Digitaaliset toimitusketjut -seminaarissa keskusteltiin uusien teknologioiden mullistavasta vaikutuksesta

29.10.2018

Kuvassa (vasemmalta oikealle): Jarmo Toivanen, Kaija Haapasalo, Kirsi Lehto ja Hanna van der Steen.

Paikalla ollut yleisö oli hyvin aktiivinen.

Senior Consultant Janne Costiander Canter Oy:stä.

Teknologiajohtaja (CTO) Timo Koskinen IBM:ltä.

Business Development Manager Kirsi Lehto (Bonnier Books, kustannusosakeyhtiöt Tammi ja WSOY).

Metropoliassa International Business and Logistics -koulutusohjelmassa kolmatta vuottaan opiskelevat Helmi Hannila ja Kalle Virtanen.

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys (LOGY ry) järjesti Myyrmäen kampuksella SCM Foorumissa lokakuun 5. päivä yhdessä Metropolian kanssa Digitaaliset toimitusketjut- seminaarin. Aihe kiinnosti LOGY:n yritysjäsenten lisäksi myös alan opiskelijoita Metropolian eri koulutusohjelmista. Paikalle saapui lähes 70 henkeä ja streamin kautta seminaaria seurasi toista kymmentä katsojaa.

”Oli hienoa seurata miten seminaarin aihealue yhdisti sekä nuoria opiskelijoita että meitä vähän vanhempia kuulijoita ja sai varmasti kaikki pohtimaan mitä kaupallisia mahdollisuuksia tekoäly, lohkoketjuteknologia ja robotiikka tulevatkaan tarjoamaan, jos osaamme hyödyntää niitä, sekä miten pysymme mukana kehityksessä”, iloitsee seminaarin avannut International Business and Logistics -koulutusohjelman tutkintovastaava Kaija Haapasalo, joka toimii myös Metropoliassa LOGY:n asiakkuusvastaavana.

Seminaarin ensimmäinen vieraileva puhuja oli Senior Consultant Janne Costiander Canter Oy:stä. Hänen aiheenaan oli kaupallisen tuotetiedon hallinnan, välityksen ja jakelun tehostamisen haasteet sekä ratkaisut toimitusketjun eri vaiheissa toimiville organisaatioille.

Costianderin jälkeen teknologiajohtaja (CTO) Timo Koskinen IBM:ltä esitteli kuinka lohkoketjuteknologia tuo toimitusketjuun täysin uudenlaisia ratkaisuja ja mahdollisuuksia. Puheessaan Koskinen kävi läpi konkreettisia esimerkkejä siitä, miten lohkoketjuilla ja sen sallimalla läpinäkyvyydellä yritykset voivat saada kuljetuksiin ja tuotantoon lisää kustannustehokkuutta.

Seminaarin kolmannen esityksen piti Business Development Manager Kirsi Lehto (Bonnier Books, kustannusosakeyhtiöt Tammi ja WSOY), jolta yleisö kuuli kuinka e-kirjojen ja äänikirjojen myynti on kääntänyt koko kustannusalan viimein nousuun. Lehto kertoi myös digitaalisen toimitusketjun rakentamisen haasteista ja niiden voittamisesta. 

Digitaaliset toimitusketjut -seminaarin päätti paneelikeskustelu, johon osallistui puhujien lisäksi myös Metropolian tuotantotalouden koulutusohjelman lehtori Jarmo Toivanen. Keskustelun aiheiksi nousivat muun muassa pk-yritysten investointihaasteet b2b-rajapinnassa, tietojärjestelmähankkeet, tuotetietohallinnan sekä tiedon siirron ongelmat, lohkoketjuteknologian aikaansaamat toimintalogiikan muutokset liiketoiminnan ekosysteemiin, sekä digituotteiden rajaus ja valikointi.

Toivasen mukaan alan isot muutokset tulevat lähinnä automaation, robotiikan ja tekoälyn muodossa. Koskinen puolestaan peräänkuulutti luottamuksen ratkaisevaa roolia toimitusketjun kehittämisessä, johon lohkoketjumalli on ratkaisu. Paneelissa pohdittiin myös esimerkein, kuinka uudet innovaatiot voisivat auttaa luonnon suojelussa.

Logistiikka on alan opiskelijoille osa arkea

Digitaaliset toimitusketjut ovat osa päivittäistä arkea Helmi Hannilalle, joka osallistui luokkatoverinsa Kalle Virtasen kanssa seminaariin. Molemmat opiskelevat Metropoliassa International Business and Logistics -koulutusohjelmassa kolmatta vuottaan.

”Mun arjessa ne (digitaaliset toimitusketjut) näkyy aika paljon, koska olen nettikaupan ystävä ja onkin kiva nähdä, miten ne käytännössä toimii. Ja työpaikan suhteen olen asiakaspalvelussa töissä ja siellä joudun välillä hoitamaan tavaratilauksia, niin siinä oppii käytännössä sitä logistiikan puolta mitä koulussa opetetaan”, Hannila kertoo.

”Koulussahan me olemme näiden asioiden parissa päivittäin. Itse työskentelen DB Schenkerin terminaalissa, jossa se on sellaista perinteistä logistiikkaa. Mutta toki digitaalinen aspekti kuuluu siihen, että miten homma toimii. Kyllä ihan päivittäin (asia) tulee vastaan”, Virtanen puolestaan taustoittaa.

”Tämä antoi uusia näkökulmia näihin logistiikka-asioihin, varsinkin tämä IBM:n blockchain ja miten paljon on tulossa uusia asioita”, Hannila toteaa seminaarin annista.

Hannila ja Virtanen olivat yhtä mieltä Koskisen esityksessä esiin tulleen asian kanssa, että nykyään –ja etenkin tulevaisuudessa- uusilta tekijöiltä odotetaan paljon innovatiivista ja luovaa ajattelua työssään, johon Metropolia heidän mielestään positiivisesti kannustaa ja rohkaisee.

Koulutusta ja yhteistyötä syytä tehostaa

Digitaaliset toimitusketjut -seminaari oli osa jo vuosia jatkunutta Metropolian ja LOGY ry:n yhteistyötä. Eri koulutusohjelmien opiskelijat ovat vuosien aikana olleet mukana useissa LOGY:n projekteissa ja osallistuneet LOGY Conference tapahtumaan. LOGY palkitsee vuosittain myös parhaita ostoihin ja logistiikkaan liittyviä AMK-opinnäytetöitä sekä gradu- ja diplomitöitä. Mutta kuinka yhteistyötä voisi vielä entisestään kehittää?

”LOGY on Suomessa alan nk. kattojärjestö, johon kuuluu jäseniä monista eri yrityksistä. Työntekijöiden koulutustasossa ja osaamistarpeissa on varmasti eroja ja kehittämistarpeita. Metropolia ja LOGY voisivat tehdä enemmän yhteistyötä alan koulutustason nostamiseksi ja yhdistää tällä saralla osaamista ja resursseja. Uskoisin, että etenkin hankintatoimen koulutuksessa olisi saumaa yhteistyölle. Yhteiset tilaisuudet ja siten isompi osallistujamäärä ja tilat, kuten tämä seminaari, hyödyttävät sekä Metropolian opiskelijoita että henkilökuntaa ja LOGY:n varsinaisia jäseniä”, pohtii LOGY:n palkintovaliokunnassa mukana oleva Kaija Haapasalo. Hänen mukaansa työelämäyhteistyö on keskeisessä asemassa, jotta tulevaisuudessa on riittävästi logistiikan ja toimitusketjun hallinnan ammattilaisia.

”Koulutukseen kannattaa panostaa ja mahdollistaa nuorille pääsy mukaan mielenkiintoisiin kehitysprojekteihin jo opiskeluaikana yhteistyössä yritysten kanssa”, Haapasalo täsmentää.

LOGY:n palvelupäällikkö Hanna van der Steen on asiasta samaa mieltä. ”Lisäksi on oleellista, että opinnoissa vähintäänkin kerrotaan alan uusimmasta teknologisesta kehityksestä, kuten vaikka lohkoketjuista, alustataloudesta, automaatiosta, analytiikan ja keinoälyn yrityksille tarjoamista ratkaisuista sekä kaikesta muustakin uudesta kehityksestä, jota emme välttämättä juuri nyt vielä osaa kuvitellakaan”, van der Steen sanoo. LOGY:ssa hänen vastuualueinaan ovat yritysjäsenpalvelut ja niiden kehittäminen, sekä yritysjäsenpalvelujen alla erityisesti foorumitoiminta.

”Nykytiedon valossa tuleville toimitusketjun hallinnan ammattilaisille tulisi opettaa myös suurten kokonaisuuksien hallintaa, ketterää ajattelu- ja toimintatapaa, rohkeutta epäonnistua ja yrittää uudelleen, aloitteellisuutta ja hyviä datan analysointitaitoja sekä yleistä IT-osaamista”, van der Steen lisää.

Kaikki olivat hyvin tyytyväisiä seminaarin lopputulokseen. ”Minusta (seminaari) onnistui paremmin kuin odotin. Oli hienoa saada mukaan Metropoliasta kollegoita ja opiskelijoita myös Tuotantotaloudesta ja liiketalouden muista ohjelmista kuin mitä itse vedän, sekä uuden kampuksen myötä myös opiskelijoita muun muassa ajoneuvo- ja konetekniikasta. Tätä toivoin ja se toteutui. Seminaarin aiheet olivat hyvin ajankohtaisia. Alustukset ja paneeli olivat hyviä ja mielenkiintoisia seurata. Erityiskiitokset LOGY:n Hanna van der Steenille ja seminaarin sisällöstä vastanneelle Kirsi Lehdolle erinomaisesta yhteistyötä”, Haapasalo iloitsee.

Lisätietoa

Kaija Haapasalo

Lehtori, Kansainvälinen liiketoiminta

Kaija.Haapasalo@metropolia.fi

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry

International Business and Logistics -koulutusohjelma


Muuta maailmaa kanssamme

Tule mukaan muutosta vauhdittavaan varainhankintakampanjaamme. Lahjoita euro, joka tukee yhteistä tulevaisuuttamme. Kiitos lahjoituksesta!

metropolia.fi/lahjoita


LOGY ry palkitsi Metropolian alumnin parhaasta AMK-opinnäytetyöstä

17.01.2019

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n vuoden 2018 opinnäytetyöpalkinnot myönnettiin 22.11. Helsingin Messukeskuksessa. Vuoden parhaista AMK-opinnäytetöistä palkinnot saivat Olli Heikkilä (Metropolia AMK) ja Anton Saukkonen (JAMK), Pro Gradu -tutkielmasta Ee...

Lue lisää

90.000 euron lahjoitus tekniikan alalle Rakennusmestarien Säätiöltä

17.01.2019

Vuonna 1952 perustettu Rakennusmestarien Säätiö sr on tehnyt Metropolialle merkittävän 90.000 euron lahjoituksen. Koska säätiön tarkoituksena on suomalaisen rakennusteknisen ja -taiteellisen ammattitaidon kehittäminen ja tukeminen, lahjoitus on kohdennett...

Lue lisää

T2H Rakennus Oy lahjoittanut Metropolian Muutamme maailmaa -varainhankintakampanjaan

16.01.2019

Pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla toimiva perustajaurakoitsija T2H Rakennus on lahjoittanut Metropolian tekniikan alalle 10.000 euroa. Yhtiö sekä hankkii tontit että suunnittelee, rakentaa ja markkinoi rakennuskohteet itse.
”Vastuullinen rakentaminen ja nykyaikainen...

Lue lisää

Uusia toimintakonsepteja hoitoalan opetus- ja asiakastyöhön

16.01.2019

Futudent ja Metropolia kehittävät uusia toimintakonsepteja Futudent-kuvantamisjärjestelmän avulla. Futudent syventää yhteistyötään Metropolian kanssa 16.1.2019 solmitulla yhteistyösopimuksella. Yhteistyön tavoitteena on kehittää ja tes...

Lue lisää

16.01.2019

Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry:ltä 40.000 euron lahjoitus Metropolialle

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto (SHHL) on maassamme toimivien alan yritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Liiton tehtävänä on edistää jäsenten toimintaedellytyksiä sekä lisätä alan tunnettavuutta, arvostusta ja ve...

Lue lisää

14.01.2019

Reijo Rautauoman säätiö tukee lahjoituksellaan Metropolian liiketalouden koulutusta

Metropolia on saanut 10.000 euron lahjoituksen helsinkiläiseltä Reijo Rautauoman säätiöltä. Lahjoitus on kohdennettu liiketalouden koulutusalan kehittämiseen.
Vuonna 2008 perustettu säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksi...

Lue lisää

14.01.2019

Pöyry liittyi Metropolian lahjoittajiin

Kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö Pöyry Oyj tarjoaa asiakkaille lämpö- ja sähkövoiman tuotantoon, siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, biojalostukseen ja kemianteollisuuteen, kaivos- ja metalliteollisuuteen sekä infraan, vesihuoltoon ja ymp...

Lue lisää


1 - 7 / 1644

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

 

Uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Uutiskirjeet 2018

Uutiskirjeet 2017

Uutiskirjeet 2016

Uutiskirjeet 2015

Uutisarkisto

Yli vuotta vanhemmat uutiset löydät uutisarkistostamme