HSY ja Metropolia raamittavat kumppanuuttaan yhteistyösopimuksella

9.11.2020 - 14:30

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Metropolia Ammattikorkeakoulu vakiinnuttavat pitkää yhteistyötään 26.10.2020 allekirjoitetun työelämäyhteistyösopimuksen myötä. Yhteistyön tavoitteena on muun muassa tarjota Metropolian opiskelijoille monipuolisia mahdollisuuksia tutustua ja osallistua HSY:n toimintaan, jakaa yhteistä asiantuntemusta esimerkiksi tutkimus- ja kehitystyön saralla sekä tukea HSY:n työnantajakuvaa ja henkilöstön kehittämistä.

HSY ja Metropolia ovat tehneet yhteistyötä jo useampia vuosia, esimerkiksi opinnäytetöiden ja yhteisten kehittämishankkeiden tiimoilta. Metropoliasta valmistuneita myös työllistyy HSY:lle opintojen jälkeen.

”Oppilaitosyhteistyö on tärkeässä roolissa HSY:n strategian toteutumisessa. Sopimuksemme Metropolian kanssa konkretisoi yhteistyön mahdollisuuksia ja rakenteita. Saamme suunnitelmallisen kokonaisnäkemyksen siitä, mitä kaikkea on yhdessä jo tehty ja mihin toimenpiteisiin tulevaisuudessa haluamme tarttua. Meitä kiinnostaa olemassa olevan yhteistyön lisäksi mm. työnantajakuvamme edistäminen ja ammattitaitoisten työntekijöiden löytäminen”, kertoo henkilöstöjohtaja Pia Mäkeläinen.

Metropolian ja HSY:n toiminnassa ja strategioissa on yhtymäkohtia muun muassa kiertotalouden sekä älykkäiden ja ympäristöystävällisten ratkaisujen teemoissa, jotka luovat mahdollisuuksia yhteiseen kokeiluun, kehittämiseen ja pilotointiin. Hieno esimerkki käynnissä olevasta yhteishankkeesta on CircularHoodFood-hanke, jossa edistämme hiilineutraalin kaupunkiympäristön syntymistä urbaanin ruuantuotannon ja ruokaan liittyvien kiertotalousratkaisujen kautta.

”Julkinenkin organisaatio pystyy innovaatioihin ja tekemään asioita uudella ja kunnianhimoisella tavalla perustyötään kuitenkaan unohtamatta”, vertasi HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen HSY:n ja Metropolian yhteneväistä asemaa tärkeinä yhteiskunnallisina toimijoina.

Metropolian osalta yhteistyömahdollisuuksia ja muun muassa innovaatiokeskittymätoimintaaesittelivät allekirjoitustilaisuudessa toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola, osaamisaluepäällikkö Jari Olli, energia- ja ympäristötekniikan tutkintovastaava Tomi Hämäläinen sekä lehtori Kaj Lindedahl.

Yhteistyötä käytännön tasolla koordinoivat HSY:sta henkilöstökoordinaattori Mari Pekkarinen ja Metropoliasta suunnittelija Virpi Vuolahti.

Metropolian ja HSY:n edustajat yhteiskuvassa yhteistyösopimuksen allekirjoitustilaisuudessa.

Kuvassa vasemmalta: Virpi Vuolahti, Jari Olli, Tomi Hämäläinen, Riitta Konkola, Raimo Inkinen, Pia Mäkeläinen ja Kaj Lindedahl.

Lisätietoja

Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY
Mari Pekkarinen
Henkilöstökoordinaattori
mari.pekkarinen [at] hsy.fi (mari[dot]pekkarinen[at]hsy[dot]fi)

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Virpi Vuolahti
Suunnittelija, Täydennyskoulutus- ja yrityspalvelut
virpi.vuolahti [at] metropolia.fi (virpi[dot]vuolahti[at]metropolia[dot]fi)