Metropolia haluaa olla mukana lisäämässä ikäihmisten tietoisuutta päihteettömästä elämästä

3.3.2020 - 13:44

Metropolia haluaa olla mukana lisäämässä ikäihmisten tietoisuutta päihteettömästä elämästä

Yli 65-vuotiaiden ja erityisesti yli 65-vuotiaiden naisten alkoholin käyttö on lisääntynyt 1980-luvusta lähtien THL:n tutkimusten mukaan. Ilmiö on uusi ja se on herättänyt paljon keskustelua.

Metropolian Ikäosaamisen ryhmä järjesti Myllypuron kampuksella Ikääntyneet ja päihteet -tilaisuuden torstaina 27.2.2020. Paikalla oli pari sataa ikäihmistä, ammattilaista, opiskelijaa ja muita asiasta kiinnostunutta.

Kuvassa on vasemmalta Metropoliasta Tuula Mikkola, Kari Hyvärinen, Hannele Hokkanen, Tiina Soukiala ja Tiina Autio GeroMetrosta sekä Carita Kokkala Metropoliasta.

Seminaarin tavoitteena oli lisätä ymmärrystä päihteidenkäytöstä ja sen vaikutuksista ikääntyessä mutta ennen kaikkea vaikuttaa päihteidenkäyttäjiin liittyviin asenteisiin, kertoo Seniori-tiimin vetäjä Hannele Hokkanen.

Meillä on tietty mielikuva päihteitä liikaa käyttävästä ihmisestä mutta todellisuudessa kuka tahansa, joka käyttää alkoholia yli suositusrajojen, on riskiryhmässä liukua liikakäytön puolelle. 

Kulttuuriohja Emma Paju-Thorvalsin esitys häpeästä sekä toivosta ja valosta.

Halusimme seminaarissa tuoda keskeisenä esille myös päihteidenkäyttäjien omia kokemuksia ja ajatuksia. Tämä mahdollistui Emma Paju-Thorvaldsin kahdella häpeään liittyvällä draama-esityksellä, jonka aineisto oli kerätty päihteidenkäyttäjiltä. Tärkeä viesti oli siinä, että ammattilaisilla tulisi olla kykyä tunnistaa ja puuttua tilanteisiin ajoissa, eikä syyllistämisestä ole apua. Monesti päihteiden käyttäjät tiedostavat ongelman mutta heillä ei ole voimia päästä tilanteesta yksin irti. He tarvitsevat jonkun, joka arvostaa heitä ihmisenä ja tukee matkalla päihteettömyyteen. 

Tyhjältä ja merkityksettömältä tuntuva elämä voi saada ikäihmisen tarttumaan pulloon

Haluamme viestiä, että mielen hyvinvointia voi ylläpitää muullakin tavalla kuin päihteillä. Monestihan voi olla niin, että alkoholinkäyttö työelämässä ollessa on ollut vielä ihan normaalilla tasolla, mutta sitten eläkkeelle jäätyä se alkaa luisua käsistä, kun alkoholilla aletaan paikata jotain tyhjää kohtaa elämässä.

Tällä hetkellä eläkkeelle jääneillä suhtautuminen alkoholiin on muuttunut. Alkoholinkäyttö kuuluu normaaliin arkeen ja juhlaan, se ei enää ole välttämättä humalahakuista. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että ikääntyneiden naisten alkoholinkäyttö on lisääntynyt.

Iäkkään päihteidenkäyttäjät kuormittavat myös sosiaali- ja terveysalan henkilökuntaa. Heille saattaa kertyä paljon päivystyskäyntejä ja sairaalahoitojaksoja, lisäksi hoitoon ja kuntoutukseen sitoutuminen ja siihen motivointi haastaa henkilökuntaa normaalia enemmän. Päihteidenkäyttäjä on alttiimpi tapaturmille tai alkoholiperäisille sairauksille ja heillä saattaa olla taustalla joku pitkäaikaissairaus, kuten vaikkapa diabetes, joka jää huonolle itsehoidolle päihteiden käytön seurauksena. Iäkäs päihteidenkäyttäjä saattaa myös tulla helpommin kaltoin kohdelluksi, minkä tunnistaminen vaatii henkilökunnalta erityistä herkkyyttä.

Päihteiden liikakäytön taustalla on syitä, jotka tulisi tunnistaa ja joihin tulisi puuttua jo ennen tilanteen pahentumista. Syyt päihteiden käytön lisääntymiseen voivat olla moninaisia mutta tiedämme, että esimerkiksi tarkoituksettomuuden ja merkityksettömyyden tunne ja yksinäisyys ovat siihen yhteydessä, kuvailee Metropolian gerontologisen hoitotyön lehtori Carita Kokkala.

Yhdessä Idän verkoston kanssa päihteitä vastaan

Seminaarin idea lähti yhdestä Idän verkoston kokouksesta, jossa olin mukana, Carita Kokkala taustoittaa.

Helsingin seurakuntayhtymä ja Helsingin kaupunki järjestivät aikoinaan vastaavia, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattuja, seminaareja vuosittain. Tilaisuudet hiipuivat ajan saatossa mutta nyt halusimme ottaa Metropolian Ikäosaajien ryhmässä vastuuta seminaarin uudelleen järjestämisestä. Mukana suunnittelussa ja toteutuksessa olivat Helsingin kaupunki, Helsingin seurakuntayhtymä, Sininauhaliitto ja Gerometro. Seminaari järjestettiin osana Seniori-Metropolian toimintaa.

Osallistujamäärän perusteella näyttää siltä, että aihe kiinnostaa. Toivotaan, että tästä tulee vuosittainen tapahtuma, joka koordinoituu Metropolian uuden HyMy-kylän (Hyvinvointia Myllypurosta) kautta, Hannele Hokkanen ja Carita Kokkala toteavat.

Lisätietoja

Hannele Hokkanen
Lehtori, Seniori-tiimin vetäjä, Hymy-Kylä
p. 040 630 0654

Carita Kokkala
Lehtori
p. 040 630 2416

 Mari Heitto
Lehtori
p. 040 769 8714  
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Tiedotteen lähetti
Ilse Skog
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Viestintä
p. 050 572 7634
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Yhteystiedot
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
p. 09 7424 5000
www.metropolia.fi

Twitter @metropolia
www.facebook.com/MetropoliaAMK
https://www.instagram.com/metropolia_uas/
https://www.linkedin.com/school/helsinki-metropolia-university-of-applied-sciences/
www.youtube.com/user/MetropoliaAMK

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Vaikuttajakorkeakouluna haluamme olla osaamisen rohkea uudistaja ja tulevaisuuden aktiivinen rakentaja. Metropoliassa opiskelijat ja henkilöstö kehittävät ratkaisuja globaaleihin haasteisiin yhdessä yritysten ja muiden kumppanien kanssa jopa 5 miljoonaa päivää vuodessa. Uniikit koulutusalojemme yhdistelmät ja kokeilukulttuuri luovat edellytykset uuden luomiseen. Oppimisen tukena hyödynnämme uusinta teknologiaa, kuten lisättyä todellisuutta.
Metropolian neljällä modernilla kampuksella, Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, tehdään, koetaan ja opitaan. Esteettömät, viihtyisät ja innostavat kampuksemme sijaitsevat hyvien julkisten kulkuyhteyksien päässä.

Metropolia – osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen.