Metropolian LVI-opiskelijoille pronssia valtakunnallisessa opiskelijakilpailussa

26.04.2018

Metropolian pronssijoukkue (vasemmalta oikealle): Tero Pikkarainen, Aleksi Markku, Janne Koivuholma ja Valtteri Happonen.

Palkintojen jakotilaisuus Kojan henkilöstöravintolassa (vasemmalta oikealle): Juhani Hyvärinen (Teknologiapäällikkö, Talotekniikkateollisuus ry.), Markku Leino (Lehtori, Metropolia AMK), Janne Koivuholma (Metropolian joukkue), Valtteri Happonen (Metropolian joukkue), Tero Pikkarainen (Metropolian joukkue), Aleksi Markku (Metropolian joukkue), Tiina Strand (Toiminnanjohtaja, Suomen LVI-liitto SuLVI ry.) ja Rauno Holopainen (tuomariston puheenjohtaja, yliopettaja, Oulun AMK).

Kaikki kilpailutapahtumaan osallistuneet (opettajat, Kojalaiset, opiskelijat ja järjestäjät) koolla Kojan R&D centerissä Tampereella.

Virheiden tai suunnitelmien korjaamiseen ei ollut kilpailussa aikaa.

Metropolian opiskelijat menestyivät LVI-alan ammattikorkeakoulujen välisessä kansallisessa opiskelijakilpailussa, joka järjestettiin jo kymmenettä kertaa. Tänä vuonna kilpailua isännöi Koja Oy. Kilpailu pidettiin huhtikuun 18. päivänä Kojan tiloissa Tampereella.

Opiskelijat saivat näyttää osaamistaan isäntäyrityksen ja kilpailun tuomareina toimivien opettajien laatimien käytännön tehtävien ja teoriatehtävien parissa sekä SuLVI:n laatimassa rakentamismääräysten hallintaan liittyvässä tehtävässä.

Tämän vuoden LVI-kilpailun voitti Oulun ammattikorkeakoulu ja toiselle sijalle kiri Tampereen ammattikorkeakoulun joukkue.

Metropolia Ammattikorkeakoulun joukkue sijoittui upeasti kolmanneksi. Metropolian joukkueeseen kuuluivat Talotekniikan amk-tutkinto-ohjelmassa (kiinteistö- ja talotekniikka) opiskelevat Valtteri Happonen, Janne koivuholma, Aleksi Markku ja Tero Pikkarainen, joille pronssinen kokemus maistui maukkaasti.

”Kilpailukokemus oli mielenkiintoinen ja innostava. Kilpailussa pääsi hyvin testaamaan omaa alan tietotaitoa ja ryhmätyötaitoja”, neljännen vuosikurssin opiskelija Aleksi Markku kertoo tunnelmistaan.

”Kolmas sija tuntuu hyvälle, ei jääty viimeisimpien joukkoon, vaan olimme mukana kärkikahinoissa”, jatkaa kolmannen vuosikurssin Janne Koivuholma.

Tehtävien suurin haaste

Isäntäyrityksen puolesta oli kaksi kilpailutehtävää, joista ensimmäinen oli käytännön rakennusautomaatiotehtävä, joka sisälsi vikojen etsimistä ja ongelman ratkaisua. Toinen oli tasapistetilanteet ratkaiseva bonustehtävä. Kyseessä oli teorian ja käytännön yhteensovittamista testaava tehtävä, joka laadittiin yhdessä opettajien kanssa.

Opettajien laatimat teoriatehtävät käsittelivät ilmanvaihtoa, vesi- ja viemäriverkoston suunnittelua sekä mitoitusta, kylmätekniikkaa ja rakennusautomaatiota. Määräysten hallintaa testattiin esimerkiksi energiatehokkuuteen liittyvillä kysymyksillä.

Metropolian joukkueen mielestä tehtävät eivät olleet mahdottomia, mutta annettu aikaraja asetti kovimmat haasteet.

”Kilpailu sisälsi tehtäviä, jotka mielestäni jokainen joukkueemme jäsenistä olisi osannut ratkaista ajan kanssa. Jotta joukkueiden välille saatiin piste-eroja, tehtäviin annettu aika (40 minuuttia) oli suhteellisen lyhyt. Ongelmia tuli mikäli tehtävässä ajautui sivuraiteille tai ei osannut jakaa eri osa-alueita joukkueen uusien jäsenten kesken. Kolmas sija tuntui kuitenkin hyvältä ottaen huomioon, että kilpailuun valmistautuminen oli täysin kursseilla opittujen asioiden varassa, joka mielestäni on kilpailun tarkoitus," pohtii kolmannen vuosikurssin opiskelija Tero Pikkarainen.

”Tehtävien ratkaisu oli käytännössä saatava heti alusta alkaen lähtemään oikein ja oikeaan suuntaan. Aikaa virheiden etsimiseen saatikka korjaamiseen ja tehtävän uudelleen tekemiseen ei ollut”, Koivuholma lisää. 

Kilpailujen järjestelytoimikunta ja tuomaristo koostui kaikkien mukana olevien oppilaitosten opettajaedustajista ja sponsoreina toimivien Talotekniikkateollisuus ry:n ja Säätiö LVY:n edustajista. Tuomariston sihteerinä toimi edustaja SuLVI:n teknisestä toimikunnasta ja tuomariston puheenjohtajaksi valittiin Rauno Holopainen Oulun ammattikorkeakoulusta.

Win-win-tapahtumayhteistyö kaikille

”Me Kojalla uskomme vahvasti kotimaiseen osaamiseen ja olemme viime vuosina panostaneet mittavasti teknologiaan sekä tuotantoon Suomessa. Tärkeimpänä kilpailutekijänä nyt ja tulevaisuudessa pidämme osaavaa henkilöstöä ja olemmekin ilolla mukana tukemassa alan koulutusta sekä tapaamassa tulevia huipputekijöitä. Osana investointihankettamme olemme avanneet Tampereella uuden tuotekehitys- ja testauskeskuksen, joka mielestämme tarjoaa ainutlaatuiset puitteet opiskelijakilpailun järjestämiseen.” kehuu Kojan toimitusjohtaja Matti Sippola.

Juhani Hyvärinen Talotekniikkateollisuus ry:stä on myös erittäin tyytyväinen kilpailutapahtumaan. 

"On taas ollut hienoa seurata nuorten ammattimaista ja innostunutta asennetta vaikeiden kilpailutehtävien parissa. Kilpailussa pärjääminen vaatii oman osaamisen lisäksi myös ryhmätyötaitoja, kestävyyttä ja intoa. Se on näyttöpaikka tuleville alan asiantuntijoille ja antaa oppilaitoksillekin vertailukohdan oman toiminnan arviointiin. Tänä vuonna kilpailu käytiin Kojan upouuden R&D-keskuksen vaikuttavissa tiloissa ja se loi kilpailuun oman tunnelmansa", Hyvärinen hehkuttaa.

SuLVI:n toiminnanjohtaja Tiina Strandin mielestä kilpailu on win-win-tapahtuma kaikille tahoille.

”Kilpailu on osa järjestöjen oppilaitosyhteistyötä ja tarjoaa isäntäyritykselle keinon kohdata opiskelijoita ja toisin päin opiskelijoille mahdollisuuden tutustua alan vaikutusvaltaisin yrityksiin oman osaamisen haastamisen lisäksi. Kilpailu tarjoaa myös oppilaitosten opettajille  mahdollisuuden tavata keskenään ja keskustella ajankohtaisista opetukseen liittyvistä asioista”, Strand iloitsee.

Pronssisankari Pikkarainen löytää opiskelijoiden näkökulmasta vielä lopuksi muutakin opettavaista.

"Kojan järjestämä opiskelijakilpailu oli kokonaisuutena hyvin järjestetty ja opettavainen kokemus. Erityisen hienoa oli päästä näkemään Kojan valmistus- ja testaustiloja, joista paistoi hyvin organisoitu ja oman alansa huipulla oleva yritys”, Pikkarainen toteaa.

Kilpailun sponsorit

  • Talotekniikkateollisuus ry
  • Säätiö L.V.Y.
  • Koja Oy

Kilpailuun osallistuneet oppilaitokset:

  • Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)
  • Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK)
  • Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)
  • Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Lisätietoa:

Metropolian talotekniikan koulutus

Talotekniikkateollisuus ry, juhani.hyvarinen@teknologiateollisuus.fi
SuLVI ry, tiina.strand@sulvi.fi

Markku Leino
Lehtori
Kiinteistö- ja talotekniikka
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Vanha maantie 6, Espoo
PL 4070, 00079 Metropolia
Gsm. +358 40 687 2624
markku.t.leino@metropolia.fi


Muuta maailmaa kanssamme

Tule mukaan muutosta vauhdittavaan varainhankintakampanjaamme. Lahjoita euro, joka tukee yhteistä tulevaisuuttamme. Kiitos lahjoituksesta!

metropolia.fi/lahjoita


90.000 euron lahjoitus tekniikan alalle Rakennusmestarien Säätiöltä

17.01.2019

Vuonna 1952 perustettu Rakennusmestarien Säätiö sr on tehnyt Metropolialle merkittävän 90.000 euron lahjoituksen. Koska säätiön tarkoituksena on suomalaisen rakennusteknisen ja -taiteellisen ammattitaidon kehittäminen ja tukeminen, lahjoitus on kohdennett...

Lue lisää

T2H Rakennus Oy lahjoittanut Metropolian Muutamme maailmaa -varainhankintakampanjaan

16.01.2019

Pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla toimiva perustajaurakoitsija T2H Rakennus on lahjoittanut Metropolian tekniikan alalle 10.000 euroa. Yhtiö sekä hankkii tontit että suunnittelee, rakentaa ja markkinoi rakennuskohteet itse.
”Vastuullinen rakentaminen ja nykyaikainen...

Lue lisää

Uusia toimintakonsepteja hoitoalan opetus- ja asiakastyöhön

16.01.2019

Futudent ja Metropolia kehittävät uusia toimintakonsepteja Futudent-kuvantamisjärjestelmän avulla. Futudent syventää yhteistyötään Metropolian kanssa 16.1.2019 solmitulla yhteistyösopimuksella. Yhteistyön tavoitteena on kehittää ja tes...

Lue lisää

Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry:ltä 40.000 euron lahjoitus Metropolialle

16.01.2019

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto (SHHL) on maassamme toimivien alan yritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Liiton tehtävänä on edistää jäsenten toimintaedellytyksiä sekä lisätä alan tunnettavuutta, arvostusta ...

Lue lisää

14.01.2019

Reijo Rautauoman säätiö tukee lahjoituksellaan Metropolian liiketalouden koulutusta

Metropolia on saanut 10.000 euron lahjoituksen helsinkiläiseltä Reijo Rautauoman säätiöltä. Lahjoitus on kohdennettu liiketalouden koulutusalan kehittämiseen.
Vuonna 2008 perustettu säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksi...

Lue lisää

14.01.2019

Pöyry liittyi Metropolian lahjoittajiin

Kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö Pöyry Oyj tarjoaa asiakkaille lämpö- ja sähkövoiman tuotantoon, siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, biojalostukseen ja kemianteollisuuteen, kaivos- ja metalliteollisuuteen sekä infraan, vesihuoltoon ja ymp...

Lue lisää

11.01.2019

Vaisalalta 25 000 euron lahjoitus tekniikan koulutukseen

Metropolia on saanut varainhankintakampanjaansa lahjoituksen suomalaiselta ympäristönmittauksen, -monitoroinnin ja -havainnoinnin maailman markkinajohtaja Vaisala Oyj:lta. 25 000 euron tuki on osoitettu tekniikan koulutusalalle. Vaisalan toiminnalle on ominaista teknologiajohtajuus, aktiivinen ...

Lue lisää


1 - 7 / 1643

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

 

Uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Uutiskirjeet 2018

Uutiskirjeet 2017

Uutiskirjeet 2016

Uutiskirjeet 2015

Uutisarkisto

Yli vuotta vanhemmat uutiset löydät uutisarkistostamme