Media-alan tutkimussäätiö ja Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiö tukevat Metropolian graafisen tekniikan kehittämistä

17.10.2018

Metropolia on saanut kaksi merkittävää apurahaa, joiden päämääränä on säilyttää ja kehittää graafisen tekniikan koulutusta sekä lisätä sen vetovoimaa opiskelijoiden keskuudessa. Media-alan tutkimussäätiö (ent. Viestintäalan tutkimussäätiö) on halunnut rahoittaa ensi vaiheessa esiselvityksen tekemistä alan osaamis- ja työvoimatarpeista. Tarkoituksena on selvittää sekä haastattelujen, verkostoitumistilaisuuksien, työpajojen että sähköisen kyselyn avulla mediayhtiöiden ja painotalojen näkemyksiä tulevaisuuden työkentästä ja teknologioista. Samalla arvioidaan alan yrityksissä tarvittavia insinööriosaamisen erilaisia profiileja (supernopea on-demand -painatus, älypainatus, kestävä kehitys ja materiaalivirtojen hallinta) ja uusien rekrytointien määriä. Esiselvitys luo tarvittavaa tietopohjaa graafisen tekniikan koulutuksen kehittämiselle esimerkiksi nuoria opiskelijoita houkuttelevan sivuainekokonaisuuden rakentamiseksi Metropoliaan.

Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiö on myöntänyt apurahan graafisen tekniikan houkuttelevuuden parantamiseen kansainvälistymisohjelman avulla. Päämääränä on suunnitella Stuttgartissa sijaitsevan Hochschule für Medien -yhteistyökorkeakoulun kanssa yhteisiä opintomoduuleja tai kansainvälistä sivuaineopintokokonaisuutta. Tarkoituksena on järjestää graafisen tekniikan syventymisopintoja valinneille joka toinen vuosi opintomatka HfM:ään sekä alan viimeistä teknologiaa edustavaan yritykseen Heidelberg Druckereihin. Saksa on monien insinööriopiskelijoiden suosiossa ja helpoin portti kansainvälistymiseen. Samalla pystytään konkretisoimaan opiskelijoille alan nopeaa kehitystä ja kiehtovia uusi teknisiä innovaatioita.

Metropolia on ainoa toimija korkeakoulujen ja yliopistojen joukossa, jossa näihin vuosiin asti on voinut syventyä graafiseen tekniikkaan osana mediatekniikan tutkintoa. Alalla on noussut huoli osaamisen säilymisestä Suomessa. Siksi myös yllämainitut säätiöt ovat halunneet tukea Metropolian insinöörikoulutusta ja sen korkean tason säilymistä.

Lisätietoja

Tuire Ranta-Meyer
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
p. 050 526 2002

Toni Spännäri
Metropolia Ammattikorkeakoulu
mediatekniikan tutkintovastaava
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
p. 040 577 2816

Lue myös

Helsingin Graafinen Klubi ry lahjoittanut Metropolialle
Muutamme maailmaa -kampanjasivu
Lisätietoja lahjoittamisesta


Muuta maailmaa kanssamme

Tule mukaan muutosta vauhdittavaan varainhankintakampanjaamme. Lahjoita euro, joka tukee yhteistä tulevaisuuttamme. Kiitos lahjoituksesta!

metropolia.fi/lahjoita


Riitta Konkola jatkaa varapuheenjohtajana Arenen hallituksessa, Matti Sarén uutena jäsenenä hallitukseen

15.11.2018

Rehtori Matti Sarén Kajaanin ammattikorkeakoulusta valittiin Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen hallituksen jäseneksi vuosille 2019-2020.
Sarénin tehtävä Arenen hallituksen jäsenenä astuu voimaan välittömästi.
Arenen hallituksessa jat...

Lue lisää

Vantaan Energia tehnyt lahjoituksen Metropolialle

15.11.2018

Vantaan Energia Oy lahjoittaa Metropolian varainhankintakampanjaan 25.000 euroa ja kohdentaa lahjoituksen tekniikan koulutusalalle. Tänä vuonna tehdyistä yksityisistä lahjoituksista valtio maksaa vastinrahan, joten Vantaan Energian lahjoituksesta on Metropolialle moninkertainen h...

Lue lisää

Hankkeet apuna nuorten ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisyssä

14.11.2018


Matti-, Motiivi- ja Auta miestä mäessä -hankkeet järjestivät 7.11.2018 yhteisseminaarin Minne miehen matka 2, joka on jatkoa vuosi sitten järjestetylle seminaarille. Seminaari, kuten itse hankkeetkin, pureutui tärkeään ja ajankohtaiseen aiheeseen: heiko...

Lue lisää

SIMHE-seminaarissa paneuduttiin maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaan

12.11.2018

Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen ja työllistyminen on Suomelle välttämätöntä. Heidän ohjautumistaan tarkoituksenmukaisille ura- ja koulutuspoluille tuetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman maahanmuuton vastu...

Lue lisää

12.11.2018

Tre Smeder -säätiöltä apuraha ruotsinkielistä oopperaa varten

Helsingissä sijaitseva ruotsinkielinen, vuonna 1993 Säästöpankkisäätiön pohjalle perustettu Stiftelsen Tre Smeder on myöntänyt Metropolian oopperaproduktion toteuttamiseen apurahan. Metropolian oopperakoulutus esittää keväällä 5.&minus...

Lue lisää

09.11.2018

Systeeminen ymmärrys tuo uusia näköaloja rehtorin työhön

Metropoliassa käynnistettiin syyskuussa 2018 uusi, perusopetuksen rehtoreille suunnattu Uudistuva johtajuus- systeeminen ymmärrys ja ratkaisukeskeinen ote -valmennus, jota rahoittaa Opetushallitus ja on osallistujille maksuton.
Systeeminen älykkyys on hyvän johtamisen perusedellytys
...

Lue lisää

07.11.2018

Helsingin Insinöörit HI ry ja Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry palkitsivat Riitta Konkolan

Helsingin Insinöörit HI ry ja Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry luovuttivat mitalin Metropolia Ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkolalle tiistaina 6.11.2018 Helsingin Oopperatalon lämpiössä.
Helsingin teknillisen oppilaitoksen muistomitali (1881...

Lue lisää


1 - 7 / 1605

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

 

Uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Uutiskirjeet 2018

Uutiskirjeet 2017

Uutiskirjeet 2016

Uutiskirjeet 2015