Aika
30.9.2022 - 31.10.2022
Hinta

Maksuton.

Tapahtuman aihetunniste
  • #metropolia #kulttuurihyvinvointi

Rajapinnoilla - ilmastotoimet ja terveys -näyttelyssä katsoja voi taiteen avulla tutkia kokemuksiaan ja tunteitaan ilmastonmuutokseen liittyvien tekojen vaikutuksesta terveyteen.

Akvarelleja ja runoja sisältävä näyttely on osa terveydenhoitaja Jenna Tonterin opinnäytetyötä kulttuurihyvinvointialan YAMK-opintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyössään Tonteri on tehnyt laajan kirjallisuuskatsauksen ilmastonmuutoksen hillintätoimien terveyttä edistävistä vaikutuksista ja lisäksi tuottanut näyttelyssä olevia akvarelleja ja runoja prosessin aikana heränneistä ajatuksistaan.

”Tietoa on saatavilla sekä ihmisten terveyteen että ilmastonmuutokseen liittyen, mutta tutkimustieto ei aina kosketa tai herätä ihmisessä halua tehdä ja vaatia muutoksia. Tiedon lisäksi tarvitaan kokemuksia ja tunteita, joita esimerkiksi taiteiden avulla voidaan tarjota”, pohdiskelee Jenna opinnäytetyönsä syntyä.

Jenna Tonteri on ammatiltaan terveydenhoitaja ja opiskelee Metropolia Ammattikorkeakoulussa Creativity and Arts in Social and Health Fields - CRASH (Luovuus ja taide sosiaali- ja terveysaloilla) -tutkinnossa. CRASHista valmistuu kulttuurihyvinvointialan ammattilaisia, jotka kykenevät hyödyntämään luovuuden mahdollisuuksia ihmisten elämän, hyvinvoinnin ja terveyden tukena, edistämään kulttuuristen oikeuksien toteutumista, arvioimaan toiminnan vaikuttavuutta sekä uudistamaan ammatillisia käytänteitä, rakenteita ja ajattelua.  

Rajapinnoilla-näyttely on esillä Metropolian Myllypuron kampuksen HyMy-kylässä, joka on terveys- ja hyvinvointipalveluita alueen asukkaille tarjoava oppimisympäristö. HyMy-kylässä kävijän ajatukset ovat jo valmiiksi terveyden ja hyvinvoinnin äärellä, mikä syventää näyttelyn sisältöä ja saavutettavuutta.   

”Olen halunnut opinnäytetyössä ja teoksissa herättää toivoa, joka ei kuitenkaan häivytä käsiteltävien aiheiden vakavuutta ja todellista tilaa”, Jenna sanoo. "Olen myös halunnut tuoda opinnäytetyössä esiin, että ilmastoteot eivät tarkoita luopumista jostain, vaan saavuttamista: oman terveyden edistämistä ja turvallisen tulevaisuuden takaamista."

Näyttelyyn voi tutustua lokakuun ajan Myllypuron kampuksen aukioloaikoina. Kampus sijaitsee aivan metroaseman vieressä ja HyMy-kylä on kampuksen katutasossa. Kirjallinen opinnäytetyö valmistuu vuoden vaihteessa, jonka jälkeen se on myös tutustuttavissa Theseus-palvelussa.

Tervetuloa aistimaan taiteen avulla luonnon, ilmastonmuutoksen ja ihmisen terveyden rajapintoja!