloimiseen XR-teknologiaan. Metropolian tavoitteena on XR-teknologioiden eli lisätyn (AR), virtuaali- (VR) ja yhdistetyn todellisuuden (MR) -t...

Lue lisää

Syksyn yhteishaussa Metropoliaan haki yli 13 000 hakijaa

20.09.2018

Korkeakoulujen syksyn 2018 yhteishaku päättyi keskiviikkona syyskuun 19. päivä klo 15:00. Alustavien tietojen mukaan Metropoliaan haki noin 13 300 hakijaa, joista lähes 5100 on ensisijaisia hakijoita.
Metropolian syyskuun yhteishaun koulutustarjonnassa oli 22 hakukohdetta n...

Lue lisää

10-vuotias Metropolia juhli rennosti neljällä kampuksella – Arabian ja Myyrmäen avajaiset

19.09.2018

Kympin korkeakoulun opiskelijat, henkilöstö ja kumppanit juhlivat yhdessä samanaikaisesti neljällä kampuksella 10-vuotiasta Metropoliaa 18. syyskuuta.
Kampukset sijaitsevat Helsingin Arabiassa ja Myllypurossa, Espoon Leppävaarassa ja Vantaan Myyrmäessä.
Sama...

Lue lisää

Kumppanuus Vahasen kanssa tuo työelämäläheisyyttä opintoihin

17.09.2018

Vahanen-yhtiöt, suomalainen kiinteistö- ja rakennusalan konsulttikumppani, ja Metropolia Ammattikorkeakoulu ovat solmineet yhteistyösopimuksen 12.9.2018. Yhteistyön keskiössä on muun muassa pätevyyksiin tähtäävien valmennusten järjestäminen...

Lue lisää

14.09.2018

Autoalan Keskusliitolta ja Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiöltä lahjoitus tekniikan alalle

Autoalan Keskusliitto (AKL) haluaa panostaa osaamisen kehittämiseen ja suomalaiseen insinöörikoulutukseen uusien osaajien varmistamiseksi alalle. Digitalisaation ja uuden teknologian myötä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on tärkeä vahvistaa enti...

Lue lisää

12.09.2018

Leppävaaran Rotaryklubi ry − Alberga Rotaryklubb rf tukee lahjoituksellaan Metropoliaa

Hyvin toimivan yhteistyön kunniaksi Leppävaaran Rotaryklubi teki 4.9.2018 syysseminaarin yhteydessä lahjoituksen Metropolialle. ”Haluamme tukea arvostamaamme korkeakoulua ja yhteistyökumppania nyt, kun valtio maksaa kaikista yksityisistä lahjoituksista vastinrahan. Siksi me...

Lue lisää

11.09.2018

Metropolian varainhankinta edennyt hyvin – lähes miljoona euroa lahjoitettu

Metropolia Ammattikorkeakoulun varainhankinta on edennyt hyvin. Tähän mennessä lahjoituksia on kertynyt lähes miljoona euroa. Lahjoitusten kerääminen käynnistyi loppuvuodesta 2017. Sen tukena on ollut Muutamme maailmaa -kampanja.
Metropolian varainhankintaan kannusteta...

Lue lisää


1 - 7 / 1574

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

 

Uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Uutiskirjeet 2018

Uutiskirjeet 2017

Uutiskirjeet 2016

Uutiskirjeet 2015