Infratyönjohdon muuntokoulutus saa opiskelijoilta hyvät arvosanat

26.04.2018

Simmo Sahk arvostaa muuntokoulutuksessa yhteistyötä rakennusalan toimijoiden kanssa.

Monessa mukana ollut ja alaa vaihtanut Harri Lehtinen suosittelee koulutusta kaltaisilleen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Metropolia Ammattikorkeakoululle joulukuussa myöntämän rahoituksen avulla Metropolia on käynnistänyt vuoden 2018 aikana useita muuntokoulutuksia, joilla tuetaan työelämän muutosta. Erityisesti teknisillä aloilla osaaminen ja osaamistarpeet eivät tällä hetkellä kohtaa ja juuri tähän muuntokoulutus vastaa. Mutta mitä opiskelijat ovat mieltä koulutuksestaan?

Metropolian muuntokoulutus on suunnattu niille, joilla on aiempi korkeakoulututkinto, opistoasteen tutkinto tai muutoin edellytyksiä suorittaa korkeakoulututkinto.

Alun perin Virosta kotoisin oleva Loviisalainen 24-vuotias Simmo Sahk aloitti muuntokoulutuksen opiskelut Metropoliassa helmikuun alussa 2018. Sahk opiskelee infrarakentamisen työnjohtajaksi Agricolankadulla Helsingissä ja hänen tavoitteenaan on valmistua vielä kuluvan vuoden marraskuussa.

”Löysin ilmoituksen työnjohtokoulutuksesta ihan sattumalta työkkärin sivuilta ja laitoin totta kai heti hakemuksen vireille, koska pidän maarakennusalasta niin paljon ja kokemustakin on jonkin verran. Tunnen että se on mun ala”, Sahk sanoo.

Koulutuksen prioriteettina on luoda ennen kaikkea työtä vastaavaa koulutusta, joten koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työnantajien kanssa ja työharjoittelu on oleellinen osa kokonaisuutta. Tämän suhteen Sahkin opintopolku oli positiivisen etupainotteinen. Hakupäätöstään vielä odotellessa Sahk saikin yllättäen soiton SRV:ltä, josta hänelle aukesi työharjoittelupaikka. Myöhemmin vasta työhaastattelun jälkeen hän sai työvoimatoimistosta kirjeen, jossa ilmoitettiin hänen pääsevän koulutukseen.

”Täytyy sanoa, että olin kyllä tosi innoissaan koko hommasta ja ylipäätään siitä, että ihmisille tarjotaan tarjottimella tällaista koulutusta!”, Sahk hehkuttaa.

Helsingissä syntynyt ja työn perässä Loviisaan vuonna 2007 muuttanut 47-vuotias Harri Lehtinen aloitti Sahkin kanssa muuntokoulutusopintonsa samaan aikaan ja samalla linjalla. Lehtinen niin ikään löysi ilmoituksen koulutuksesta TE-toimiston nettisivuilta, mutta vasta viimeisenä hakupäivänä.  

”Kiireellä laatimani haku palkittiin työnantajan yhteydenotolla, haastattelukutsulla ja viimein hyväksytyllä opiskelupaikalla!”, Kreate Oy:n kanssa puolen vuoden työharjoittelujakson solminut Lehtinen naurahtaa.

Erilaiset taustat ovat rikkaus ja haaste

Sahk valmistui vuonna 2014 maanrakentajaksi Mäntsälässä Saaren kartanolla, josta hän sai perustutkinnon. Hänellä on kokemusta myös talon rakentamisesta.

”Olen käynyt vuoden koneenkuljettajatutkintoa, jonka jälkeen olen tehnyt neljän vuoden ajan monipuolisesti maanrakennustöitä, lapiomiehen hommista koneenkuljettajaksi asti. Siinä sivussa olen ollut vuoden verran myös muurarin apumiehenä mukana neljän kaksikerroksisen paritalon muuraamisessa ihan kattokolmioon asti”, Sahk kertoo.

Lehtinen on puolestaan alanvaihtaja. Työskenneltyään Loviisassa sähkötarviketehtaalla seitsemän vuotta, kohtalo puuttui peliin.

”Tehtaan tuotanto jaettiin kahtia, ja edessä oli valinta siirtyä vanhana työntekijänä Tanskaan, Puolaan tai lähteä etsimään konsernin ulkopuolisia haasteita”, Lehtinen muistelee.

Lehtinen irtisanoutui tehtaalta vuonna 2014, joten oli aika pohtia uusia tuulia, sekä kouluttautumista. Lukion jälkeen hän oli opiskellut merkonomiksi, mutta logistiikan ja energiatekniikan AMK-opinnot olivat keskeytyneet aikoinaan jo ensimmäisenä vuonna. Irtisanoutumisensa jälkeen Lehtinen suoritti isännöintialan valmentavan koulutuksen, sekä vuoden mittaisen koulutuksen kirjanpidon perusteista työllistymättä kuitenkaan.

Työkokemusta Lehtisellä on kuitenkin taustallaan hyvinkin monipuolisesti. Hän on toiminut kassamyyjänä, myyntiedustajana, jäteauton kuljettajana, varastomiehenä, kokoojana ja operaattorina. Oppimiskyky, sopeutuvaisuus, moniosaaminen ja sinnikkyys tuntuvat käsitteinä siis osuvan häneen. Mutta myös vaatimattomuus.

”Aikaisempaa kokemusta rakennustöistä on noin 30 vuoden takaa kesätöistä, lukion ajoilta. Eli ei juurikaan mitään”, Lehtinen muistelee.

Sahkin ja Lehtisen taustat ovat siis hyvinkin erilaiset. Erilaisuus on voimavara ja mahdollisuus, joskaan ei täysin haasteeton.

”Yllätyin itse, että koulutukseen valittujen lähtötasot ovat hyvinkin kirjavia”, Sahk toteaa ja Lehtinen komppaa.

”Välillä on tuntunut, että ryhmämme epähomogeeninen tausta on ollut haasteellinen alusta kurssiohjelmaa laatiessa. Kaltaisiani toiselta alalta tulevia ammatinvaihtajia on ryhmässämme liki puolet. Lisäksi aikaisempia insinööritutkintoja ei itseni mukaan lukien löydy kaikilta”, Lehtinen sanoo. 

Syväluotaavaa palautetta ja analysointia opetuksesta

Infratyönjohdon muuntokoulutusta toteutetaan parhaillaan toista kertaa. Kaksi ensimmäistä ovat toimineet koulutuksen pilotteina ja seuraava infratyönjohdon koulutus on jo tuleva ensi syksynä, kehitystyön jatkuessa kaiken aikaa.

Sahkin ja Lehtisen mielestä koulutus on ollut intensiivistä, mutta mielekästä ja korkeatasoista. Opettajat saavat kehuja molemmilta. Harjoitustehtäviä tehdään paljon ja ne kaikki käydään yhdessä läpi, jotta mitään ei jäisi kenellekään epäselväksi. Perheellisenä Lehtinen on kokenut lähinnä opiskelun ja yksityiselämän aikataulujen yhteensovittamisen ajoittain haasteelliseksi, mutta ei kuitenkaan ylitse pääsemättömäksi.

”Paras anti koulutuksessa on se, että Metropolia on onnistunut saamaan yhteistyökumppaneikseen rakennusalan toimijoita, kuten työharjoittelupaikkani SRV. Etu on myös riittävän pitkä työharjoittelujakso, jossa pääsee tekemään käytännön työtä ja oppimaan paljon uutta, sillä työ tekijäänsä neuvoo. Plussaa on vielä sekin, että työharjoittelu on palkallinen, jolloin tavallaan tekee töitä opiskelujen ohella”, Sahk kehuu ja antaa vielä erikoismaininnan.

”Yritysvierailut ja yritysvierailijat ovat olleet piristävä lisä opetukseen! Kiitos siitä! Totta kai kiitos myös osaaville opettajille!”

Lehtinen yhtyy Sahkin kiitoksiin ja menee opetuksen analyysissään askeleen syvemmälle.

”Infratyönjohdon koulutuksessa mainitsemisen arvoisena pidän Herra Betonin, eli Juha Virtasen innostavat luennot. Vuosikymmenten kokemus ja tietotaito suorastaan huokuvat hänen opetuksestaan, varsin värikkäällä ja mukaansa tempaavalla tavalla kuorrutettuna. Mika Räsänen on ollut mukana isoissakin projekteissa ja hän kertoo oma kohtaisilla esimerkeillä mieleenpainuvia haasteita ja vinkkejä. Niilo Kemppaisen rauhallinen tyyli ja opetus on myös omaksuttavissa. Toisaalta geotekniikan ja mittaustekniikan opinnot olivat varsin haastavia omaksua täysin uutena alalle pyrkivänä. Näille aineille voisi valmistaa enemmän verkkomateriaalia, esimerkkitehtäviä ja valmista kirjallista aineistoa perusteista”, vinkkaa Lehtinen.

Edellä mainituista henkilöistä lehtori Mika Räsänen on toiminut infratyönjohdon muuntokoulutuksen vastuuopettajana ja lehtori Niilo Kemppainen projektipäällikkönä sekä yhteyshenkilönä yhteistyöyritysten suuntaan.

Muuntokoulutus saa tulevaisuuden näyttämään valoisalta

Muuntokoulutuksen myötä molemmat miehet näkevät tulevaisuutensa valoisana ja täynnä mahdollisuuksia. Lehtinen antaa myös hyödyllisen vinkin.

”Omalta osaltani voin suositella opintoja jopa kaltaisilleni henkilöille, jotka tulevat alan vaihtajina opettelemaan uutta. Ja kannattaa lähestyä mahdollisia työnantajayrityksiä itse. Lupauksista huolimatta useilla meidän ryhmän aloittaneilla opiskelijoilla ei ollut koulun kautta harjoittelupaikkahaastatteluja järjestettynä”, Lehtinen sanoo.

Sahk haluaa myös muistuttaa oman aktiivisuuden merkityksestä.

”Tällä hetkellä on huutava pula osaavista työnjohtajista, eli heistä joilla on jo vuosien kokemus maanrakennusalan töistä. Suosittelen kaikkia alasta kiinnostuneita hakemaan koulutukseen, sillä ei se ota jos ei annakkaan”, Sahk sanoo ja kääntää katseensa tulevaisuuteen.

”Jatkosuunnitelmissa on saada työharjoittelun jälkeen pysyvästi jalka SRV:n oven väliin, eli saada heiltä vakituinen työsuhde, vaikka mieli kovasti vetääkin kohti jatko-opiskeluja. Jos rahkeet riittävät, toivon että jonain päivänä olisin infra-alan rakennusmestari”.

Muuntokoulutuksessa opiskelijat pääsevät työelämälähtöisen koulutuksen piiriin joustavasti ympäri vuoden, siksi muuntokoulutukset ovat erillishaussa.

Seuraava erillishaku on 1.-15.5.2018.

Alla lista toukokuun erillishaun tutkinto-ohjelmista:

  • Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK)
  • Ajoneuvotekniikka, insinööri (AMK)
  • Bio- ja kemiantekniikka, insinööri (AMK)
  • Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri (AMK)
  • Konetekniikka, insinööri (AMK)
  • Laboratorioanalytiikka, laboratorioanalyytikko (AMK)
  • Sähkö- ja automaatiotekniikka: Teollisuuden sähkötekniikka, insinööri (AMK)
  • Liiketoimintaosaamisen kehittäminen finanssialan toimijoille, tradenomi (ylempi AMK)

Lisätietoa:

http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta/muuntokoulutus/

Hakijapalvelut >>


Muuta maailmaa kanssamme

Tule mukaan muutosta vauhdittavaan varainhankintakampanjaamme. Lahjoita euro, joka tukee yhteistä tulevaisuuttamme. Kiitos lahjoituksesta!

metropolia.fi/lahjoita


Sytyke ry valitsi Jesse Ukkosen opinnäytetyön vaikuttavimmaksi

14.12.2018

Tietojärjestelmätyön ammattilaisten Sytyke ry järjesti Vaikuttavin opinnäytetyö 2017-18 -kilpailun. Kilpailun voitti Metropolian viestinnän tutkinto-ohjelmasta valmistunut Jesse Ukkonen.
Voitokas opinnäytetyö Häiriötön tekno...

Lue lisää

Museoyhteistyöllä äänimaisemia, sovelluksia ja uusia näyttelyideoita

13.12.2018

EU:n Luova Eurooppa-ohjelman The People’s Smart Sculpture -hankkeen (2014 - 2018) päättyessä sen aikana kerätyt parhaat käytännöt on koottu yhdeksi julkaisuksi.  Hankkeenvtavoitteena oli tukea osallistavaa, yhteisöllistä, monialaista urbaania k...

Lue lisää

Talonrakennusteollisuus tukee lahjoituksella tuotantojohdon koulutusta

11.12.2018

Järjestäytyneitä rakennusliikkeitä Uudellamaalla edustava Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry on tehnyt 40.000 euron lahjoituksen Metropolia Ammattikorkeakoululle. Joulukuun 4. päivä lahjoitetulla summalla on tarkoitus edistää rakennusalan ammattikork...

Lue lisää

Etäkuntoutuksen erikoistumiskoulutuksessa innostava alku

11.12.2018

Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutus kokosi yhteen kokeneita ja vasta aiheeseen perehtyviä ammattilaisia. Vuoden kestävä koulutus alkoi innostuneesti ja opimme heti ensimmäisessä tapaamisessa, että koulutuksessa on laaja kirjo osaamista kuntoutuk...

Lue lisää

07.12.2018

Koulutettujen maahanmuuttajien urapolku helpottuu

Metropolia Ammattikorkeakoulu tarjoaa maahanmuuttajasairaanhoitajille kaksi opintoväylää, jotka ovat Osaaminen käyttöön Suomessa -hanke (EU-/ETA-alueelta tulevat maahanmuuttajat) ja SOTE-silta -hanke (EU-/ETA-alueen ulkopuolelta tulevat maahanmuuttajat). Väyliä keh...

Lue lisää

07.12.2018

Syksyn ProjektiBoosteri synnytti uusia 3AMK-hankehakemuksia

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteisestä ProjektiBoosterista syntyi syksyn aikana ainakin kolme uutta, monialaista hankehakemusta sekä potentiaalisia ideoita jatkotyöskentelyyn.
3AMK:n tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kiihdytysalusta ProjektiBoosteri tarjoaa fasil...

Lue lisää

05.12.2018

Olemme muuttaneet – uusi Myllypuron kampus avautuu tammikuun puolivälissä

Metropolian intensiivinen kampusmuuttojen vuosi huipentuu vuodenvaihteessa, kun uuden Myllypuron kampuksen ensi vaihe valmistuu ja korkeakoulu luopuu neljästä isosta toimipisteestä.
Metropolian uusi kampus Helsingin Myllypuroon avautuu tammikuun puolivälissä. Näin Metropoli...

Lue lisää


1 - 7 / 1623

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

 

Uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Uutiskirjeet 2018

Uutiskirjeet 2017

Uutiskirjeet 2016

Uutiskirjeet 2015