Aika
24.3.2023
08.30 - 10.00
Paikka

Metropolian Myyrmäen kampus
Demotila
Leiritie 1, Vantaa

Hinta

Maksuton.

Tapahtuman aihetunniste

Aamukahvit - Puhtaat ja kestävät ratkaisut

Kahvia voit hörppiä Metropolian Myyrmäen kampuksella klo 8.30 lähtien tai paikasta riippumattomana striimin välityksellä.

Tällä kertaa pääsemme kuulemaan kiinnostavan, tuoreen startupin DataSpace Europen kokemuksia ja näkemyksiä datan ja digitalisaation mahdollisuuksista luoda kestävää kasvuliiketoimintaa. Vieraaksemme saapuu Juhani Luoma-Kyyny, joka toimii yrityksen liiketoiminta-arkkitehtina ja tuntee paitsi reilun datatalouden periaatteet, myös sen toteuttamiseen tarvittavien tietojärjestelmien lainalaisuudet. Tämä osuus alkaa klo 9.

DataSpace Europe Oy on datatalouden alalla toimiva startup, jonka tavoitteena on rakentaa eurooppalaista reilun datatalouden vallankumousta inhimillisemmän, turvallisemman ja tasa-arvoisemman huomisen puolesta.

Yrityksien vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio -hankkeen (REACT, Etelä-Suomi) tavoitteena on mm. vihreään siirtymään, muutoskykyyn ja uuden teknologian soveltamiseen liittyvä oppiminen ja tietotason lisääminen yrityksissä päästövähennysratkaisujen löytämiseksi ja uuden teknologian soveltamiseksi.

Digitaalinen siirtymä on keskeinen osa EU:n strategista riippumattomuutta. Sillä on myös tärkeä rooli Euroopan ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Digitaaliset ratkaisut, joissa ihmiset asetetaan etusijalle, avaavat uusia mahdollisuuksia yrityksille, kannustavat luotettavan teknologian kehittämiseen, edistävät avointa ja demokraattista yhteiskuntaa. Ne myös edistävät kestävän talouden kasvua sekä auttavat torjumaan ilmastonmuutosta ja toteuttamaan vihreän siirtymän. Digitalisaatiosta on monenlaista hyötyä. Se luo uusia työpaikkoja, edistää uusia taitoja, kehittää uusia markkinoita ja tehostaa kilpailukykyä.

Ohjelma:

  • 8.30-9.00 aamukahvit
  • 9.00-10.00 Juhani Luoma-Kyyny, DataSpace Europe Oy

Tilaisuuden järjestää Metropolian Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymä ja Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) -hanke, joka rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ilmoittaudu mukaan E-lomakkeella 23.3. mennessä.