Aika
27.9.2022
13.00 - 15.30
Paikka

Myllypuron kampus
tila MPB1005

Hinta

maksuton 

Tapahtuman aihetunniste
  • #hymykylä
  • #metropolia
  • #yrittäjyys

Haluamme herättää keskustelua siitä, miten jokainen toimija, opettaja ja opiskelija, voi osallistua yrittäjämäisen toimintakulttuurin edistämiseen - ja mitä tämä tarkoittaa HyMy-kylän, Metropolian, toiminnassa.

Yrittäjämäinen toimintakulttuuri luo pohjaa organisaation uudistumiselle ja palvelujen kehittämiselle. Se edellyttää jokaisen työntekijän osallistumista ja aktiivisuutta.

Parhaimmillaan yrittäjämäinen toimintakulttuuri näkyy rohkeina kokeiluina ja yrittäjämäisenä toimintana.

Tervetuloa HyMy-kylä yrittäjyyden ytimessä -työpajaan!

Tavoitteena on tutustua ja oppia:

  • Mitä tarkoittaa yrittäjämäinen toimintakulttuuri ja miksi se on tärkeää tänä päivänä
  • Miten yrittäjämäistä toimintakulttuuria edistetään - ja miten näitä asioita voidaan edistää HyMy-kylässä / Metropoliassa.

Työpajan fasilitaattorina toimii YES-verkoston asiantuntija Sanna Lehtonen ja
tilaisuudessa käytetään YES-verkoston kehittämää ”Yrittäjämäinen ekosysteemi” -työkalua. YES on Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäverkosto, joka yhdistää kunnan toimijat rakentamaan vaikuttavampaa yrittäjyyskasvatusta. 

Turbiini kampusinkubaattori toimii työpajan järjestäjänä. Lisätietoja: Ulla Vehkaperä, yrittäjyys- ja turbiinivastaava, Myllypuro ulla.vehkapera [at] metropolia.fi