Opiskelijoilta kiitosta innovaatioprojektinsa monialaisuudesta

Vasemmalta oikealle: Meri Säärelä, Anže Zajc, Elina Siren ja Sini Oinonen. Kaikki opiskelevat Metropolian Arabian kampuksella.

Metropolian vaatetusalan ja teollisen muotoilun sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijat esittelivät syksyn innovaatioprojektejaan Arabian kampuksella 10. lokakuuta. Tässä kaikki ryhmäkuvassa.

Metropolian vaatetusalan ja teollisen muotoilun sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijat esittelivät syksyn innovaatioprojektejaan Arabian kampuksella 10. lokakuuta. Teemana oli työasu 2025 - tavoitteena potilasturvallisuus.

Tehtävänä oli innovoida sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja suuhygienisteille työasukonsepti. Vaatteilta odotettiin sekä käyttäjän tarpeiden, että myös pesulan huollolle asettamien vaatimuksien huomioimista. Keskeisenä haasteena oli löytää innovatiivisia ratkaisuja hygieniariskiin, jonka hoitajien mukanaan kuljettamat pienesineet tuottavat.

Tilaajana toimineen Metropolian sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelman näkökulmasta tärkeimmät huomioitavat tekijät olivat potilasturvallisuus, hygienia, työhyvinvointi, ergonominen toimivuus ja ekologia. Konkreettisena tavoitteena oli tuottaa idearikasta ja laadukasta materiaalia Työvaate-2025 -hankehakua varten.

Monialaisuus avaa uudenlaista näkemystä

Kolmatta vuottaan suun terveyden huollon AMK-tutkintoa suorittavan Elina Sirenin ryhmä esitteli innovaationsa nimeltään ”Antibag”, joka ehkäisee työasun taskujen hygieniariskejä. Siren työskenteli projektissaan yhteistyössä vaatetusalan ja tekstiilisuunnittelun opiskelijoiden kanssa.

”Pidin tästä tosi paljon ja ehdottomasti tällaista alojen sekoittamista saisi olla jatkossa enemmänkin. Tämä pakottaa pois omalta mukavuusalueelta ja myös opinnoista pois”, Siren kehuu ja jatkaa.

”Opin visuaalista ja taiteellista näkökulmaa asioihin. Terveysalalla ollaan niin suoria ja pragmaattisia. Minulla ei ollut myöskään tekstiileistä ja käsittelyaineista ennestään tietoa ja nyt piti tutkia”.

Sloveniasta, Ljubljanasta kotoisin oleva Anže Zajc opiskelee kolmatta vuottaan teollisen muotoilun linjalla. Hänen ryhmänsä tuote ”The Sleevy” lisää terveysalan työntekijän mukavuutta tarjoten samalla suojaa bakteereja vastaan. ”The Sleevy” toimii ihoa suojaavana pintana, ikään kuin toisena ihona, joka lämmittää ja kestää käsien pesun.

Zajc kertoo oppineensa projektin aikana paljon itsestään ja tiimityöskentelystä yleensä.

”Tiimityöskentely oli vapaata sekä joustavaa, ja meitä tuettiin hyvin. Työskentely ryhmässä voi olla haasteellista jos ihmiset odottavat vain jonkun ohjaavan heitä. Välillä joutui itse ohjaamaan muita. Tämä osoitti, että minulla on johtamiskykyjä. Opin myös omista heikkouksistani. Pääsin siis oppimaan muiden ihmisten ohella itsestäni”, Zajc sanoo.

Vaatetusalan tutkinto-ohjelmassa kolmatta vuotta opiskeleva Sini Oinonen koki mukavimpana asiana tutustumisen muihin opiskelijoihin.

”Oli kiva nähdä mitä muut tekevät. Meidän ryhmässä oli yksi teollinen muotoilija ja se avasi uudenlaista näkemystä”, Oinonen toteaa.

Oinosen kanssa samassa innovaatioryhmässä ollut ja niin ikään vaatetusalaa opiskeleva Meri Säärelä on Oinosen kanssa samoilla linjoilla.

”Tykkäsin siitä, että pääsee vähän verkostoitumaan koulun sisällä”.

Säärelän ja Oinosen ryhmä esitteli hampun käyttöä vaatetustekstiilinä Suomessa.

”Aiheemme oli hyvin mielenkiintoinen ja nimenomaan potilasturvallisuuden näkökulmasta. Opin terveysalan säädöksistä vaatetusalalta, hygieniariskeistä, kuiduista ja antibakteerisista materiaaleista. Tässä tuli uusia juttuja vastaan”, Säärelä sanoo.

Työskentelykielinä innovaatioprojektissa olivat suomi ja englanti, esityskielen olleessa englanti. Haastetta lähestyttiin kuuden monialaisen ryhmän voimin, kuudesta eri näkökulmasta.

Innovaatioprojektin ohjaajien Irmeli Osaran ja Marja Amgwerdin mukaan lopputuloksena syntyi konsepti- ja tuoteinnovaatioita, jotka täydensivät toisiaan ja vastasivat hyvin tilaajan toiveisiin.

Projektiryhmien tuottamat innovaatiot: Sleeve garment for healthcare personnel, Antibacterial hemp for patient safety, Fimia - Sustainable workwear concept for healthcare with WPAN technology, Workwear concept with ecological aspect for healthcare using RFID, Antibag - detachable solution ja HeltProLux - 3D knitted workwear.

Lisätietoja

Irmeli Osara
Tutkintovastaava, lehtori
Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Kulttuuripalvelut ja musiikki
Metropolia Ammattikorkeakoulu
p. +358 40 1690 728
irmeli.osara [at] metropolia.fi

Marja Amgwerd
Lehtori, Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi
p. +358 40 750 1101
Marja.Amgwerd [at] metropolia.fi

Teksti, haastattelut ja kuvat

Simo Ruuskanen
Viestintäsuunnittelija
Metropolia AMK