Media-alan tutkimussäätiö ja Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiö tukevat Metropolian graafisen tekniikan kehittämistä

17.10.2018

Metropolia on saanut kaksi merkittävää apurahaa, joiden päämääränä on säilyttää ja kehittää graafisen tekniikan koulutusta sekä lisätä sen vetovoimaa opiskelijoiden keskuudessa. Media-alan tutkimussäätiö (ent. Viestintäalan tutkimussäätiö) on halunnut rahoittaa ensi vaiheessa esiselvityksen tekemistä alan osaamis- ja työvoimatarpeista. Tarkoituksena on selvittää sekä haastattelujen, verkostoitumistilaisuuksien, työpajojen että sähköisen kyselyn avulla mediayhtiöiden ja painotalojen näkemyksiä tulevaisuuden työkentästä ja teknologioista. Samalla arvioidaan alan yrityksissä tarvittavia insinööriosaamisen erilaisia profiileja (supernopea on-demand -painatus, älypainatus, kestävä kehitys ja materiaalivirtojen hallinta) ja uusien rekrytointien määriä. Esiselvitys luo tarvittavaa tietopohjaa graafisen tekniikan koulutuksen kehittämiselle esimerkiksi nuoria opiskelijoita houkuttelevan sivuainekokonaisuuden rakentamiseksi Metropoliaan.

Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiö on myöntänyt apurahan graafisen tekniikan houkuttelevuuden parantamiseen kansainvälistymisohjelman avulla. Päämääränä on suunnitella Stuttgartissa sijaitsevan Hochschule für Medien -yhteistyökorkeakoulun kanssa yhteisiä opintomoduuleja tai kansainvälistä sivuaineopintokokonaisuutta. Tarkoituksena on järjestää graafisen tekniikan syventymisopintoja valinneille joka toinen vuosi opintomatka HfM:ään sekä alan viimeistä teknologiaa edustavaan yritykseen Heidelberg Druckereihin. Saksa on monien insinööriopiskelijoiden suosiossa ja helpoin portti kansainvälistymiseen. Samalla pystytään konkretisoimaan opiskelijoille alan nopeaa kehitystä ja kiehtovia uusi teknisiä innovaatioita.

Metropolia on ainoa toimija korkeakoulujen ja yliopistojen joukossa, jossa näihin vuosiin asti on voinut syventyä graafiseen tekniikkaan osana mediatekniikan tutkintoa. Alalla on noussut huoli osaamisen säilymisestä Suomessa. Siksi myös yllämainitut säätiöt ovat halunneet tukea Metropolian insinöörikoulutusta ja sen korkean tason säilymistä.

Lisätietoja

Tuire Ranta-Meyer
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
p. 050 526 2002

Toni Spännäri
Metropolia Ammattikorkeakoulu
mediatekniikan tutkintovastaava
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
p. 040 577 2816

Lue myös

Helsingin Graafinen Klubi ry lahjoittanut Metropolialle
Muutamme maailmaa -kampanjasivu
Lisätietoja lahjoittamisesta


Muuta maailmaa kanssamme

Tule mukaan muutosta vauhdittavaan varainhankintakampanjaamme. Lahjoita euro, joka tukee yhteistä tulevaisuuttamme. Kiitos lahjoituksesta!

metropolia.fi/lahjoita


90.000 euron lahjoitus tekniikan alalle Rakennusmestarien Säätiöltä

17.01.2019

Vuonna 1952 perustettu Rakennusmestarien Säätiö sr on tehnyt Metropolialle merkittävän 90.000 euron lahjoituksen. Koska säätiön tarkoituksena on suomalaisen rakennusteknisen ja -taiteellisen ammattitaidon kehittäminen ja tukeminen, lahjoitus on kohdennett...

Lue lisää

T2H Rakennus Oy lahjoittanut Metropolian Muutamme maailmaa -varainhankintakampanjaan

16.01.2019

Pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla toimiva perustajaurakoitsija T2H Rakennus on lahjoittanut Metropolian tekniikan alalle 10.000 euroa. Yhtiö sekä hankkii tontit että suunnittelee, rakentaa ja markkinoi rakennuskohteet itse.
”Vastuullinen rakentaminen ja nykyaikainen...

Lue lisää

Uusia toimintakonsepteja hoitoalan opetus- ja asiakastyöhön

16.01.2019

Futudent ja Metropolia kehittävät uusia toimintakonsepteja Futudent-kuvantamisjärjestelmän avulla. Futudent syventää yhteistyötään Metropolian kanssa 16.1.2019 solmitulla yhteistyösopimuksella. Yhteistyön tavoitteena on kehittää ja tes...

Lue lisää

Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry:ltä 40.000 euron lahjoitus Metropolialle

16.01.2019

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto (SHHL) on maassamme toimivien alan yritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Liiton tehtävänä on edistää jäsenten toimintaedellytyksiä sekä lisätä alan tunnettavuutta, arvostusta ...

Lue lisää

14.01.2019

Reijo Rautauoman säätiö tukee lahjoituksellaan Metropolian liiketalouden koulutusta

Metropolia on saanut 10.000 euron lahjoituksen helsinkiläiseltä Reijo Rautauoman säätiöltä. Lahjoitus on kohdennettu liiketalouden koulutusalan kehittämiseen.
Vuonna 2008 perustettu säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksi...

Lue lisää

14.01.2019

Pöyry liittyi Metropolian lahjoittajiin

Kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö Pöyry Oyj tarjoaa asiakkaille lämpö- ja sähkövoiman tuotantoon, siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, biojalostukseen ja kemianteollisuuteen, kaivos- ja metalliteollisuuteen sekä infraan, vesihuoltoon ja ymp...

Lue lisää

11.01.2019

Vaisalalta 25 000 euron lahjoitus tekniikan koulutukseen

Metropolia on saanut varainhankintakampanjaansa lahjoituksen suomalaiselta ympäristönmittauksen, -monitoroinnin ja -havainnoinnin maailman markkinajohtaja Vaisala Oyj:lta. 25 000 euron tuki on osoitettu tekniikan koulutusalalle. Vaisalan toiminnalle on ominaista teknologiajohtajuus, aktiivinen ...

Lue lisää


1 - 7 / 1643

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

 

Uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Uutiskirjeet 2018

Uutiskirjeet 2017

Uutiskirjeet 2016

Uutiskirjeet 2015

Uutisarkisto

Yli vuotta vanhemmat uutiset löydät uutisarkistostamme