Helsingin Graafinen Klubi ry lahjoittanut Metropolialle

17.10.2018

Helsingin Graafisen Klubin hallitus vierailulla Metropoliassa. Vasemmalta Rauno Lehtimäki, Anne Salovaara ja oikealla Yrjö Franssila. Olli Lohikoski puuttuu kuvasta, keskellä Tuire Ranta-Meyer Metropoliasta.

Metropolia − ja sen edeltäjä EVTEK − on tuottanut vuosikymmenten ajan graafisen tekniikan insinöörejä teollisuuden ja mediayhtiöiden palvelukseen. Viestinnän ala on ollut pitkään murroksessa ja aivan ensimmäisten joukossa se on kohdannut digitalisaation haasteet, mahdollisuudet ja vaikutukset. Toimiala on ollut aktiivinen tunnistamaan keskeisiä muutosvoimia, osaamistarpeita ja vaihtoehtoisia skenaarioita, jotta se selviäisi osaamistarpeiden muutoksessa. Perinteisen painotekniikan työvoimatarpeen vähenemisestä huolimatta viestintä ja siihen liittyvä graafinen teollisuus ovat edelleen kansantaloudelliselta merkitykseltään suuria. Esimerkiksi digi-, pakkaus- ja etikettipainatuksen osuus on jopa selvässä kasvussa.

Pitkät, yli 90-vuoden perinteet omaava Helsingin Graafinen Klubi haluaa olla mukana tukemassa Metropoliaa sen perustehtävien hoitamisessa.

”Metropolia on ollut viime vuosiin asti graafisen teollisuuden alan insinöörikoulutuksen ainoa toimija. Muissa ammattikorkeakouluissa tai Aalto-yliopistossa sitä ei ole ollut enää pitkiin aikoihin. Lahjoituksella haluamme osaltamme kertoa, että insinöörikoulutuksen jatkuvuus on alan toimijoille tärkeää”, sanoo klubin puheenjohtaja Anne Salovaara.

”Nykyaikainen sanoma- ja aikakauslehtituotanto edellyttää graafisen huipputeknologian soveltamista. Siinä ja kaikessa muussa graafisen tekniikan kehittämistyössä tarvitaan suomalaista korkeakoulutason insinööriosaamista”, jatkaa klubin hallituksen jäsen Olli Lohikoski.

Ajatus Helsingin Graafillisen Klubin perustamisesta syntyi jo vuonna 1919 ensimmäisen maailman sodan jälkeen, vaikka varsinainen perustamiskokous pidettiinkin vasta 1925. Helsingissä oli monia suuria kirja- ja sanomalehtipainoja, kustannusyhtiöitä ja niiden litograafisia, kemigraafisia tai muita painotekniikan laitoksia. Toimihenkilöt ja omistajat kaipasivat keskinäistä vuorovaikutusta ja luottamuksellista ajatusten vaihtoa. Maailmansota oli pitänyt heidät koko muusta kulttuurimaailmasta erillään. Sen jälkeen oli kiire tehdä uusia investointeja alalle ja päästä ajan tasalle siitä, mitä sodan aikana oli tapahtunut graafisen teollisuuden "suurvalloissa" ja mitä teknologisia uudistuksia niissä oli syntynyt. 

”Olemme nyt 100 vuotta myöhemmin jälleen haasteiden edessä”, sanoo Metropolian yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Tuire Ranta-Meyer. ”Alan koulutus on vaakalaudalla valtion budjettileikkausten vuoksi. Tehostamissyistä insinöörikoulutusta on jouduttu uudistamaan, minkä vuoksi mediatekniikan ja graafisen tekniikan insinöörien koulutus omana suuntautumisenaan lopetettiin Metropoliassa. Mediatekniikan opiskelijat eivät enää mitenkään itsestään selvästi valitse graafisen painotekniikan opintoja. Siksi juuri nyt on oikea hetki lisätä niiden houkuttelevuutta ja kansainvälisyyttä”, Ranta-Meyer jatkaa.

”Kaikkein parasta olisi, jos pystyisimme tarjoamaan opiskelijoille valinnaisen graafisen tekniikan sivuainekokonaisuuden osana mediatekniikan opintopolkua. Silloin kykenisimme säilyttämään tulevaisuuden painoalan insinööriosaamisen Suomessa. Olemmehan paperiteollisuusmaa, ja erilaiset painetun älyn teknologiatkin ovat jo vauhdilla murtautumassa esiin”, mediatekniikan tutkintovastaava Toni Spännäri sanoo.

Lahjoitus on tärkeä signaali siitä, että ammattikorkeakoulun monipuolista koulutusta ja pienten erityisalojenkin perinnettä arvostetaan, ja sitä halutaan tukea. Metropolia kiittää lämpimästi Helsingin Graafista Klubia ja toivottaa sen hallituksen tervetulleeksi vierailulle Leppävaaran älykkäiden ratkaisujen kampukselle.

Metropolian varainhankinta on käynnissä. 31.12.2018 mennessä tehdyistä yksityisistä lahjoituksista valtio maksaa ammattikorkeakoululle vastinrahan. Jokaisen lahjoitetun euron arvo siten kaksinkertaistuu. Tutustu Metropolian Muutamme maailmaa -kampanjaan ja katso, ketkä ovat jo lahjoittaneet!

Lisätietoja:

Tuire Ranta-Meyer, yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja, tuire.ranta-meyer@metropolia.fi
Toni Spännäri, mediatekniikan tutkintovastaava, toni.spannari@metropolia.fi
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 
www.metropolia.fi
Helsingin Graafinen Klubi: Kuinka klubi syntyi. Klubin perustamisajatuksista 10-vuotisjuhlajulkaisussa 1935.

Tietoa lahjoittamisesta

Muutamme maailmaa -kampanjasivu


Muuta maailmaa kanssamme

Tule mukaan muutosta vauhdittavaan varainhankintakampanjaamme. Lahjoita euro, joka tukee yhteistä tulevaisuuttamme. Kiitos lahjoituksesta!

metropolia.fi/lahjoita


90.000 euron lahjoitus tekniikan alalle Rakennusmestarien Säätiöltä

17.01.2019

Vuonna 1952 perustettu Rakennusmestarien Säätiö sr on tehnyt Metropolialle merkittävän 90.000 euron lahjoituksen. Koska säätiön tarkoituksena on suomalaisen rakennusteknisen ja -taiteellisen ammattitaidon kehittäminen ja tukeminen, lahjoitus on kohdennett...

Lue lisää

T2H Rakennus Oy lahjoittanut Metropolian Muutamme maailmaa -varainhankintakampanjaan

16.01.2019

Pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla toimiva perustajaurakoitsija T2H Rakennus on lahjoittanut Metropolian tekniikan alalle 10.000 euroa. Yhtiö sekä hankkii tontit että suunnittelee, rakentaa ja markkinoi rakennuskohteet itse.
”Vastuullinen rakentaminen ja nykyaikainen...

Lue lisää

Uusia toimintakonsepteja hoitoalan opetus- ja asiakastyöhön

16.01.2019

Futudent ja Metropolia kehittävät uusia toimintakonsepteja Futudent-kuvantamisjärjestelmän avulla. Futudent syventää yhteistyötään Metropolian kanssa 16.1.2019 solmitulla yhteistyösopimuksella. Yhteistyön tavoitteena on kehittää ja tes...

Lue lisää

Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry:ltä 40.000 euron lahjoitus Metropolialle

16.01.2019

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto (SHHL) on maassamme toimivien alan yritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Liiton tehtävänä on edistää jäsenten toimintaedellytyksiä sekä lisätä alan tunnettavuutta, arvostusta ...

Lue lisää

14.01.2019

Reijo Rautauoman säätiö tukee lahjoituksellaan Metropolian liiketalouden koulutusta

Metropolia on saanut 10.000 euron lahjoituksen helsinkiläiseltä Reijo Rautauoman säätiöltä. Lahjoitus on kohdennettu liiketalouden koulutusalan kehittämiseen.
Vuonna 2008 perustettu säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksi...

Lue lisää

14.01.2019

Pöyry liittyi Metropolian lahjoittajiin

Kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö Pöyry Oyj tarjoaa asiakkaille lämpö- ja sähkövoiman tuotantoon, siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, biojalostukseen ja kemianteollisuuteen, kaivos- ja metalliteollisuuteen sekä infraan, vesihuoltoon ja ymp...

Lue lisää

11.01.2019

Vaisalalta 25 000 euron lahjoitus tekniikan koulutukseen

Metropolia on saanut varainhankintakampanjaansa lahjoituksen suomalaiselta ympäristönmittauksen, -monitoroinnin ja -havainnoinnin maailman markkinajohtaja Vaisala Oyj:lta. 25 000 euron tuki on osoitettu tekniikan koulutusalalle. Vaisalan toiminnalle on ominaista teknologiajohtajuus, aktiivinen ...

Lue lisää


1 - 7 / 1643

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

 

Uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Uutiskirjeet 2018

Uutiskirjeet 2017

Uutiskirjeet 2016

Uutiskirjeet 2015

Uutisarkisto

Yli vuotta vanhemmat uutiset löydät uutisarkistostamme