Monilla toimialoilla markkinat ja asiakaskäyttäytyminen muuttuvat uusien toimijoiden mutta myös digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien myötä. Muutos asettaa yrityksille haasteen tarjoten samalla mahdollisuuden uudistaa yrityksen toimintaa ja tuot

Onko mielessäsi yhteistyö alueenne oppilaitoksen tai muiden nuorten kanssa työskentelevien organisaatioiden kanssa? Tämä interaktiivinen kartta auttaa navigoimaan sopivan projektirahoituksen äärelle.

Rahoitusmahdollisuuksia nuorten parissa projektimaista toimintaa tekeville yhteisöille on jaoteltu sen mukaan myöntääkö rahoittaja avustusta alueelliseen, valtakunnalliseen, kansainväliseen toimintaan tai useampaan näistä. Lisäksi näet yhdellä silmäyksellä haluaako rahoittaja tukea kulttuuria, nuorisotyötä ja/tai liikuntaa.

Kartan on toteuttanut Nuorten Akatemia Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnoiman Osuma-hankkeen tilauksesta. Sen tiedot perustuvat rahoittajille marraskuussa 2018 lähetettyyn kyselyyn tai informaatioon rahoittajan verkkosivuilla.

Tutustu karttaan, käytä sitä verkkoselaimessa tai lataa se omalle koneellesi täällä.

 

Osuma-hanke lisää ja vahvistaa oppilaitosten sekä nuorten kanssa toimivien julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden monialaista yhteistyöosaamista ja yhteistyötä. Tehtävänä on tiedontuotannon, viestinnän ja teemaseminaarien avulla kehittää oppilaitosten sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan toimijoiden sellaista osaamista, joka vahvistaa monipuolisesti nuorten opiskeluvalmiuksia ja -motivaatiota.

 

Lisätiedot:

Riikka Wallin, tuottaja
Osuma-hanke
Metropolia Ammattikorkeakoulu

riikka.wallin [at] metropolia.fi