Koulutettujen maahanmuuttajien urapolku helpottuu

07.12.2018

Metropolia Ammattikorkeakoulu tarjoaa maahanmuuttajasairaanhoitajille kaksi opintoväylää, jotka ovat Osaaminen käyttöön Suomessa -hanke (EU-/ETA-alueelta tulevat maahanmuuttajat) ja SOTE-silta -hanke (EU-/ETA-alueen ulkopuolelta tulevat maahanmuuttajat). Väyliä kehitetään näissä kahdessa hankkeessa erikseen, koska laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskeva lainsäädäntö eroaa EU-/ETA-alueelta tulevien ja tämän alueen ulkopuolelta tulevien kesken.

Hankkeiden tavoitteena on kehittää sujuva ja kustannustehokas prosessi ammattipätevyyden tunnustamiseen, ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiseen ja työllistymiseen.

”Koulutukset vastaavat sekä maahanmuuttajasairaanhoitajien kokemiin haasteisiin että työnantajan esille tuomiin täydennyskoulutustarpeisiin. Koulutuksessa sairaanhoitajan on mahdollista syventää ja vahvistaa ammatillisen suomen kielen osaamista sekä täydentää osaamistaan suomalaisen palvelujärjestelmän, lainsäädännön ja sairaanhoitajan työtä koskevien säädöksien tuntemuksessa. Painopiste on konkreettisen hoitotyön hallinnassa niin, että sairaanhoitaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitamista asiakaslähtöisesti suomen kielellä ja yhteistyössä muiden potilasta hoitavien tahojen kanssa”, kertoo sairaanhoitajakoulutuspolun vastuulehtori Aino Ezeonodo Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Molemmat hankkeet ovat toiminnallisia kehittämishankkeita, joiden onnistumista voidaan mitata myös numeraalisin mittarein, esimerkiksi kuinka monta henkilöä on työllistynyt koulutuspolun läpikäytyään. Toiminnassa hyödynnetään jo Metropoliassa yli kaksi vuotta käynnissä ollutta Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa maahanmuuton (SIMHE) vastuukorkeakoulutoimintaa. Hankkeissa kehitettävät työllistävät kumppanuuskoulutusmallit kohdennetaan ympäri Suomen asuville korkeakoulututkinnon suorittaneille maahanmuuttajille.

Hankkeiden kumppaniverkosto mahdollistaa monialaiseen työvoimantarpeeseen vastaamisen. Polkuja rakennetaan pätevyysvaatimuksia edellyttäville aloille, kuten varhaiskasvatukseen ja terveydenhuoltoon, sekä muille työvoimapulasta kärsiville aloille.

Sote-silta – tutkinnon ja osaamisen täydentämisen silta

Keväällä käynnistyneessä, ESR-rahoitetussa SOTE-silta –hankkeessa kehitetty joustava koulutuspolku auttaa päivittämään EU- ja ETA -maiden ulkopuolelta tulevien ammattilaisten olemassa olevan osaamisen ja tutkinnon moniin terveydenhuollon laillistettuihin ammatteihin, kuten muun muassa sairaanhoitajan-, bioanalyytikon-, fysioterapeutin-, suuhygienistin ja kätilön ammatteihin. Hanke toimii Metropolian koordinoimana yhdessä Diakin-, Turun- ja Lapin ammattikorkeakoulujen kanssa.

Sote-Sillan päivityspolulla oli marraskuussa 2018 mukana jo 34 terveydenhuollon ammattilaista. Ensimmäiset täydennyskoulutettavat valmistuvat tulevana keväänä ja pääsevät laillistumaan ammattiinsa Suomessa.

Osaaminen käyttöön Suomessa -hanke

Opetushallitus myönsi kesällä Metropolialle valtionavustusta korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien Osaaminen käyttöön Suomessa -hankkeelle. Hanke on edennyt jo muutamassa kuukaudessa konkretiaan. Ensimmäisenä kumppanuuskoulutusmallina Metropolia ja Helsingin kaupunki käynnistivät yhdessä marraskuun alussa haun pätevöitymis- ja rekrytointikoulutukseen EU- ja ETA -maista Suomeen tulleille sairaanhoitajille.

Osaaminen käyttöön Suomessa –hankkeessa kehitetään pääkaupunkiseudulle korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen ekosysteemiä, joka mahdollistaa maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen ja nopean siirtymisen henkilökohtaiselle kotoutumista edistävälle koulutus- ja urapolulle. Hanketta toteuttavat yhdessä Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit, Uudenmaan TE-palvelut, Helsingin yliopisto sekä Metropolia-, Haaga-Helia- ja Laurea -ammattikorkeakoulut.

Sote-Silta- ja Osaaminen käyttöön Suomessa –hankkeiden tarjoamien maahanmuuttajien pätevöitymiskoulutusten kautta työmarkkinoille saadaan ammatillisesti päteviä, osaamiseensa luottavia ja työhönsä sitoutuneita terveydenhuollon ammattilaisia. He ovat työvoimapoliittisesti merkittävä yhteiskunnallinen voimavara, johon kannattaa investoida.

Lisätietoa

metropolia.fi/sote-silta
metropolia.fi/palvelut/maahanmuuttajalle

“Kaikki ovet aukeavat” – kokemuksia sairaanhoitajien pätevöitymiskoulutuksesta

“Ei onnistu ilman laillistusta ja rekisteröintiä”

Maahanmuuttajasairaanhoitajien näkemyksiä suomalaisista työyhteisöistä

Työnantajien haasteet korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistämisessä 

Ammatillisen kielitaidon kehittyminen sairaanhoitajien pätevöitymiskoulutuksessa

Suositukset ammatillisesta suomi toisena kielenä -opetuksesta moduulirakenteisessa sairaanhoitajien täydennyskoulutuksessa

Maahanmuuttajasairaanhoitajien näkemyksiä ammattitaidostaan pätevöitymiskoulutuksen loppuvaiheessa

Sairaanhoitajan ammatilliset osaamisvaatimukset maahanmuuttajasairaanhoitajien täydennyskoulutuksen kehittämisessä

Sairaanhoitajan osaamisen dokumentteihin perustuva arviointi

EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien sairaanhoitajien osaamisen alkukartoitus

Kieli keskiössä


Yhteyshenkilö:

Aino Ezeonodo
Asiantuntijalehtori
matkapuhelin: +358 40 630 2693
aino.ezeonodo@metropolia.fi


Muuta maailmaa kanssamme

Tule mukaan muutosta vauhdittavaan varainhankintakampanjaamme. Lahjoita euro, joka tukee yhteistä tulevaisuuttamme. Kiitos lahjoituksesta!

metropolia.fi/lahjoita


Sytyke ry valitsi Jesse Ukkosen opinnäytetyön vaikuttavimmaksi

14.12.2018

Tietojärjestelmätyön ammattilaisten Sytyke ry järjesti Vaikuttavin opinnäytetyö 2017-18 -kilpailun. Kilpailun voitti Metropolian viestinnän tutkinto-ohjelmasta valmistunut Jesse Ukkonen.
Voitokas opinnäytetyö Häiriötön tekno...

Lue lisää

Museoyhteistyöllä äänimaisemia, sovelluksia ja uusia näyttelyideoita

13.12.2018

EU:n Luova Eurooppa-ohjelman The People’s Smart Sculpture -hankkeen (2014 - 2018) päättyessä sen aikana kerätyt parhaat käytännöt on koottu yhdeksi julkaisuksi.  Hankkeenvtavoitteena oli tukea osallistavaa, yhteisöllistä, monialaista urbaania k...

Lue lisää

Talonrakennusteollisuus tukee lahjoituksella tuotantojohdon koulutusta

11.12.2018

Järjestäytyneitä rakennusliikkeitä Uudellamaalla edustava Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry on tehnyt 40.000 euron lahjoituksen Metropolia Ammattikorkeakoululle. Joulukuun 4. päivä lahjoitetulla summalla on tarkoitus edistää rakennusalan ammattikork...

Lue lisää

Etäkuntoutuksen erikoistumiskoulutuksessa innostava alku

11.12.2018

Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutus kokosi yhteen kokeneita ja vasta aiheeseen perehtyviä ammattilaisia. Vuoden kestävä koulutus alkoi innostuneesti ja opimme heti ensimmäisessä tapaamisessa, että koulutuksessa on laaja kirjo osaamista kuntoutuk...

Lue lisää

07.12.2018

Syksyn ProjektiBoosteri synnytti uusia 3AMK-hankehakemuksia

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteisestä ProjektiBoosterista syntyi syksyn aikana ainakin kolme uutta, monialaista hankehakemusta sekä potentiaalisia ideoita jatkotyöskentelyyn.
3AMK:n tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kiihdytysalusta ProjektiBoosteri tarjoaa fasil...

Lue lisää

05.12.2018

Olemme muuttaneet – uusi Myllypuron kampus avautuu tammikuun puolivälissä

Metropolian intensiivinen kampusmuuttojen vuosi huipentuu vuodenvaihteessa, kun uuden Myllypuron kampuksen ensi vaihe valmistuu ja korkeakoulu luopuu neljästä isosta toimipisteestä.
Metropolian uusi kampus Helsingin Myllypuroon avautuu tammikuun puolivälissä. Näin Metropoli...

Lue lisää

05.12.2018

FABULOUS NEWS - toimintaterapian toinen kansainvälinen lukukausi alkaa

 Vuoden 2018 alussa allekirjoitettiin sopimus yhteisen 30 opintopisteen lukukauden toteuttamisessa yhteistyössä Metropolia AMK:n toimintaterapian, Belgian Artevelde University Collegen ja Itävallan FH Campus Wienin kanssa.
Sopimus mahdollistaa vuosittain kymmenelle opiskelijalle kust...

Lue lisää


1 - 7 / 1623

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

 

Uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Uutiskirjeet 2018

Uutiskirjeet 2017

Uutiskirjeet 2016

Uutiskirjeet 2015