Congrid Oy:lle laadunvarmistusmatriisi Metropolian innovaatioprojektina

17.2.2021 - 18:00

Innovaatioprojektit ovat merkittävä osa Metropolian toimintaa ja yksi keskeisistä tavoista toteuttaa kehittävää yhteistyötä työelämän kumppaneiden kanssa. Opiskelijat suorittavat opintojensa aikana 10 opintopisteen laajuiset innovaatioprojektiopinnot (MINNO), joiden tarkoituksena on kehittää sekä ratkaisuja työelämän haasteisiin että opiskelijan projektityötaitoja asiantuntijaympäristössä. Opiskelijalle opinnot ovat mahdollisuus kasvattaa luovaa osaamista ja yhteistyötaitoja.

Metropolialueen yrityksille ja muille organisaatioille tarjoutuu innovaatioprojektien kautta mahdollisuus hyödyntää ammattikorkeakouluopiskelijoiden osaamista erilaisissa työelämää palvelevissa projekteissa ja hankkeissa, oppia uutta ja saada käyttöönsä innovatiivisia oivalluksia ja tuloksia.

Laadunvarmistusmatriisi rakentamisen toimialojen tarpeisiin

Metropolian rakennustekniikan opiskelijat Tuomas Jääskeläinen ja Anssi Yppärilä tekivät innovaatioprojektinaan laadunvarmistusmatriisin Congrid Oy:lle. Suunnittelussa oli mukana myös suuri määrä Congridin asiakkaita ja käyttäjiä eri toimialoilta.

Laadunvarmistusmatriisi tarkastuslistoineen tuo järjestelmällisemmän tavan rakentamisen laadunvalvontaan. Congridin ohjelmistosta on löytynyt jo aiemmin rakennusteknisten töiden matriisit, mutta nyt mukaan on lisätty matriisit myös infrarakentamisen, linjasaneerauksen ja taloteknisten töiden laadunvalvontaa varten.

Matriisit listoineen mahdollistavat paitsi laatuaineiston tarkastelun kentällä, myös varsinaisen laaduntarkastustyön raportteineen. Näin ollen yhden ohjelman avulla voi suunnitella laadunvarmistustoimenpiteet, tehdä tarkastukset työmaalla valokuvineen ja lopulta varmistaa, että havaitut puutteet korjataan ja työvaihe saadaan valmiiksi. Ratkaisu on suuri kädenojennus pk-yrityksille systemaattiseen ja laadukkaaseen laadunvarmistukseen.

Miten hanke toteutettiin?

Projekti aloitettiin syksyllä 2020 ensin haastatteluilla ja aineiston tutkimisella. Kun linjat, rajaus ja rakenne olivat selvillä, alkoi varsinainen tarkastuslistojen luonti. Matriisit valmistuivat tammi-helmikuun vaihteessa ja ovat nyt kaikkien Congrid-käyttäjien ulottuvilla.

Congridin myyntipäällikkö, rakennusinsinööri Oskar Smeds uskoo, että innovaatioprojektilla on harvinaisen paljon vaikutusta rakennusalan laaduntuottokykyyn.

”On hienoa, että oppilaitokset tekevät näin konkreettista ja työelämälähtöistä toimintaa, joka on ajan hermolla. Projekti osoitti taas, että nuorissa on tulevaisuus. Myös meille Congridissa on kunnia-asia olla osaltaan mukana viemässä rakennusalaa eteenpäin esimerkiksi digitalisaation avulla.”

Merkityksellinen projekti motivoi opiskelijaa

Congridin Customer Success Specialist ja Metropolian opiskelija Tuomas Jääskeläinen oli toinen hankkeessa mukana olevista opiskelijoista. Häntä motivoi ennen kaikkea hankkeen merkityksellisyys.

”Jo heti hankkeen alussa oli selvää, miten tarpeellista työtä pääsemme tekemään. Projekti helpottaa monien ammattilaisten työtä ja vaikuttaa rakentamisen laatuun.”

Jääskeläisen ja Yppärilän innovaatioprojektia ohjannut lehtori Anu Ilander iloitsee onnistuneesta hankkeesta. Projekti hoidettiin oppikirjamaisesti aina aloituskokouksen pitämisestä ja välivaiheiden tsekkauksesta loppuraportointiin asti, Ilander sanoo.

”Opiskelijat olivat motivoituneita työn sisältöön ja tavoitteisiin. He tekivät valtavan työn edistääkseen matriisia, ja opettavainen projekti onnistuikin yli odotusten. Opiskelijoille tämä oli huippuprojekti, joka hyödyttää suoraan myös yritystä.”

Lisätietoa

Congrid Oy
Oskar Smeds
Myyntipäällikkö
050 570 0934
oskar [at] congrid.fi (oskar[at]congrid[dot]fi)

Tuomas Jääskeläinen
Customer Success Specialist
tuomas.jaaskelainen [at] congrid.fi (tuomas[dot]jaaskelainen[at]congrid[dot]fi)

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Anu Ilander
Lehtori
anu.ilander [at] metropolia.fi (anu[dot]ilander[at]metropolia[dot]fi)