Metropolian vuosikatsaus 2019 on julkaistu!

18.5.2020 - 16:00

Vuonna 2019 Metropoliassa panostettiin vahvasti uudistumiseen tähdäten vahvempaan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Onnistumisen ytimessä olivat tutkintokoulutuksen ja muiden oppimisratkaisujen aktiivinen kehittäminen ja toteuttaminen, ilmiölähtöisten innovaatiokeskittymien vakiinnuttaminen, kyvykäs ja motivoitunut henkilöstö sekä kestävä talous.

Metropolian vuoden 2019 avainluvut ja keskeiset tapahtumat on julkaistu vuosikatsauksessa: Metropolian Vuosikatsaus 2019

Metropolian tavoitteellisen toiminnan tuloksena oli vahva kasvu ja erinomainen tilikauden tulos. Tilikauden 2019 tulos oli 1,7 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen 1,8 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Tulosparannuksen mahdollistivat erityisesti kasvanut liikevaihto sekä sijoitus- ja rahoitustuottojen nousu.

Vuosikatsaus sisältää toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkolan katsauksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja Henri Kuitusen puheenvuoron, tilinpäätöksen 2019 tuloslaskelman ja taseen sekä avainlukuja graafeina.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola, riitta.konkola [at] metropolia.fi

Tilinpäätös 2019: Metropolia paransi tulostaan - Rohkealla uudistamisella vaikuttajakorkeakouluksi 7.4.2020

Vuosikatsaus