Kiinteistötiedon hallintaan ja hyödyntämiseen viisivuotinen lahjoitusyliopettajuus

5.3.2020 - 08:30

Kiinteistötiedon hallintaan ja hyödyntämiseen viisivuotinen lahjoitusyliopettajuus

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry ja Metropolia ovat sopineet pitkäaikaisesta yhteistyöstä, jonka avulla Myllypuron uudesta korkeakoulukiinteistöstä syntyy aito älykampus. STEK rahoittaa 2020 alkaen viiden vuoden ajan uutta yliopettajan tehtävää. Tavoitteena on vahvistaa projektin ajan talotekniikan ja rakennusautomaation opetusta ja osaamista vuosittain sadallatuhannella eurolla. 

(Kuva: Myllypuron kampuksen katolle on asennettu aurinkolämpökerääjiä, joita hyödynnetään sekä energiatehokkuuden maksimoinnissa että innovaatiotoiminnassa.)

”Kiinteistöistä saatavan big datan ja IoT-ratkaisujen hallinta, hyödyntäminen ja siirtovaikutukset eivät tapahdu itsellään. Jonkun täytyy olla kiinnostunut antureiden ja mittalaitteiden tuottamasta tiedosta ja osata hyödyntää sitä. Vain siten kiinteistön käyttöä ja ylläpitoa voidaan optimoida esimerkiksi kestävän kehityksen tai käyttäjätyytyväisyyden näkökulmasta”, sanoo johtaja Tuire Ranta-Meyer Metropoliasta. 

STEK ry:n toimitusjohtaja Timo Kekkosen mukaan Myllypuron suuren mittaluokan kampus on kiinnostava alusta perinteisestä projektista poikkeavaan yhteistyömalliin. Yhteistyö korkeakoulun kanssa perustuu pitkäaikaiseen luottamukseen. Myös Hyvinvointia sähköllä -visio 2030 korostaa sähkön roolia osana älykkäitä järjestelmiä tulevaisuudessa. Sähkön avulla voidaan lisätä hyvinvointia ja turvallisuutta, mutta vaikuttaa myös siihen, että rakennukset palvelevat käyttäjiään ja tuottavat energiaa. 

Metropolian hankkeen sisältö koostuu neljästä visioon kytkeytyvästä temaattisesta kokonaisuudesta. 

  • Teknologian hyödyntäminen ja kustannustehokas ohjaus: kiinteistötiedon ja IoT-ratkaisujen hallinta suuren mittakaavan rakennuksissa 
  • Osaamisen siirtovaikutukset: talotekniikan ja -automaation opetuksen ja oppimisympäristöjen jatkuva kehittäminen
  • Kiinteistötiedon ekosysteemin vahvistaminen: yhteishankkeet sekä datan avaaminen kumppaniverkostolle tutkimukseen ja kehittämiseen
  • Kiinteistöjen hyvinvointivaikutukset: ihmislähtöiset, käyttäjien kannalta mielekkäät rajapinnat älykiinteistöön

Hankkeen konkreettisena tavoitteena on integroida käyttöön otettavat teknologiat kiinteistön arkipäivän toimintaan ja huolehtia siitä, että ne muokkautuvat myös tulevaisuuden ympäristöissä. Hyötyjen tulee realisoitua käyttäjille asti, mutta käytöstä tuodaan myös vahva takaisinkytkentä suunnitteluun. 

”Olemme Metropolian kiinteistö- ja rakennusalan koulutuksessa onneksi niin lähellä käytäntöä, että älykampuksen hallintaan liittyvät kokemukset ja kokeilut kyetään hyödyntämään opetuksessa. On tärkeää siirtää keskeiset tulokset ja toimintatavat osaksi kiinteistö- ja rakennusalan opintoja ja alan osaamista”, toteaa osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri

Myllypuron kampuksen olosuhdetietoa on tarkoitus käyttää resurssiviisaan optimoinnin edistämisessä myös niin, että ennakoinnissa hyödynnetään oppivaa tekoälyä. Hankkeen kannalta on erinomaista, että siihen rekrytoitava uusi henkilö on sekä opetus- että tutkimus- ja kehittämistehtävissä. Kiinteistötiedon ja IoT-ratkaisujen hallinta, hyödyntäminen ja siirtovaikutukset -yhteistyössä panostetaan korkeakoulujen, muiden intressitahojen ja opiskelijoiden verkostoitumiseen. Korkeakoulu koetaan neutraalina toimijana ja katalyyttina verkostojen kutomisessa, eikä nyt alkavalla hankkeella ole päällekkäisyyksiä tai kilpailua muiden toimijoiden kanssa. Päinvastoin: yhteistyössä kaikki voittavat!

Lisätietoja

Timo Kekkonen
Toimitusjohtaja
timo.kekkonen@stek.fi
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry

Tuire Ranta-Meyer
Johtaja, yhteiskuntasuhteet, TKI-toiminta
p. +358 50 526 2002 
tuire.ranta-meyer@metropolia.fi

Jorma Säteri
Osaamisaluepäällikkö
p. +358 40 548 5429 
jorma.sateri@metropolia.fi

Katso myös Ranta-Meyer 2019 (toim.). Korkeakoulukiinteistöstä älykampukseksi. Kiinteistötietomassojen hyödyntäminen sisäolosuhteiden ja energiatehokkuuden ennakoinnissa.

Tiedotteen lähetti
Simo Ruuskanen
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Viestintä
p. +358 40 768 7992
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Yhteystiedot
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
p. 09 7424 5000
www.metropolia.fi

Twitter @metropolia
www.facebook.com/MetropoliaAMK
https://www.instagram.com/metropolia_uas/
https://www.linkedin.com/school/helsinki-metropolia-university-of-applied-sciences/
www.youtube.com/user/MetropoliaAMK

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Vaikuttajakorkeakouluna haluamme olla osaamisen rohkea uudistaja ja tulevaisuuden aktiivinen rakentaja. Metropoliassa opiskelijat ja henkilöstö kehittävät ratkaisuja globaaleihin haasteisiin yhdessä yritysten ja muiden kumppanien kanssa jopa 5 miljoonaa päivää vuodessa. Uniikit koulutusalojemme yhdistelmät ja kokeilukulttuuri luovat edellytykset uuden luomiseen. Oppimisen tukena hyödynnämme uusinta teknologiaa, kuten lisättyä todellisuutta.
Metropolian neljällä modernilla kampuksella, Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, tehdään, koetaan ja opitaan. Esteettömät, viihtyisät ja innostavat kampuksemme sijaitsevat hyvien julkisten kulkuyhteyksien päässä.

Metropolia – osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen.