Helsingin Graafinen Klubi ry lahjoittanut Metropolialle

17.10.2018

Helsingin Graafisen Klubin hallitus vierailulla Metropoliassa. Vasemmalta Rauno Lehtimäki, Anne Salovaara ja oikealla Yrjö Franssila. Olli Lohikoski puuttuu kuvasta, keskellä Tuire Ranta-Meyer Metropoliasta.

Metropolia − ja sen edeltäjä EVTEK − on tuottanut vuosikymmenten ajan graafisen tekniikan insinöörejä teollisuuden ja mediayhtiöiden palvelukseen. Viestinnän ala on ollut pitkään murroksessa ja aivan ensimmäisten joukossa se on kohdannut digitalisaation haasteet, mahdollisuudet ja vaikutukset. Toimiala on ollut aktiivinen tunnistamaan keskeisiä muutosvoimia, osaamistarpeita ja vaihtoehtoisia skenaarioita, jotta se selviäisi osaamistarpeiden muutoksessa. Perinteisen painotekniikan työvoimatarpeen vähenemisestä huolimatta viestintä ja siihen liittyvä graafinen teollisuus ovat edelleen kansantaloudelliselta merkitykseltään suuria. Esimerkiksi digi-, pakkaus- ja etikettipainatuksen osuus on jopa selvässä kasvussa.

Pitkät, yli 90-vuoden perinteet omaava Helsingin Graafinen Klubi haluaa olla mukana tukemassa Metropoliaa sen perustehtävien hoitamisessa.

”Metropolia on ollut viime vuosiin asti graafisen teollisuuden alan insinöörikoulutuksen ainoa toimija. Muissa ammattikorkeakouluissa tai Aalto-yliopistossa sitä ei ole ollut enää pitkiin aikoihin. Lahjoituksella haluamme osaltamme kertoa, että insinöörikoulutuksen jatkuvuus on alan toimijoille tärkeää”, sanoo klubin puheenjohtaja Anne Salovaara.

”Nykyaikainen sanoma- ja aikakauslehtituotanto edellyttää graafisen huipputeknologian soveltamista. Siinä ja kaikessa muussa graafisen tekniikan kehittämistyössä tarvitaan suomalaista korkeakoulutason insinööriosaamista”, jatkaa klubin hallituksen jäsen Olli Lohikoski.

Ajatus Helsingin Graafillisen Klubin perustamisesta syntyi jo vuonna 1919 ensimmäisen maailman sodan jälkeen, vaikka varsinainen perustamiskokous pidettiinkin vasta 1925. Helsingissä oli monia suuria kirja- ja sanomalehtipainoja, kustannusyhtiöitä ja niiden litograafisia, kemigraafisia tai muita painotekniikan laitoksia. Toimihenkilöt ja omistajat kaipasivat keskinäistä vuorovaikutusta ja luottamuksellista ajatusten vaihtoa. Maailmansota oli pitänyt heidät koko muusta kulttuurimaailmasta erillään. Sen jälkeen oli kiire tehdä uusia investointeja alalle ja päästä ajan tasalle siitä, mitä sodan aikana oli tapahtunut graafisen teollisuuden "suurvalloissa" ja mitä teknologisia uudistuksia niissä oli syntynyt. 

”Olemme nyt 100 vuotta myöhemmin jälleen haasteiden edessä”, sanoo Metropolian yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Tuire Ranta-Meyer. ”Alan koulutus on vaakalaudalla valtion budjettileikkausten vuoksi. Tehostamissyistä insinöörikoulutusta on jouduttu uudistamaan, minkä vuoksi mediatekniikan ja graafisen tekniikan insinöörien koulutus omana suuntautumisenaan lopetettiin Metropoliassa. Mediatekniikan opiskelijat eivät enää mitenkään itsestään selvästi valitse graafisen painotekniikan opintoja. Siksi juuri nyt on oikea hetki lisätä niiden houkuttelevuutta ja kansainvälisyyttä”, Ranta-Meyer jatkaa.

”Kaikkein parasta olisi, jos pystyisimme tarjoamaan opiskelijoille valinnaisen graafisen tekniikan sivuainekokonaisuuden osana mediatekniikan opintopolkua. Silloin kykenisimme säilyttämään tulevaisuuden painoalan insinööriosaamisen Suomessa. Olemmehan paperiteollisuusmaa, ja erilaiset painetun älyn teknologiatkin ovat jo vauhdilla murtautumassa esiin”, mediatekniikan tutkintovastaava Toni Spännäri sanoo.

Lahjoitus on tärkeä signaali siitä, että ammattikorkeakoulun monipuolista koulutusta ja pienten erityisalojenkin perinnettä arvostetaan, ja sitä halutaan tukea. Metropolia kiittää lämpimästi Helsingin Graafista Klubia ja toivottaa sen hallituksen tervetulleeksi vierailulle Leppävaaran älykkäiden ratkaisujen kampukselle.

Metropolian varainhankinta on käynnissä. 31.12.2018 mennessä tehdyistä yksityisistä lahjoituksista valtio maksaa ammattikorkeakoululle vastinrahan. Jokaisen lahjoitetun euron arvo siten kaksinkertaistuu. Tutustu Metropolian Muutamme maailmaa -kampanjaan ja katso, ketkä ovat jo lahjoittaneet!

Lisätietoja:

Tuire Ranta-Meyer, yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja, tuire.ranta-meyer@metropolia.fi
Toni Spännäri, mediatekniikan tutkintovastaava, toni.spannari@metropolia.fi
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 
www.metropolia.fi
Helsingin Graafinen Klubi: Kuinka klubi syntyi. Klubin perustamisajatuksista 10-vuotisjuhlajulkaisussa 1935.

Tietoa lahjoittamisesta

Muutamme maailmaa -kampanjasivu


Muuta maailmaa kanssamme

Tule mukaan muutosta vauhdittavaan varainhankintakampanjaamme. Lahjoita euro, joka tukee yhteistä tulevaisuuttamme. Kiitos lahjoituksesta!

metropolia.fi/lahjoita


Riitta Konkola jatkaa varapuheenjohtajana Arenen hallituksessa, Matti Sarén uutena jäsenenä hallitukseen

15.11.2018

Rehtori Matti Sarén Kajaanin ammattikorkeakoulusta valittiin Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen hallituksen jäseneksi vuosille 2019-2020.
Sarénin tehtävä Arenen hallituksen jäsenenä astuu voimaan välittömästi.
Arenen hallituksessa jat...

Lue lisää

Vantaan Energia tehnyt lahjoituksen Metropolialle

15.11.2018

Vantaan Energia Oy lahjoittaa Metropolian varainhankintakampanjaan 25.000 euroa ja kohdentaa lahjoituksen tekniikan koulutusalalle. Tänä vuonna tehdyistä yksityisistä lahjoituksista valtio maksaa vastinrahan, joten Vantaan Energian lahjoituksesta on Metropolialle moninkertainen h...

Lue lisää

Hankkeet apuna nuorten ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisyssä

14.11.2018


Matti-, Motiivi- ja Auta miestä mäessä -hankkeet järjestivät 7.11.2018 yhteisseminaarin Minne miehen matka 2, joka on jatkoa vuosi sitten järjestetylle seminaarille. Seminaari, kuten itse hankkeetkin, pureutui tärkeään ja ajankohtaiseen aiheeseen: heiko...

Lue lisää

SIMHE-seminaarissa paneuduttiin maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaan

12.11.2018

Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen ja työllistyminen on Suomelle välttämätöntä. Heidän ohjautumistaan tarkoituksenmukaisille ura- ja koulutuspoluille tuetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman maahanmuuton vastu...

Lue lisää

12.11.2018

Tre Smeder -säätiöltä apuraha ruotsinkielistä oopperaa varten

Helsingissä sijaitseva ruotsinkielinen, vuonna 1993 Säästöpankkisäätiön pohjalle perustettu Stiftelsen Tre Smeder on myöntänyt Metropolian oopperaproduktion toteuttamiseen apurahan. Metropolian oopperakoulutus esittää keväällä 5.&minus...

Lue lisää

09.11.2018

Systeeminen ymmärrys tuo uusia näköaloja rehtorin työhön

Metropoliassa käynnistettiin syyskuussa 2018 uusi, perusopetuksen rehtoreille suunnattu Uudistuva johtajuus- systeeminen ymmärrys ja ratkaisukeskeinen ote -valmennus, jota rahoittaa Opetushallitus ja on osallistujille maksuton.
Systeeminen älykkyys on hyvän johtamisen perusedellytys
...

Lue lisää

07.11.2018

Helsingin Insinöörit HI ry ja Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry palkitsivat Riitta Konkolan

Helsingin Insinöörit HI ry ja Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry luovuttivat mitalin Metropolia Ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkolalle tiistaina 6.11.2018 Helsingin Oopperatalon lämpiössä.
Helsingin teknillisen oppilaitoksen muistomitali (1881...

Lue lisää


1 - 7 / 1605

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

 

Uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Uutiskirjeet 2018

Uutiskirjeet 2017

Uutiskirjeet 2016

Uutiskirjeet 2015