SIMHE-seminaarissa paneuduttiin maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaan

12.11.2018

Metropolian SIMHE-palveluiden tiimi (vasemmalta oikealle): Projektisuunnittelijat Marianne Autero, Outi Lemettinen ja Elisa Manninen sekä projektijohtaja Heidi Stenberg.

Edessä vasemmalla Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta konkola ja opetusneuvos, maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnan ohjausryhmän puheenjohtaja Kaisu Piiroinen.

Osaamisella ei ole rajoja -artikkelikokoelma.

Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen ja työllistyminen on Suomelle välttämätöntä. Heidän ohjautumistaan tarkoituksenmukaisille ura- ja koulutuspoluille tuetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnan avulla. Toimintaa toteuttavassa SIMHE-verkostossa (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) toimii vuonna 2018 kuusi korkeakoulua, jotka tarjoavat korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille ohjausta ja neuvontaa sekä osaamisen tunnistamisen palveluja. Toimintaa on kehitetty kolmen vuoden ajan.

Marraskuun 6. päivä, Metropolian Arabian kampuksella järjestetyssä SIMHE –seminaarissa otettiin katseet menneeseen ja tulevaan, sekä julkistettiin kattava artikkelikokoelma maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnan lyhyestä historiasta. Artikkelikokoelma Osaamisella ei ole rajoja – Vastuukorkeakoulutoiminta maahanmuuttajien integraation tukena Suomessa (toim. Heidi Stenberg, Marianne Autero ja Elina Ala-Nikkola) luo kuvaa niin ohjauksesta, osaamisen tunnistamisesta kuin erilaisten yhteistyökokeilujen ja -verkostojen merkityksestä maahanmuuttajatyössä.

Miten maahanmuuton vastuukorkeakoulu-toiminnassa on Metropoliassa onnistuttu?

”SIMHE-toimintamalli sopii Metropoliaan erittäin hyvin. Haluamme tuoda ratkaisuja yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja haasteisiin ja haluamme myös kokeilla erilaisia toimintamalleja sekä testata niiden toimivuutta. SIMHE-mallia on näillä periaatteilla lähdetty rakentamaan. Toinen näkökulma on se, että meidän strategiassa on hyvin opiskelijalähtöinen oppiminen keskiössä. SIMHE-mallissa tämä konkretisoituu niin, että olemme halunneet luoda sellaisia osaamisen näyttötapoja, joilla SIMHE-asiakkaat voivat tuoda esille osaamistaan, jota heille on kertynyt ennen Suomeen tuloaan. Erittäin iloinen olen siitä, että asiakkaat ovat löytäneet meidän palveluiden piiriin ja varsin moni on ollut tyytyväinen, ja varmasti myös hyötynyt tästä palvelusta. Mielestäni SIMHE on erittäin toimiva ja hyvä konsepti”, Metropolia Ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola arvioi.

Marraskuussa 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö perusti ohjausryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella turvapaikanhakijatilanteesta ja kasvavasta maahanmuutosta aiheutuvat ministeriön ja hallinnonalan maahanmuuttoon liittyvät tavoitteet. Yksi varhaisimmista ohjausryhmän toimenpide-ehdotuksista oli maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminta.

”Metropolian toimet ja toimiminen SIMHE-vastuukorkeakouluna on ylittänyt alkuperäiset odotukset osittain siksi, koska SIMHE-projekti on kasvanut alkuperäistä hanketta suuremmaksi. Matkan varrella meille on tullut koko ajan uusia kysymyksiä ja haasteita. Osa sellaisia, jotka ovat olleet esillä jo pitkään ennen projektiamme, kuten esimerkiksi vaativampien suomenkielen kurssien tarjonta. SIMHE-projekti on kannustanut kysymään, mitä meidän ja koko suomalaisen korkeakoulukentän pitäisi tehdä paremmin ja mihin suuntaan tässä projektissa pitäisi mennä? Voin varmasti puhua koko ministeriön puolesta, että Metropolia on tehnyt äärimmäisen hyvää työtä. Metropoliassa on tehty – ei pelkästään näitä ohjaus- ja neuvontapalveluita mitkä ovat ikään kuin sitä SIMHE-pihviä – vaan myös osaamisen tunnustamisen hankkeita, jotka ovat nimenomaan tietyillä tekniikan aloilla äärimmäisen konkreettisia ja työllistymistä edistäviä. On hyvin arvokasta, että Metropoliasta ja muista vastuukorkeakouluista on tullut sellaisia keskustelukumppaneita, joista on kysytty asiantuntemusta maahanmuuttajien korkeakoulutukseen liittyviin kysymyksiin”, pohtii opetusneuvos, maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnan ohjausryhmän puheenjohtaja Kaisu Piiroinen.

SIMHE-toiminta kehittyy verkostoissa ja hankkeissa

SIMHE-palveluiden ensimmäisenä vuonna 2016 Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto rakensivat tahoillaan alueelliset SIMHE-yhteistyöverkostot. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla SIMHE-Metropolian yhteistyöverkosto koostui Opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi viranomaistahoista, kuten Opetushallitus, Valvira, Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan TE-toimisto ja MIGRI. Lisäksi verkostossa oli mukana Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen asiantuntijoita, erilaisia järjestöjä, maahanmuuttoilmiöön liittyviä hankkeita ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kotouttamisen asiantuntijaverkostoja. Toiminnan alussa myös vastaanottokeskukset olivat verkostossa aktiivisia toimijoita.

Vuodesta 2017 yritys- ja kaupunkiyhteistyö ja työllistymisen tukeminen ovat kasvaneet SIMHE-Metropoliassa yhtäältä erilaisten rekrytointi & matching-tilaisuuksien kautta, ja toisaalta mahdollistamalla SIMHE-ryhmäohjauksia eri kotoutumiskoulutusta tarjoavien yritysten ja oppilaitosten työn tueksi.

Osaamisen tunnistamisen toteuttaminen ja kehittäminen on osoittautunut erityisesti erinomaiseksi tavaksi luoda yhteistyökanavia eri palveluntarjoajien, kuten TE-palveluiden kanssa. Erityisesti Metropolia Ammattikorkeakoulun monialainen asiantuntijuus on tukenut eri palvelumuotojen suunnittelua ja tukenut osaltaan maahanmuuttajien integroitumista Suomeen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Valmentavasta valmiiksi -kehittämishanke käynnistyi syksyllä 2017 ja päättyy vuoden 2019 lopussa. Hankkeen keskeisinä tavoitteina ovat valmentavan koulutuksen kansallisten valintaperusteiden ja koulutussisältöjen suositusten laatiminen. (Metropolia Ammattikorkeakoulu 2017, viitattu 28.8.2018). Hankkeen tuloksena maahanmuuttajille suunnattujen valmentavien koulutusten saatavuus, opintojen joustavuus ja valinnaisuus sekä koulutuksen vaikuttavuus lisääntyvät. Uuden valmentavan koulutuksen ansiosta yhä useammalla maahanmuuttajalla tulee olemaan tulevaisuudessa paremmat valmiudet edetä korkeakouluopintoihin.

Syksyllä 2018 käynnistyvässä Opetushallituksen rahoittamassa Osaaminen käyttöön Suomessa -hankkeessa pyritään tekemään entistäkin näkyvämmäksi pääkaupunkiseudun korkeasti koulutettujen kotouttamisen ekosysteemi ja rakentamaan uudenlaisia työllistymisen ja pätevöitymisen kumppanuuskoulutusmalleja kaupunkien kanssa. Hanketta toteuttavat yhdessä Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit, Uudenmaan TE-palvelut, Helsingin yliopisto sekä 3AMK-konsortio (=Metropolia-, Haaga-Helia- ja Laurea-ammattikorkeakoulu).

"Osaaminen käyttöön Suomessa ja vasta käynnistyvä ESR-rahoitteinen SIMHE-polku ovat juuri sellaisia hankkeita, joilla me saamme kansainväliset osaajat paremmin integroitumaan työmarkkinoille, pystymme lyhyillä täydentävillä koulutuksilla vastaamaan työnantajien tarpeeseen ja työnantajat pystyvät hyödyntämään rekrytoinnissaan jo näitä meidän osaamisen tunnistamisen ja rekrytoinnin matching-toimintamalleja. Olemme tehneet merkityksellisiä asioita monessa mielessä jo nyt maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnassa”, SIMHE-Metropolian projektijohtaja Heidi Stenberg iloitsee.

Katso aiheeseen liittyvät videohaastattelut alla.

Heidi Stenberg, SIMHE-Metropolian projektijohtaja 

Kaisu Piiroinen, Opetusneuvos ja maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnan ohjausryhmän puheenjohtaja 

Riitta Konkola, Metropolian toimitusjohtaja-rehtori

Lue lisää

SIMHE-Metropolia
Osaamisella ei ole rajoja – Vastuukorkeakoulutoiminta maahanmuuttajien integraation tukena Suomessa

Heidi Stenberg, projektijohtaja SIMHE-Metropolia
heidi.stenberg@metropolia.fi
p. 0405353388


Muuta maailmaa kanssamme

Tule mukaan muutosta vauhdittavaan varainhankintakampanjaamme. Lahjoita euro, joka tukee yhteistä tulevaisuuttamme. Kiitos lahjoituksesta!

metropolia.fi/lahjoita


Sytyke ry valitsi Jesse Ukkosen opinnäytetyön vaikuttavimmaksi

14.12.2018

Tietojärjestelmätyön ammattilaisten Sytyke ry järjesti Vaikuttavin opinnäytetyö 2017-18 -kilpailun. Kilpailun voitti Metropolian viestinnän tutkinto-ohjelmasta valmistunut Jesse Ukkonen.
Voitokas opinnäytetyö Häiriötön tekno...

Lue lisää

Museoyhteistyöllä äänimaisemia, sovelluksia ja uusia näyttelyideoita

13.12.2018

EU:n Luova Eurooppa-ohjelman The People’s Smart Sculpture -hankkeen (2014 - 2018) päättyessä sen aikana kerätyt parhaat käytännöt on koottu yhdeksi julkaisuksi.  Hankkeenvtavoitteena oli tukea osallistavaa, yhteisöllistä, monialaista urbaania k...

Lue lisää

Talonrakennusteollisuus tukee lahjoituksella tuotantojohdon koulutusta

11.12.2018

Järjestäytyneitä rakennusliikkeitä Uudellamaalla edustava Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry on tehnyt 40.000 euron lahjoituksen Metropolia Ammattikorkeakoululle. Joulukuun 4. päivä lahjoitetulla summalla on tarkoitus edistää rakennusalan ammattikork...

Lue lisää

Etäkuntoutuksen erikoistumiskoulutuksessa innostava alku

11.12.2018

Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutus kokosi yhteen kokeneita ja vasta aiheeseen perehtyviä ammattilaisia. Vuoden kestävä koulutus alkoi innostuneesti ja opimme heti ensimmäisessä tapaamisessa, että koulutuksessa on laaja kirjo osaamista kuntoutuk...

Lue lisää

07.12.2018

Koulutettujen maahanmuuttajien urapolku helpottuu

Metropolia Ammattikorkeakoulu tarjoaa maahanmuuttajasairaanhoitajille kaksi opintoväylää, jotka ovat Osaaminen käyttöön Suomessa -hanke (EU-/ETA-alueelta tulevat maahanmuuttajat) ja SOTE-silta -hanke (EU-/ETA-alueen ulkopuolelta tulevat maahanmuuttajat). Väyliä keh...

Lue lisää

07.12.2018

Syksyn ProjektiBoosteri synnytti uusia 3AMK-hankehakemuksia

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteisestä ProjektiBoosterista syntyi syksyn aikana ainakin kolme uutta, monialaista hankehakemusta sekä potentiaalisia ideoita jatkotyöskentelyyn.
3AMK:n tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kiihdytysalusta ProjektiBoosteri tarjoaa fasil...

Lue lisää

05.12.2018

Olemme muuttaneet – uusi Myllypuron kampus avautuu tammikuun puolivälissä

Metropolian intensiivinen kampusmuuttojen vuosi huipentuu vuodenvaihteessa, kun uuden Myllypuron kampuksen ensi vaihe valmistuu ja korkeakoulu luopuu neljästä isosta toimipisteestä.
Metropolian uusi kampus Helsingin Myllypuroon avautuu tammikuun puolivälissä. Näin Metropoli...

Lue lisää


1 - 7 / 1623

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

 

Uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Uutiskirjeet 2018

Uutiskirjeet 2017

Uutiskirjeet 2016

Uutiskirjeet 2015