Korkeakoulujen bränditutkimus 2020: Metropolia on tunnettu ja kiinnostava ammattikorkeakoulu

Metropolia sijoittuu kärkeen ammattikorkeakoulujen kiinnostavuudessa ja tunnettuudessa huhtikuun lopulla ilmestyneessä Korkeakoulujen bränditutkimuksessa, jossa arvioidaan suomalaisten korkeakoulujen erilaisia imagotekijöitä. Tutkimuksen toteuttaja on Taloustutkimus Oy ja sen kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat suomalaiset. Tänä keväänä tutkimukseen osallistui noin 3000 vastaajaa.

Metropolia sijoittui ammattikorkeakouluvertailussa kiinnostavuudessa sijalle 2. ja tunnettuudessa sijalle 3. Vastaajat pitivät Metropolian vahvuuksina houkuttelevaa sijaintia, kiinnostavia koulutusaloja sekä tutkinnon arvostusta työmarkkinoilla.

Tutkimuksen mukaan lähes kuusi kymmenestä kyselyyn vastanneesta nuoresta on kiinnostunut ammattikorkeakouluopinnoista. Avointen ammattikorkeakouluopintojen kiinnostavuus on lisääntynyt ja ne nähdään aiempaa vahvemmin vaihtoehtona tai ponnahduslautana tutkinto-opintoihin. Korkeakouluun hakemiseen vaikuttavat nuorilla eniten kiinnostava koulutusala, korkeakoulun sijaintipaikkakunta sekä tasokas opetus.

Tärkein koulutuksen ja opiskelun tietolähde on tutkimuksen mukaan oppilaitoksen verkkosivut. Vastaajat kokivat löytävänsä Metropolian www-sivuilta tarvitsemansa tiedot onnistuneesti.

Taloustutkimus Oy on toteuttanut Korkeakoulujen bränditutkimuksen vuodesta 2002 alkaen.

Lue lisää Taloustutkimuksen sivuilta: Korkeakouluopiskelu kiinnostaa suomalaisnuoria - vahvimmat korkeakoulubrändit selvitetty