Aika
Paikka

Webinaari  

Hinta

Maksuton

Tapahtuman aihetunniste
 • #lastensuojeluonnistuu

Millaiset tekijät liitetään lastensuojelutyössä ja lapsiperheiden sosiaalityössä onnistumiseen? Kysyimme tätä asiakkailta ja heidän läheisiltään, työntekijöiltä sekä näistä palveluista vastaavilta johtajilta ja päättäjiltä. Onnistumisen tekijät - tutkimuksessa kartoitettiin ihmisten kokemuksia ja näkemyksiä avoimesti saatavilla olleella sähköisellä kyselyllä. Lisäksi johtamisen ja päätöksenteon tietopohjaa ja kehitystarpeita kartoitettiin haastatteluilla ja organisaation olemassa olevilla dokumenteilla. 

Tervetuloa Onnistumisen tekijät - tulosten julkistamisseminaariin 3.12.2020! 

Jotta lapsi, nuori ja hänen vanhempansa voisivat onnistua, millaisia kehitystoimia tarvitaan politiikassa, palveluissa ja työskentelyssä? Nuorten vaikuttajien verkosto haastaa pohdinnoillaan alan toimijat ja median. Miksi onnistumisista viestitään niin vähän, ja vain epäonnistumiset ja ongelmat ovat esillä? Miten media voisi julkaista enemmän onnistumistarinoita ja tietoa onnistumisista?

Keskustelemassa nuoria, läheisiä, alan ammattilaisia ja päättäjiä. Mukana myös lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja kansallista lapsistrategiaa valmisteleva pääsihteeri Johanna Laisaari.

Aiemmista tiedoista poiketen seminaari toteutetaan vain webinaarina. 

Linkki webinaariin 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu seminaariin e-lomakkeella viimeistään 29.11.2020.

Ohjelma (muutokset mahdollisia) 

Klo 12.45  Miksi onnistumisesta puhuminen on tärkeää?  

 • Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen  

Klo 13  Onnistumisen tekijät - tutkimustuloksista: Mikä on koettu merkitykselliseksi ja vaikuttavaksi? 

 • Asiakkaan näkökulma: Tiina Harju ja Katri Horuz 
 • Työntekijän näkökulma: Johanna Stauffer ja Katriina Sysmäläinen 
 • Johdon ja päätöksenteon näkökulma: Sirkka Rousu 

Klo 13.30 Keskustelu nuorten vaikuttajien kanssa 

 • Pesäpuu ry:n asiantuntijat Helena Inkinen ja Mira Nurmi pohtivat nuorten kanssa onnistumiseen liittyviä asioita 

Klo 14.10 tauko  

Klo 14.30 Muutoksen paikkoja?  
Miten onnistumisen tekijät mahdollisimman hyvin voisivat toteutua jokaisen lapsen ja nuoren ja heidän perheidensä asiakkuudessa ja kasvuoloissa, ja työntekijöiden työskentelyssä?  

Keskustelua luotsaa Mikko Oranen, kehitysjohtaja, Nuorten Ystävät  

 • Virpi Malinen, tiimivastaava, Pelastakaa Lapset ry

 • Mareena Heinonen, kokemusasiantuntija Voikukkia-verkostosta

 • Alpo Heikkinen, erityisasiantuntija Talentia ry

 • Tarja Heino, tutkimusprofessori, THL

 • Sari Luostarinen, tehostetun perhetyön sosiaaliohjaaja, Vantaan kaupunki 

Klo 15.20 Miten lastensuojelusta ja sosiaalityöstä olisi hyvä julkisuudessa puhua? 

 • Dialogissa Lastensuojelun keskusliiton viestintäjohtaja Juuli Hurskainen ja erityisasiantuntija Annukka Paasivirta sekä toimittaja Pauliina Grönholm Helsingin Sanomista.

Klo 15.45 Miten kansallinen lapsistrategia vahvistaa onnistumista?  

 • Pääsihteeri Johanna Laisaari  

Klo 16  Seminaari päättyy 

Koronatilanteesta johtuen seminaarijärjestäjät varaavat mahdollisuuden muutoksiin. 

Tutkimusryhmä

Onnistumisen tekijät -tutkimusryhmän muodostivat Metropolia Ammattikorkeakoulun yliopettaja, HT Sirkka Rousu sekä tehostetun perhetyön sosiaaliohjaajat Tiina Harju ja Katri Horuz, vastaanottoperhetoiminnan vastaava ohjaaja Johanna Stauffer ja avohuollon sosiaaliohjaaja Katriina Sysmäläinen sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnosta. 

Tutkimustulokset tullaan julkaisemaan Metropolia Ammattikorkeakoulun TAITO-artikkelissa sekä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetöissä: Maksutta saatavilla www.theseus.fi -tietokannasta. 

Yhteistyökumppanit

 • Kasvatus- ja perheneuvontaliiton Voikukkia-verkosto
 • Lastensuojelun keskusliitto
 • Mannerheimin lastensuojeluliitto
 • Monimuotoiset perheet- verkosto
 • Nuorten Ystävät
 • Pelastakaa Lapset
 • Perhehoitoliitto
 • Pesäpuu
 • SOS-Lapsikylä
 • Talentia ry
 • kuntia ja kuntayhtymiä.